קפיצה למרחק: סיפורי הצלחה ואתגרים בלמידה ובהוראה בעקבות משבר הקורונה

רישום לכנס

המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי תקיים ביום ג’ 23.6.20 כנס מקוון שמטרתו ללמוד מהניסיון הנרכש בעקבות המעבר להתנהלות מקוונת של מוסדות החינוך ולהגיע לתובנות בהיבטים פדגוגיים, חברתיים, תרבותיים ורגשיים לגבי למידה, הוראה והכשרת מורים – בהווה ובעתיד.

אנו מזמינים אנשי חינוך, חברי סגל אקדמי וסגל מנהלי במוסדות חינוך, מורים וגננות, וסטודנטים להשתתף בכנס.  ההרשמה לכנס אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה.

לשאלות ניתן לפנות לגב’ גילה אביטל בדוא”ל Gila_Av@kaye.ac.il.
מלאו את הפרטים שלהלן.

דילוג לתוכן