הנחיות רישום לקורסים בתש”ף לסטודנטים בתכנית שח”ף – הסמכת אקדמאים להוראה

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-20/8/2019
מ-15/9/2019 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש”ח.
הגזברות פתוחה בימים א’-ה’ בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

שימו לב: סטודנטים בשח”ף, שנה א’, רשומים במערכת כסטודנטים בשנה אקדמית ב’.

סטודנטים בשח”ף, שנה ב’, רשומים במערכת כסטודנטים בשנה אקדמית ג’.
 

הרישום לקורסים באינטרנט לקבוצות הסטודנטים הבאות בשח”ף:
ממשיכים (שנה אקדמית ג’) בתכניות גן, חינוך מיוחד ויסודי
מתחילים וממשיכים בתכנית לב”ס על-יסודי

ייפתח ב – 26/8/2019 בשעה 11:00 וייסגר ב- 30/8/2019 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב 23/9/2019 בשעה 9:00 וייסגר בשעה 19:00
האתר ייפתח שוב ב – 22/10/2019 בשעה 9:00 וייסגר ב- 1/11/2019 בשעה 16:00
(סוף תקופת השינויים)

 

הרישום לקורסים באינטרנט לסטודנטים מתחילים בתכניות גן, חינוך מיוחד ויסודי (שנה אקדמית ב’)

ייפתח ב – 15/9/2019 בשעה 9:00 וייסגר ב-20/9/2019 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב 23/9/2019 בשעה 9:00 וייסגר בשעה 19:00
האתר ייפתח שוב ב – 22/10/2019 בשעה 9:00 וייסגר ב- 1/11/2019 בשעה 16:00
(1.11.2019 – סוף תקופת השינויים)

 

הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.
הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.

כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:

 

 1. הנחיות לרישום קורסים באינטרנט תש”ף
 2. מערכת שעות של לימודי חינוך והתנסות – יש להירשם תחילה ל”חבילה” (קורסי חינוך והתנסות) ובהמשך לקורסי ההתמחות.
 3. בקשות בנושא מערכת שעות
 4. התמחויות לבית הספר היסודי
 5. התמחויות לבית הספר העל יסודי
 6. התמחות בחינוך המיוחד
 7. התמחות בגיל הרך
 8. התמחות באמנות
 9. הסבת אקדמאים לאמנות – דרישות התכנית
 10. הנחיות לרישום קורסים מתוקשבים
 11. הנחיות לרישום קורס ביטחון ובטיחות
 12. הנחיות לרישום קורס זהירות בדרכים
 13. הנחיות לרישום קורס עזרה ראשונה
 14. בחינת בקיאות במקרא – למתמחים בלבד

הנחיות לרישום קורסים באינטרנט:

 

הנחיות כלליות:
1. ברישום לקורסים בתחילת השנה יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב’.
2. קורסים בסמסטר ב’, שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.

 

לימודי חינוך והתנסות:
עליכם להירשם לתכנית המלאה של שנה א’ או שנה ב’. כל אפשרות אחרת דורשת את אישורה של מרכזת התכנית – ד”ר דינה פרילינג. כאשר שיבצתם את כל לימודי החינוך וההתנסות הרלוונטיים, המחשב יראה לכם: נותר 0.
גם סטודנטים שמלמדים בפועל חייבים להירשם להתנסות.

 

* שימו לב, הסטודנטים הלומדים בתכנית על-יסודי ומחויבים בשנת השלמת ההתמחות אינם יכולים להירשם ללימודי חינוך והתנסות בשנת הלימודים תש”ף.

 

סטודנטים ממשיכים:
ראשית, יש לשבץ במערכת השעות את הקורסים, בהם נותרו חובות לימודיים משנים קודמות (כולל עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים).

 

לימודי התמחות:
עליכם לשבץ את הקורסים המוצגים. מספר הנק”ז הדרוש מייצג את סה”כ הדרוש עד סיום הלימודים. אין חובה ללמוד את כל הקורסים באותה שנה. יש לוודא שהשלמתם את כל קורסי החובה בהתמחות לפני סוף הלימודים.

 

ללומדים לימודי התמחות – גיל רך וחינוך מיוחד
לימודי ההתמחות מורכבים מ- “התמחות” ו”דיסציפלינות בהתמחות”.

 

לגיל רך:
במשך הלימודים יש ללמוד שלוש שעות בכל אחת מחמש הדיסציפלינות ב”דיסציפלינות בהתמחות” (ההמוכרות גם בשם “חטיבות”).

 

חינוך מיוחד: 
במשך הלימודים יש ללמוד 10 שעות המרוכזות בדיסציפלינה אחת ב “דיסציפלינות בהתמחות” (המוכר גם בשם “חטיבה”).

 

רישום לסדנת סטאז’ – המורה המתחיל והמערכת:

 1. לסדנת סטאז’ רשאי להירשם כל מי שסיים את כל חובותיו בההתנסות בתכנית שח”ף ובתנאי שצבר 80% מהיקף הלימודים הכולל.
 2. סדנת הסטאז’ איננה נמנית עם מספר נקודות הזכות לסיום ההסמכה. הרישום מותנה בעבודה במערכת החינוך בשנת תש”ף בהיקף של 1/3 משרה ומעלה.

 

לאתר התמחות בהוראה – סטאז’ – לחצו כאן

 

סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום לקורסים יכולים לטלפן לאחד ממספרי הטלפון.

(פרטים בהמשך בטבלאות 1,2) או יוכלו להגיע למכללה ליום התמיכה (פרטים בהמשך)

טבלה 1 – זמני התמיכה הטלפונית לסטודנטים בתכנית שח”ף מתחילים וממשיכים

תאריך  שעה טלפונים לתמיכה
26/8/2019 12:00-09:00 08-6402737, 08-6402715
27/8/2019 17:30-16:00 08-6402737, 08-6402789
28/8/2019 17:00-15:00 08-6402893, 08-6402804
4/9/2019 12:00-09:00 08-6402709, 08-6402737
5/9/2019 17:30-16:00 08-6402859, 08-6402709
9/9/2019 12:00-09:00 08-6402861, 08-6402737
10/9/2019 17:30-16:00 08-6402752, 08-6402711
15/9/2019 12:00-09:00 08-6402844, 08-6402709
16/9/2019 17:30-16:00 08-6402711, 08-6402861
23/9/2019 12:00-10:00
17:30-15:00
08-642804, 08-64028752
22/10/2019 12:00-10:00 08-6402892, 08-6402861

טבלה 2 – זמני התמיכה הטלפונית למתחילים בתכנית שח”ף (שנה ב’)

 

תאריך  שעה טלפונים לתמיכה
15/9/2019 12:00-09:00 08-6402844, 08-6402709
16/9/2019 17:30-16:00 08-6402711, 08-6402861
23/9/2019 12:00-10:00
17:30-15:00
08-642883, 08-64028752
22/10/2019 12:00-10:00 08-6402892, 08-6402861

יום תמיכה להקלדת קורסים באינטרנט לכל הסטודנטים בתכנית שח”ף:
23/9/2019 בין השעות: 17:00-14:00 בחדרים: 1114 ו – 1115.

 

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל הסטודנטים בתכנית שח”ף:
22/10/2019 בין השעות: 17:00-14:00 בחדרים: 1114 ו- 1115.

 

יום התמיכה במכללה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.
לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.

דילוג לתוכן