הנחיות רישום לקורסים בתשפ”א לסטודנטים בתכנית שח”ף – הסמכת אקדמאים להוראה

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-20/8/2020
מ-15/9/2020 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש”ח.
הגזברות פתוחה בימים א’-ה’ בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

שימו לב: סטודנטים בשח”ף, שנה א’, רשומים במערכת כסטודנטים בשנה אקדמית ב’.

סטודנטים בשח”ף, שנה ב’, רשומים במערכת כסטודנטים בשנה אקדמית ג’.
 

הרישום לקורסים באינטרנט לקבוצות הסטודנטים בתוכנית שח”ף

ממשיכים (שנה אקדמית ג’) בתוכניות גן, חינוך מיוחד ויסודי

מתחילים וממשיכים בתוכנית לבית הספר על-יסודי

ייפתח ב – 24/8/2020 בשעה 11:00 וייסגר ב- 30/8/2020 בשעה 16:00

האתר יפתח לתמיכה בהקלדת קורסים (ע”פ הפירוט בהמשך) ב- 13/9/2020 בשעה 12:00 וייסגר בשעה 19:00
האתר ייפתח שוב ב 22/9/2020 בשעה 9:00 וייסגר בשעה 19:00
האתר ייפתח שוב ב – 11/10/2020 בשעה 9:00 וייסגר ב- 23/10/2020 בשעה 16:00 (סוף תקופת השינויים)

הרישום לקורסים באינטרנט לסטודנטים מתחילים בתוכניות גן, חינוך מיוחד ויסודי (שנה אקדמית ב’)

ייפתח ב – 7/9/2020 בשעה 09:00 וייסגר ב- 13/9/2020 בשעה 19:00
האתר ייפתח שוב ב 22/9/2020 בשעה 9:00 וייסגר בשעה 19:00
האתר ייפתח שוב ב – 11/10/2020 בשעה 9:00 וייסגר ב- 23/10/2020 בשעה 16:00 (סוף תקופת השינויים)

 

הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.
הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.

הנחיות לרישום קורסים באינטרנט:

 

הנחיות כלליות:
1. ברישום לקורסים בתחילת השנה יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב’.
2. קורסים בסמסטר ב’, שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.

 

לימודי חינוך והתנסות:
עליכם להירשם לתכנית המלאה של שנה א’ או שנה ב’. כל אפשרות אחרת דורשת את אישורה של מרכזת התכנית – ד”ר דינה פרילינג. כאשר שיבצתם את כל לימודי החינוך וההתנסות הרלוונטיים, המחשב יראה לכם: נותר 0.
גם סטודנטים שמלמדים בפועל חייבים להירשם להתנסות.

שימו לב, הסטודנטים הלומדים בתכנית על-יסודי ומחויבים בשנת השלמת ההתמחות אינם יכולים להירשם ללימודי חינוך והתנסות בשנת הלימודים תש”ף.

ראשית, יש לשבץ במערכת השעות את הקורסים, בהם נותרו חובות לימודיים משנים קודמות (כולל עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים).

לימודי התמחות:
עליכם לשבץ את הקורסים המוצגים. מספר הנק”ז הדרוש מייצג את סה”כ הדרוש עד סיום הלימודים. אין חובה ללמוד את כל הקורסים באותה שנה. יש לוודא שהשלמתם את כל קורסי החובה בהתמחות לפני סוף הלימודים.

ללומדים לימודי התמחות – גיל רך וחינוך מיוחד
לימודי ההתמחות מורכבים מ- “התמחות” ו”דיסציפלינות בהתמחות”.

לגיל רך:
במשך הלימודים יש ללמוד שלוש שעות בכל אחת מחמש הדיסציפלינות ב”דיסציפלינות בהתמחות” (ההמוכרות גם בשם “חטיבות”).

חינוך מיוחד: 
במשך הלימודים יש ללמוד 10 שעות המרוכזות בדיסציפלינה אחת ב “דיסציפלינות בהתמחות” (המוכר גם בשם “חטיבה”).

רישום לסדנת סטאז’ – המורה המתחיל והמערכת:

  1. לסדנת סטאז’ רשאי להירשם כל מי שסיים את כל חובותיו בההתנסות בתכנית שח”ף ובתנאי שצבר 80% מהיקף הלימודים הכולל.
  2. סדנת הסטאז’ איננה נמנית עם מספר נקודות הזכות לסיום ההסמכה. הרישום מותנה בעבודה במערכת החינוך בשנת תש”ף בהיקף של 1/3 משרה ומעלה.

לאתר התמחות בהוראה – סטאז’ – לחצו כאן

 

סטודנטים שנתקלו בקשיים בהקלדת הקורסים למערכת באינטרנט יוכלו לטלפן לקבלת עזרה ב”קו חם” שמספרו 08-6402812

בתאריכים  25 באוגוסט 2020 עד  23 באוקטובר 2020  בין השעות  10:00 – 13:00

לשאלות נוספות עליכם לפנות לד”ר בבי טורניאנסקי בדוא”ל : bturniansky@gmail.com

בכל פנייה יש לצרף: שם מלא, מס’ ת”ז, שם הקורס (אם מדובר על קורס ספציפי), מספר הקורס (אם מדובר על קורס ספציפי).

בלי כל הפרטים האלה לא ניתן יהיה לטפל בפניות ובבקשות

לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט

 

תמיכה להקלדת קורסים לתוכנית שח”ף ולהתמחויות תינתן, באופן מקוון בזום, ביום ראשון 13/9/2020, בין השעות: 17:30-14:00

 

ייעוץ לתוכנית שח”ף לחץ כאן

תוכנית שח”ף: לחץ כאן 

התמחות בגיל רך: לחץ כאן
התמחות במתמטיקה: לחץ כאן

התמחות במדעים:  לחץ כאן

התמחות באנגלית:  לחץ כאן

התמחות בתנ”ך:  לחץ כאן

התמחות בלשון עברית:  לחץ כאן

התמחות בספרות:  לחץ כאן

התמחות בחינוך מיוחד:  לחץ כאן

התמחות בלשון ערבית:  לחץ כאן

התמחות בעברית כשפה שנייה:  לחץ כאן

חטיבה במוסיקה:  לחץ כאן

 

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לתוכנית שח”ף ולהתמחויות תינתן, באופן מקוון בזום,  ביום רביעי בתאריך  14/10/2020 בין שעות: 17:30-14:00

 

על מנת לקבל תמיכה יש להיכנס לקישור המתאים:

ייעוץ לתוכנית שח”ף  לחץ כאן

תוכנית שח”ף: לחץ כאן

התמחות בגיל רך:  לחץ כאן
התמחות במתמטיקה:  לחץ כאן

התמחות במדעים: לחץ כאן

התמחות באנגלית: לחץ כאן

התמחות בתנ”ך:  לחץ כאן

התמחות בלשון עברית:  לחץ כאן 

התמחות בספרות:  לחץ כאן

התמחות חינוך מיוחד:  לחץ כאן

התמחות בלשון ערבית: לחץ כאן

התמחות בעברית כשפה שנייה:  לחץ כאן

חטיבה במוסיקה:  לחץ כאן

לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט

דילוג לתוכן