שיבוץ לרמות

שימו לב, עליכם להגיע לרמת פטור בתום השנה השנייה ללימודיכם!
סטודנט אשר לא יישבץ את לימודי האנגלית במערכת השעות, יישובץ על ידי המכללה ולשיקולה.

 

לידיעתכם, במידה ותוצאות מבחן אמי״ר או מבחן רמ״א יגיעו לאחר תום תקופת השינויים, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור סמסטר א׳ במקרה של קורס שנתי או עבור הסמסטר בו התקבלה התשובה עבור קורס סימסטיראלי.

במכללת קיי השיבוץ לקורסי האנגלית למטרות אקדמיות (ברמות השונות) נקבע אך ורק על פי ציוני בחינות מיון חיצוניות (מבחן פסיכומטרי או מבחן אמי”ר).
מכללת קיי לא מקיימת מבחן פנימי לסיווג לרמות השונות בקורסי האנגלית למטרות אקדמיות.

החלוקה לרמות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים שנה”ל תשע”ט 2018-2019

שיבוץ הסטודנטים לרמות השונות נעשה על פי ציון במבחן אמי״ר, או על פי ציון החלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

להלן מפתח השיבוץ לרמות השונות:

ציון מבחן אמיר

ציון אנגלית בבחינה הפסיכומטרית /
ציון מבחן אמיר״ם

רמה

מידע על הקורס

234 ומעלה

134   ומעלה

פטור

פטור   מלימודי אנגלית

220-233

120-133

מתקדמים   ב׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55   לפחות במבחן הסופי. חלק ממטלות הקורס קריאת והצגת מאמר באנגלית.

200-219

100-119

מתקדמים   א׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

185-199

85-99

בסיסי

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

170-184

70-84

טרום   בסיסי ב׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55   לפחות במבחן הסופי.

150-169

50-69

טרום   בסיסי א׳

קורס   שנתי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

סטודנטים   שמסיימים בהצלחה לימודים ברמה זו עוברים ללמוד ברמה הבסיסית.

קורסי אנגלית

הנחיות לרישום לקורסי אנגלית בלבד:

  • הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באותה מתכונת של רישום לכל הקורסים במכללה.

 

הנחיות לסטודנטים הלומדים בקורסי אנגלית בלבד:להגיע למנהל הסטודנטים להירשם במכללה.לבדוק עם מנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.

לקבל קוד כניסה לאתר.
להסדיר תשלום בגזברות.
להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה.
זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.

 

במידה ואין מקום בקורס המבוקש, תוכלו לשלוח בקשה במכלול, בפורום בקשות בנושא לימודי אנגלית לפטור, בתאריכים: 7/10/18 בשעה 8:00 עד 19/10/18 בשעה 16:00, לפתיחת קורס נוסף ברמה המסוימת. במידה ויהיה ביקוש, יפתח קורס נוסף ברמה המבוקשת. עליכם לעקוב אחר מצב פתיחת הקורסים ולהירשם עצמית.

סטודנטים סדירים שהתחילו ללמוד לפני שנה”ל תשס”ח ומורים בפועל שהתחילו ללמוד לפני תשע”א עליכם:

  • לוודא במנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.
  • להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה רק ללימודי האנגלית.
  • זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.

סטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה בשנת הלימודים תשע”ה ואילך ישובצו עפ”י הטבלה הבאה:

An Updated List of EAP Course Levels and Weekly Hours

החלוקה לרמות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים
שנה”ל תשע”ח 2017-2018

רמהחלוקה לרמות עפ”י ציון בבחינת אמי”ר
או בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית
מספר שעות לימוד (סמסטריאלי)הערות
פטוראמי”ר: 234+
פסיכומטרי: 134+
מתקדמים ב’
Advanced 2
אמי”ר: 220-233
פסיכומטרי: 120-133
4 ש”סקורס סמסטריאלי
ציון עובר בקורס: 65
מתקדמים א’
Advanced 1
אמי”ר: 200-219
פסיכומטרי: 100-119
4 ש”סקורס סמסטריאלי
ציון עובר בקורס: 65
בסיסי
Basic
אמי”ר: 185-199
פסיכומטרי: 85-99
6 ש”סקורס סמסטריאלי
ציון עובר בקורס: 65
טרום בסיסי ב’
Pre-Basic 2
הקורס מיועד עבור תלמידים אשר ברשותם ציון בבחינת האמי”ר או הפסיכומטרי, עפ”י החלוקה הבאה:אמי”ר: 170-184
פסיכומטרי: 70-84
6 ש”סקורס סמסטריאליציון עובר בקורס: 65

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

או

טרום בסיסי א’
Pre-Basic 1!הקורס הינו קורס שנתי!

יש לשים לב שקורס זה הינו שנתי ולכן לא יתאפשרו ביטול הקורס או מעבר בין קבוצות לאחר תום תקופת השינויים בסמסטר הראשון. אנו ממליצים לסטודנטים אשר חשים כי ידיעתם את השפה האנגלית גבוהה דיה לגשת למבחן אמי”ר או למבחן פסיכומטרי על מנת שישובצו לרמה התואמת את ידיעתם.

הקורס מיועד עבור:
• תלמידים אשר אין ברשותם ציון פסיכומטרי או אמי”ר
או-
• תלמידים אשר ציונם במבחן האמי”ר נמוך מ-170
או-
• תלמידים אשר ציונם בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי נמוך מ-708 ש”ס
(4 ש”ש)קורס שנתי:הקורס בנוי משני סמסטרים, אשר בכל אחד ילמדו 4 שעות שבועיות
ציון עובר שנתי בקורס: 65

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן