רישום לקורסי אנגלית

החלוקה לרמות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים שנה”ל תשע”ט 2018-2019

שימו לב, עליכם להגיע לרמת פטור בתום השנה השנייה ללימודיכם!
סטודנט אשר לא יישבץ את לימודי האנגלית במערכת השעות, יישובץ על ידי המכללה ולשיקולה.

שיבוץ הסטודנטים לרמות השונות נעשה על פי ציון במבחן אמי״ר, או על פי ציון החלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

להלן מפתח השיבוץ לרמות השונות:

ציון מבחן אמיר

ציון אנגלית בבחינה הפסיכומטרית /
ציון מבחן אמיר״ם

רמה

מידע על הקורס

234 ומעלה

134   ומעלה

פטור

פטור   מלימודי אנגלית

220-233

120-133

מתקדמים   ב׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55   לפחות במבחן הסופי. חלק ממטלות הקורס קריאת והצגת מאמר באנגלית.

200-219

100-119

מתקדמים   א׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

185-199

85-99

בסיסי

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

170-184

70-84

טרום   בסיסי ב׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55   לפחות במבחן הסופי.

150-169

50-69

טרום   בסיסי א׳

קורס   שנתי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

סטודנטים   שמסיימים בהצלחה לימודים ברמה זו עוברים ללמוד ברמה הבסיסית.

שימו לב! קורס זה הינו שנתי לכן לא יתאפשר ביטול הקורס או מעבר בין הקבוצות לאחר תום תקופת השינויים של סמסטר א’. לסטודנטים אשר חשים כי ידיעתם את השפה האנגלית גבוהה דיה אנו ממליצים לגשת למבחן אמי”ר או למבחן פסיכומטרי על מנת שישובצו לרמה התואמת את ידיעתם.

קורסי אנגלית

הנחיות לרישום לקורסי אנגלית בלבד:

  • הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באותה מתכונת של רישום לכל הקורסים במכללה.

 

הנחיות לסטודנטים הלומדים בקורסי אנגלית בלבד:להגיע למנהל הסטודנטים להירשם במכללה.לבדוק עם מנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.

לקבל קוד כניסה לאתר.
להסדיר תשלום בגזברות.
להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה.
זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.במידה ואין מקום בקורס מתאים לרמתכם, ניתן לשלוח במכלול (בפורום בקשות בנושא לימודי אנגלית לפטור) בקשה להצטרף לקורס.  במידה ויהיה ביקוש, ייפתח קורס נוסף ברמה המבוקשת. באחריותכם לעקוב אחר מצב פתיחת הקורסים ולהירשם עצמית..

סטודנטים סדירים שהתחילו ללמוד לפני שנה”ל תשס”ח ומורים בפועל שהתחילו ללמוד לפני תשע”א עליכם:

  • לוודא במנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.
  • להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה רק ללימודי האנגלית.
  • זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.
לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן