רישום לקורסים

מערכת שעות והנחיות לרישום לשנה״ל תש”ף

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-20/8/2019
מ-15/9/2019 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש”ח.

הגזברות פתוחה בימים א–ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

דילוג לתוכן