הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת

הודעות מערכת

פניות בנושאי שכר לימוד בבקשה להפנות ישירות למייל של רמ”ד גזברות קטי עמרם  katy@kaye.ac.il

 

ידיעות והנחיות להתנהלות המכללה בתקופה זו ועד לסוף סמסטר ב’ תש”ף:

לחצו כאן לקישור למסמך בעברית

לחצו כאן לקישור למסמך בערבית

 

לסטודנטים שלום רב,

חג עיד אל פיטר יתקיים בתאריכים:24-26/5/2020. בימים אלה רק שיעורים של המגזר לא יתקיימו.

בימים אלה לא יתקיימו שיעורים במגזר הבדואי.

שיעורים מעורבים יתקיימו כרגיל, אלא אם מרצה הקורס יודיע הודעה אחרת.

חג שמח

ד”ר אסתי פירסטיין

ראש בית הספר להכשרה

 

 

משוב הוראה

 לסטודנטים שלום רב,

לקראת סיום סמסטר ב’ יערך משוב להוראה מקוונת.  משוב זה חשוב בציוחד להפקת לקחים והסקת מסקנות שיובילו לשימור ושיפור הוראה מקוונת בשעת משבר.

משוב ההוראה יתקיים באופן מקוון החל מ- 1/6/2020 בכל הקורסים המסתיימים בסמסטר ב’.

אתם מתבקשים למלא את המשוב  בכל הקורסים. 

סטודנט שלא ימלא את המשוב, לא יוכל לראות את הציונים הסופיים בקורסי סמסטר ב’.

ד”ר אורלי קרן

משנה  לנשיאה לעניינים אקדמיים

 

 

הנחיות כיצד להשתמש במייל של מכללת קיילחצו כאן

שימו לב! בכדי לקבל הודעות ממרצים חובה להשתמש במייל של מכללת קיי.

27/10/2019

עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק”ז, 26 נק”ז, 10 נק”ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות.

ממוצע ציונים בהתמחות

באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות – לחצו כאן

 

בדיקת מאזן חובות אקדמיים

סטודנטים סדירים שנה ד’ אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.

נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ”ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב”ט.

לפתיחת הנוהל המלא – לחצו כאן

תיבת דוא”ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה: exams@kaye.ac.il

המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.

לסטודנטים בשנה ג’

עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס
ניתן להוריד טופס נושא לעבודה סמינריונית בחינוך לשנה ג’ מאתר המכללה, סטודנטים ,לובי,  מידע לסטודנטים, אישורים,

טפסים ונהלים.

להורדה לחץ כאן

יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס את הטופס יש להחזיר לשולי יפרח – חדר 105 בין התאריכים
08/12/2019 – 15/01/2020

 

 

משובי הוראה סמסטר א’ – תש”ף

לקראת סיום סמסטר א’ נערך משוב הוראה שמהווה כלי חשוב להגיע לאיכות הוראה מיטבית במכללה.

משוב ההוראה מתקיים באופן מקוון החל מ- 12/1/2020 בכל הקורסים המסתיימים בסמסטר א’.

הסטודנטים מתבקשים למלא את המשוב בכל הקורסים.

סטודנט שלא ימלא את המשוב, לא יוכל לראות את הציונים הסופיים בקורסי סמסטר א’.

 

לסטודנטים הלומדים בשנה ד’ ולמורים בפועל

עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס.
להורדת “טופס נושא לעבודה סמינריונית” – לחצו כאן
יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס.
את הטופס יש להחזיר לשולי יפרח – חדר 105 בין התאריכים :
08/12/2019 – 09/02/2020.

הנחיות כיצד להשתמש במייל של מכללת קיי – לחצו כאן

שימו לב! בכדי לקבל הודעות ממרצים חובה להשתמש במייל של מכללת קיי.

הנחיות לתקופת השינויים לשנת הלימודים תש”ף – סמסטר א’

שימו לב, תקופת השינויים נסתיימה.

להנחיות – לחצו כאן

לסטודנטים שנה א’ – קול קורא לקורס “תקוה ישראלית באקדמיה”

לפרטים ולהרשמה – לחצו כאן

27/10/2019

עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק”ז, 26 נק”ז, 10 נק”ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות.

ממוצע ציונים בהתמחות

באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות – לחצו כאן

 

בדיקת מאזן חובות אקדמיים

סטודנטים סדירים שנה ד’ אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.

נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ”ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב”ט.

לפתיחת הנוהל המלא – לחצו כאן

תיבת דוא”ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה: exams@kaye.ac.il

המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.

היעדרויות מורים

לשבוע שבין: 8.3.2020 – 13.3.2020

*יש ללחוץ על היום המבוקש, על-מנת שתיפתח רשימת המרצים שיעדרו באותו יום.

8.3.2020:

ד”ר דני שוורץ

גבראילה קליין – תיעדר רק משעור של 16:30, שאר השיעורים מתקיימים כרגיל

משכית הודסמן

מור פרייברון

9.3.2020:

ד”ר חיים דיהי

11/3/20250:

אורי לייבזירר

ד”ר דביר מלניק

טליה ברק תיעדר משעור של 14:15 ומשעור של 17:45 שאר השיעורים מתקיימים כרגיל

12/3/2020:

ד”ר עידית סולקין

דינה בן יעיש

נסים חלף

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן