הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת

הודעות מערכת

 לסטודנטים שלום רב,

שימו לב, לוח הבחינות בהכנה ועדיין אינו סופי.

הודעה רשמית בדבר סיום לוח הבחינות תשלח בהקדם.

 משוב הוראה

 לסטודנטים שלום רב,

 לקראת סיום סמסטר א’ נערוך משוב הוראה שמהווה כלי חשוב להגיע לאיכות הוראה מיטבית במכללה.

משובי ההוראה יתקיימו באופן מקוון החל מ- 6/1/2019 בכל הקורסים המסתיימים בסמסטר א’.

הסטודנטים מתבקשים למלא את המשוב בכל הקורסים.

סטודנט שלא ימלא את המשוב, לא יוכל לראות את הציונים הסופיים בקורסי סמסטר א’.

 

יום הסטודנט תשע”ט

יום הסטודנט לשנה”ל תשע”ט יתקיים ביום רביעי  ה- 29/5/2019 – באותו יום לא יתקיימו לימודים.

לידיעתכם, ביום שלישי ה – 28/5/2019- הלימודים יסתיימו בשעה 16:00

 

 

[

עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס.

להורדת טופס נושא לעבודה סמינריונית – לחצו כאן.

יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס.

את הטופס יש להחזיר לשולי אלון – חדר 105

בין התאריכים:  9/12/2018 – 10/02/2019

סטודנטים שטרם נכנסו למערכת המוודל באמצעות תעודת הזהות והסיסמה לא יזוהו במערכת (למשל – לא יקבלו הודעות, לא ניתן יהיה לחלק אותם לקבוצות וכולי).

להנחיות – לחצו כאן.

עדכון כתובת דוא”ל במכלול 3

עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק”ז, 26 נק”ז, 10 נק”ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות.

ממוצע ציונים בהתמחות

באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות – לחצו כאן

 

בדיקת מאזן חובות אקדמיים

סטודנטים סדירים שנה ד’ אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.

נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ”ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב”ט.

לפתיחת הנוהל המלא – לחצו כאן

תיבת דוא”ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה: exams@kaye.ac.il

המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.

היעדרויות מורים

לשבוע שבין: 14.4.2019 – 19.4.2019

*יש ללחוץ על היום המבוקש, על-מנת שתיפתח רשימת המרצים שיעדרו באותו יום.

ד”ר בתיה רייכמן

ד”ר דורון נרקיס

ד”ר חאלדי סולימאן

עבדאלרחמאן עפאן

דפנה גוברין

 

 

18/04/2019

 

 

 

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן