בחינות סמסטר ב’ תשע”ט

  הנחיות לסטודנטים לקראת תקופת הבחינות – סמסטר ב’, תשע”ט

סטודנטים יקרים!
ריכזנו עבורכם מידע חשוב לקראת תקופת הבחינות. קראו אותו בעיון ופעלו על פיו.

המידע המחייב בנושא הנחיות הסטודנטים לקראת תקופת הבחינות רשום בתקנון הסטודנטים.

את תאריכי הבחינות לסמסטר ב’
ניתן להוריד – במכלול 3 פורטל סטודנט, יש להקליד ת.ז וקוד אישי – לוח בחינות – בחינות עתידיות – הדפסה.
שימו לב, בלוח הבחינות יתכנו שינויים

סטודנטים שימו לב !
הנכם מתבקשים לבדוק את זכאותכם להיבחן בבחינות סמסטר ב’ תשע”ט, על ידי הדפסת לוח הבחינות.
סטודנטים שלא יסדירו את תשלומי שכר הלימוד לשנה”ל תשע”ט עד לתאריך 20/6/2019 בשעה 16:00
לא יוכלו להבחן בבחינות סמסטר ב’.

לוח זמנים

 • בחינות מועדי א’ יתקיימו מה-23 ביוני 2019 עד ה-2 באוגוסט 2019
 • בחינות מועדי ב’ יתקיימו מה-4 באוגוסט 2019 עד ה- 16 באוגוסט 2019

 

היערכות לתקופת הבחינות

התאמות

סטודנטים הזכאים להתאמות יציגו בפני המרצים את כרטיס ההתאמות לפני תקופת הבחינות
(כרטיס ההתאמות ניתן על ידי גב’ רגינה בן שטרית, ראש מרכז “איתקה”).

סטודנטיות בהריון המעוניינות לקבל התאמות (יציאה לשירותים והארכת זמן) תצטיידנה במסמך רשמי המעיד על הריונן. יש להציג את המסמך בתחילת הבחינה עם הצגת התעודה המזהה.

לקובץ התאמות לסטודנטיות בהיריון, בשמירת הריון, בטיפולי פוריות ולסטודנטים ולסטודנטיות לאחר לידה ואימוץ או קבלת ילד למשמורת – לחצו כאן.

 

תשלום שכר-לימוד
את תשלום שכר הלימוד יש להסדיר עד ה-20/6/2019. סטודנטים שלא יסדירו את התשלום לא יורשו לגשת לבחינות.

 

נוהל חריגי שכר לימוד תשע”ט

במקרים חריגים בהם הסטודנט מבקש לשלם את חובו במזומן לפני הבחינות, יקבל הסטודנט אישור על ידי מר משה שולץ בחדר 111.
האישור יינתן בכתב ומופנה לגזברות המכללה.

לא יינתן אישור חריג ביום הבחינה.

המועד האחרון לבקשת אישור חריג הוא עד השעה 12:30 ביום שלפני הבחינה.

 

כללי ונהלי התנהגות בזמן בחינה

 • על הסטודנטים להגיע לבחינה מצוידים בתעודת זהות. סטודנט שלא יציג בתחילת הבחינה תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
  יש להציג את התעודה המזהה ולהשאירה על השולחן במשך כל הבחינה.
 • תוספת זמן בבחינה תינתן לסטודנטים אשר בידם כרטיס התאמות וכן לסטודנטיות בהיריון (יש להצטייד במסמך רשמי).
 • כניסה לחדר הבחינה תתאפשר עד 30 דקות מתחילתה בלבד. סטודנט המאחר לבחינה עד חצי שעה יורשה להיבחן. המאחר לא יזכה בתוספת זמן בגין האיחור.
 • סטודנט שנכנס לבחינה, קיבל אותה והחליט לא לבצעה – יקבל ציון 0.
 • לא יתקבל ערעור על מבחן, שנכתב בעיפרון או שנעשה בו שימוש בטיפקס.
 • יציאה מחדר הבחינה תתאפשר לאחר 30 דקות מתחילתה ואילך.

הכללים והנהלים מנוסחים בלשון זכר אך פונים לזכר ולנקבה כאחד.

 

כללי התנהגות בשעת הבחינה:
א. הקפד על טוהר הבחינות כמתבקש מסטודנט באקדמיה וממחנך לעתיד.
ב. הישמע להוראות המשגיח במשך כל הבחינה והתייחס אליו בכבוד.
ג. הבחינה נועדה לבדוק את הישגייך האישיים. עבוד באופן עצמאי במהלך כל הבחינה.
ד. הפנה שאלותיך למרצה. אין להיעזר או לעזור לחבר בעת הבחינה בשום דרך (בעל-פה ובכתב) ובשום מקרה.
ה. אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר כלשהו: ספרים, מחברות, רשימות, מחשבים ניידים וכו’, פרט לחומר עזר המפורט בגוף השאלון או בהנחיות המרצה.
ו. סטודנט לא יחזיק ברשותו טלפון נייד ולא יעשה בו שימוש כלשהו במשך כל הבחינה.
ז. יציאה מחדר הכיתה במהלך הבחינה מותנית באישור המשגיח. היציאה לשירותים תותר חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה.
ח. סטודנט שמסר את מחברת הבחינה למשגיח או למרצה, לא יוכל לקבל אותה בחזרה, לכל צורך שהוא.
ט. עם הודעת המשגיח כי תם זמן הבחינה, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון על יד המחברת.

 

אי ציות לאחד מהכללים הנ”ל יגרור הגשת תלונה והעמדת הסטודנט בפני ועדת משמעת.
לידיעתך, סטודנט שהוגשה נגדו תלונה על אי ציות לאחד או יותר מכללי המשמעת, הועמד בפני ועדת משמעת ונמצא אשם בעבירה שיוחסה לו, תישלל ממנו הזכות ליהנות מהטבות שונות במכללה ויופעלו נגדו סנקציות עד הרחקה מלימודים, כמפורט בתקנון המכללה.

 

הנחיות לגבי מחברת הבחינה:
מחברות הבחינה הבדוקות יסרקו ויועברו ישירות למכלול על כן:

 • אין לענות על טופס הבחינה.
 • הקפדה יתרה נדרשת לא לכתוב כלום על השוליים האפורים של המחברת משני צדי הדף (השוליים יחתכו).
 • אין לתלוש דפים מהמחברת ולא להוסיף דפים. מחברת שמגיעה לסריקה חייבת להכיל 10 עמודים כפי שקיבלת לבחינה.
  סטודנט שיבקש מחברת נוספת – המחברת השנייה, ללא מדבקה, תהודק על השוליים שיחתכו לפני הסריקה.
 • אין לשדך שום טופס למחברת.
 • אין לכתוב במחברת בעפרון. יש לכתוב בעט בצבע כחול כהה או שחור בלבד.
 • אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס).
 • מחברת בכתב מרושל משפיעה על תוצאות הסריקה.

 

הרשמה למועד ב’

אם הציון במבחן במועד א’ הוא ציון נכשל הרישום למועד ב’ יעשה באופן אוטומטי. לא ניתן להימחק מהרישום.

אם הסטודנט בוחר להיבחן במועד ב’ לשיפור ציון חובה עליו להירשם במחשב.

הרישום, או ביטול הרישום צריך להיעשות עד 48 שעות בלבד לפני מועד ב’ של הבחינה.

אם הסטודנט לא הגיע למועד ב’ של הבחינה ולא ביטל את הרישום, ציונו בקורס יהיה 0.

רישום למועד ב’ של בחינה אינו כרוך בתשלום, אך סטודנט שנרשם למועד ב’, לא הגיע ולא ביטל את רישומו עד 48 שעות לפני הבחינה, יחוייב ב – 100 ₪.

להורדת קובץ הנחיות לרישום למועד ב’ – לחצו כאן

 

מועדים מיוחדים

ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציון הבחינה.
אישור למועד מיוחד יינתן על ידי דיקנית הסטודנטים בלבד.

טופסי בקשה למועד מיוחד נמצאים במכלול 3. ראה “בקשות וערעורים”.

זכאים למועדים מיוחדים סטודנטים שנעדרו מבחינה במועד א’ ו/או במועד ב’ מסיבות שאינן תלויות בהם: שירות מילואים, אשפוז רפואי, אבל של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יום החתונה של הסטודנט, חפיפה בין שתי בחינות (בתנאי שהסטודנט ניצל את אחד המועדים), בחינות בשני ימים עוקבים, לידה, שמירת הריון (יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

לתשומת לבכם, סטודנטים שייעדרו מבחינה עקב חוב בשכר-לימוד לא יהיו זכאים למועד מיוחד מסיבה זו.

 

קנסות

– סטודנטים שיירשמו למועד ב’ ולא יופיעו לבחינה יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 100 ₪.
– סטודנטים שלא יופיעו למועד המיוחד בזמן שנקבע להם יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 100 ₪.
– במקרה של סילוק חוב כספי למכללה ניתן יהיה לבקש מועד מיוחד אחד בלבד בכל קורס. הבקשה למועד מיוחד במקרה זה (סעיף ז’ בתקנון הסטודנט) מותנית בתשלום קנס בעלות של 250 ₪ עבור כל בחינה מאושרת.

 

ציונים

ציוני בחינות יינתנו עד 7 ימים ממועד הבחינה
ציוני עבודות יינתנו עד חודש ממועד מסירתן.

 

ערעור על ציונים בהתנסות

 

ערעור על ציון בהתנסות יש להפנות בכתב למדריך הפדגוגי. ערעור נוסף יופנה לראש התכנית. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית הסטודנטים.

 

נוהל סריקת בחינות בדוקות וערעור על ציונים

 

 • הנהלת המכללה החליטה שהחל מסמסטר א’ תשע”ז כל מחברות הבחינה הבדוקות יסרקו לתוך המכלול, וישמרו על שרתי המכללה למשך שנת לימודים.
 • המרצה יעביר את מחברות הבחינה לסריקה והכנסת ציון הבחינה למכלול.
 • ניתן לראות את מחברת הבחינה הסרוקה ב”מכלול 3″ ליד ציון הבחינה.
 • ניתן לערער במהלך שלושה ימים ממועד פרסום המחברת הבדוקה.
 • תשובה המרצה לערעור חייבת להיות עד יומיים ממועד הגשת הערעור.
 • ערעור שני יופנה לראש התכנית/ראש ההתמחות. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית  הסטודנטים. (יש לקחת בחשבון כי העבודה/הבחינה תיבדק במלואה והציון לאחר הערעור עלול להיות נמוך מהציון שניתן במקור).

להורדת קובץ הנחיות להגשת ערעור על ציון בחינה  – לחצו כאן

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 

שנה א’ – ציון עובר 70 בקורס: “חינוך בראי השדה” ובסדנאות: “זהות אישית מקצועית” ו”זהות אישית תרבותית”. נוסף, חוות דעת חיובית של צוות שנה א’ על התאמת הסטודנט להוראה.

שנים ב’-ג’ – ציון עובר בהתנסות הוא 70. סטודנט שנכשל בהתנסות, יופסקו לימודיו.

לימודי יסוד –
לשון עברית בלימודי יסוד – ציון עובר 70
לשון ערבית בלימודי יסוד – ציון עובר 70
אנגלית ברמת פטור – ציון עובר 65

התמחות – ממוצע ציונים בהתמחות הוא 70. סטודנט שממוצע ציוניו פחות מ-70 יחויב לבחור התמחות אחרת.

דילוג לתוכן