אלפון סגל מנהלי

הודעות ועדכונים
 • שם מלא
 • תפקיד
 • טלפון/נייד
 • מייל
 • יחידה
 • ת.ד

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ד'

תחומי מחקר ועניין: פסיכולוגיה של הספורט, סוציולוגיה של הספורט

השכלה:

Physical Education- Kaye Academic College -B.Ed.
Sport and Exercise Psychology- The University of North Carolina  -M.S.

פרסומים

 • אבו ג’אמע הני
 •  
 •  
 •  
 • 23

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אבו ג’בר חוסאם
 •  
 •  
 •  
 • 371

תואר: B.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 12 בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: עברית כשפה שנייה בקרב סטודנטים ערבים- בדואים. מערכת החינוך הערבית- בדואית. טכנולוגיות תקשורת חדשות.

השכלה:

פרסים:

 • מלגת הצטיינות – מסלול מחקרי, המחלקה הבינתחומית, תוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו”מ, אוניברסיטת בר אילן (תשע”ז).
 • חתן פרס “ביקורת התקשורת לשנת 2013 ” מטעם האגודה לזכות הציבור לדעת, אודות עבודה אקדמית מצטיינת שדנה בנושא “אופן ההתקבלות של הדימויים התקשורתיים של האוכלוסייה הערבית בקרב צעירים ערבים״ (תשע”ג).
 • פרס מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב, עידוד עבודת תיזה (תשע”ב).
 • פרס מכון וולטר לבך לחינוך ודו קיום יהודי ערבי, פרס עבודת תזה (קידום חיי שוויון והגינות בין אזרחים ערבים ויהודים במדינת ישראל), אונ’ תל אביב(תשע”ב).
 • אבו גרארה עפאף
 •  
 •  
 •  
 • 3

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אבו האני פלאח
 • מרצה
 •  
 • כללי
 • 4

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: שפה

 • אבו האני שפיק
 •  
 •  
 •  
 • 5

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין ספרייה, בניין ראשי

תואר: B.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 16:00

 • אבו סננה נזיה
 •  
 •  
 •  
 • 373

תואר: B.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 3 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 13:30

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד, שילוב, לקויות למידה, אוטיזם, לקויות שונות, תוכניות ותכנון בחינוך מיוחד, הערכה בחינוך ובחינוך מיוחד

השכלה:

תואר ראשון, מכללת דוד ילין בירושלים.
תואר שני בחינוך מיוחד, אוניבירסיטת בר אילן.
אבחון ליקויי למידה, מכללת אחווה.
התמחות במדידה והערכה, מכללת אחווה.
ניסיון רב במסגרת מתי”א (משרד חינוך).

 • אבו עג’אג’ ג’מיל
 • מדריך פדגוגי, מרצה, ראש תכנית הכשרה לחינוך מיוחד במגזר בדואי
 • 050-7207658
 • jamil_abu@walla.com
 • חינוך מיוחד, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 11

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 1108 מדעים

שעות קבלה: יום א' 12:15-11:45

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד

תפקיד ניהולי: ראש תכנית הכשרה לחינוך מיוחד במגזר בדואי, ראש ההתמחות בחינוך מיוחד למגזר הבדואי, מתאם בחינוך מיוחד למגזר הבדואי

 • אבו עג’אג’ עארף
 • מדריך פדגוגי, מרצה
 • 050-8321180
 • arefmosa@walla.co.il
 • לימודי המשך למורים בפועל, חינוך מיוחד, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 12

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1108 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 13:30-12:30

תחומי מחקר ועניין: חינוך, חינוך מיוחד

 • אבו עליון אימאן
 •  
 •  
 •  
 • 13

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אבו עליון טורקי
 • מרצה
 •  
 • חינוך
 • 14

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תואר: B.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב',ד',ה'

 • אבו צעלוק עראף
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה, בטיחות

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

 • אבו קוידר פאוזי
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • abuceoud@gmail.com
 • מתמטיקה
 • 15

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר 1020 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א',ב', 17:30-16:00

תחומי מחקר ועניין: אתנומתמטיקה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 18:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

 • אבו רביעה חאפז
 • מדריך פדגוגי
 • 050-8287878
 • hafes6@gmail.com
 • בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 8

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1111 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 13:00

תחומי מחקר ועניין: פדגוגיה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר מורים חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: ספרות ילדים ונוער ערבית ומתורגמת. שירה ערבית מודרנית. כיתות באסלאם הקלאסי. יחסי גומלין בין הספרות הערבית לספרות עברית. תרגום מעברית לערבית.

השכלה:

תואר ראשון בשפה וספרות ערבית, לימודי האיסלאם והמזה”ת, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תואר שני בשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תעודת הוראה, בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

קבצים: 5

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 11:00-10:00

תחומי מחקר ועניין: החינוך המתמטי

 • אבוטבול תמי
 • ראש היחידה למזכירויות בית הספר להכשרה, יו"ר ועד העובדים
 • 08-6402804
 • tami@kaye.ac.il
 • תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

יחידה:

חדר ובניין 133 ראשי

פקס: 08-6402876

יחידה:

חדר ובניין רשות המחקר: 313, יחידת הערכה וועדה לעידוד פעילות מחקרית: 315, מעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ: 1103 רשות המחקר, יחידת הערכה, ועדה לעידוד פעילות מחקרית: ראשי, מעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ: בניין חנ"ג

 • אברג’יל יוסף
 • מרצה
 •  
 • כללי
 • 286

יחידה:

חדר ובניין

 • אברמוביץ יובל
 • מרצה
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אגאי שנהב
 • יועצת המכינה
 • 08-6402794
 •  
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות

יחידה:

חדר ובניין 306 ראשי

 • אגרבמוב סבטלנה
 • מנהלת כספים ואדמיניסטרציה
 • 08-6402784
 • sveta@kaye.ac.il
 • העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

יחידה:

חדר ובניין 117 ראשי

פקס: 08-6402763

יחידה:

חדר ובניין 10 ראשי

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

יחידה:

חדר ובניין 140 ראשי

 • אוחיון אבי
 •  
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: יום א'-ה' 11:00-9:00, 15:30-14:00

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 9:00-8:00

תחומי מחקר ועניין: יזמות - בתחומי העיצוב וטכנולוגיות קצה, תכנון ופיתוח מרחבי הוראה, עיצוב תעשייתי במרחב אקולוגי-טכנולוגי.

השכלה:

B.DES תואר ראשון בעיצוב תעשייתי, בצלאל האקדמיה לעיצוב ואמנות, ירושלים.

M.DES תואר שני “אודות עיצוב”, בצלאל האקדמיה לעיצוב ואמנות, המסלול לתארים מתקדמים, בית הנסן, ירושלים.

תעודת הוראה באמנות – תכנית הסבת אקדמאים, מכללת קיי.

 • איה רימון
 • מרכזת תכנית נתיבים
 •  
 •  
 • נתיבים

יחידה:

 • איתן רוז
 • מרצה
 •  
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות
 • 28

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: אנגלית

 • אלבז ענת
 • עוזרת סגל מינהלית לסמנכ"לית למינהל, ראש יחידת אירועים, רכזת מתנדבים
 • 08-6402715
 • anatel@Kaye.ac.il
 • סמנ"ל למינהל

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 109 ראשי

פקס: 08-6402786

יחידה:

חדר ובניין 112 ראשי

פקס: 08-6402765

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 15:45-14:30

 • אלדדה אנואר
 •  
 •  
 • שפה וספרות ערבית, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 31

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: שפה וספרות ערבית

 • אלדינה סמר
 • מדריכה פדגוגית
 •  
 • גן במגזר הבדואי
 • 32

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: גיל רך

 • אלהואשלה הוידה
 •  
 •  
 •  
 • 33

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלהוזייל טלב
 •  
 •  
 •  
 • 34

תואר: B.A

חדר ובניין

 • אלהוזייל יוסף
 •  
 •  
 •  
 • 35

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 105 ראשי

פקס: 08-6402836

 • אלוקילי נוהה
 •  
 •  
 •  
 • 36

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלחמאמדה מרים
 •  
 •  
 •  
 • 37

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 15:00-14:00

יחידה:

חדר ובניין 10 ראשי

 • אלימלך דוד
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תחומי מחקר ועניין: הוראת המתמטיקה

 • אלסייד זינב
 •  
 •  
 •  
 • 40

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלעוברה חמד
 •  
 •  
 •  
 • 42

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלעמור יונס
 •  
 •  
 •  
 • 378

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלצאנע זינב
 •  
 •  
 •  
 • 45

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלצנע עמר זיעל
 •  
 •  
 •  
 • 46

תואר: M.A

חדר ובניין

 • אלרבאיעה פאיז
 •  
 •  
 •  
 • 379

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 115 ראשי

 • אמנו רועי
 • מנהל העמותה לקידום פרוייקטים בחינוך, תרבות וספורט
 • 08-6402838
 • roie1976@walla.com
 • העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

יחידה:

חדר ובניין 116 ראשי

תפקיד ניהולי: מנהל העמותה

פקס: 08-6402763

 • אנטלר יוספה
 • מרצה, מנהלת המכינה לבגרות
 • yosepha@kaye.ac.il
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 302 ראשי

תחומי מחקר ועניין: מקרא

תפקיד ניהולי: מנהלת המכינה הקדם אקדמית לבגרות

 • אסביחאת מוסטפא
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה:

חדר ובניין 102 ראשי

יחידה:

חדר ובניין 1118 מדעים

יחידה:

חדר ובניין 401 ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 12:00-11:00

תחומי מחקר ועניין: אמנות ישראלית

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: אנרגיה ומים

יחידה:

חדר ובניין 301 ראשי

 • באום-פלדמן דיקלה
 • תמיכה וייעוץ בשילוב טכנולוגיה בהוראה *דרכי שימוש בסביבת מודל
 • 054-6444604
 • ladydi74@gmail.com
 • מיח"ם

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 1116 (מיח"ם), בניין מדעים

שעות קבלה: יום ה' 11:30-8:30

 • בביוף צליל
 • מרכזת בית הספר להסמכת מדריכי ספורט, תנועה ופנאי
 • 08-6402778
 • sportcollegek@gmail.com
 • העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

יחידה:

חדר ובניין 1009 בניין חנ"ג

 • בדארנה גאלב
 •  
 •  
 •  
 • 55

תואר: M.A

חדר ובניין

 • בדיקה – (משה)
 • סתם תפקיד
 • --
 • --
 • אמנות, אחזקה, אנגלית
 • --

תואר: --

יחידה:

אודות המרצה: ----------

חדר ובניין --

שעות קבלה: --

תחומי מחקר ועניין: ---

השכלה:

קבצים: 9

תפקיד ניהולי: תפקיד ניהולי

פקס: --

פרסומים ועשייה: --

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה'

תחומי מחקר ועניין: ספרות אנגלית

השכלה:

תואר ראשון בספרות אנגלית וספרות כללית והשוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים (2012)
תואר שני ותזה בספרות אנגלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (2017)
תעודת הוראה באנגלית, האוניברסיטה העברית בירושלים (2012)

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 12:00-11:00

 • בונדר אנה
 • רכזת תכניות לימודים מתקדמים
 • 08-6402878
 • medoffice@kaye.ac.il
 • תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

יחידה:

חדר ובניין 129 ראשי

יחידה:

חדר ובניין 131 ראשי

פקס: 08-6402888

תואר: M.A

חדר ובניין 124 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

יחידה:

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

יחידה:

חדר ובניין 133 ראשי

פקס: 08-6402876

יחידה:

חדר ובניין 100 לשכת הנשיאה ראשי

 • בן יאיר סופיה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 • 050-7831479
 • sofiab@walla.co.il
 • חינוך מיוחד, גיל רך, בית הספר היסודי
 • 61

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 209 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה בגיל הרך

השכלה:

M.A. + תיזה. מסלול – הוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון.
B.ed לימודי הוראה- המכללה לחינוך ע”ש קיי, מסלול: גיל רך, התמחות: מתמטיקה.

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1020 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה בגיל הרך, אסטררטגיות חשיבה מתמטיות בגיל הרך

השכלה:

דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ’ דינה תירוש ופרופ’ פסיה צמיר.

M.A – בחינוך, במסלול המחקרי בפיתוח תכניות לימודים הוראה למידה בהצטיינות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. במסגרת הלימודים הללו כתבתי עבודת תזה בחינוך מתמטי בנושא: עידוד שימוש באסטרטגיות חישוב כמפתחים חוש למספרים בגיל הרך.

M.A – בפילוסופיה וחינוך – במסגרת הלימודים הללו כתבתי עבודת תזה בחינוך בנושא: בחינה מחודשת של התיאוריה של פיאז’ה על תפיסת הזמן אצל ילדים בגיל הרך.

מורה מומחה למתמטיקה לבית הספר היסודי – מכללת לוינסקי בתל אביב ומכללת קיי בבאר שבע.

B.Ed – חינוך בגיל הרך, התמחות מתמטיקה בהצטיינות – המכללה לחינוך לוינסקי בתל אביב.

קורס במנהל החינוך בהצטיינות – אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תעודת הוראה, מורה גננת מוסמכת בכירה, גן, א, ב – מכללת קיי בבאר שבע.

תפקיד ניהולי: ראש תכנית ההכשרה לגן

יחידה:

חדר ובניין

 • בן עמרם אברהם
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

 • בן שטרית רגינה
 • מרצה, מרכזת איתקה, מרכזת קורסי אנגלית לצרכים אקדמיים
 • 054-4938617
 • reginab2306@gmail.com
 • אנגלית, איתקה
 • 65

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 13 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' מהשעה 12

תחומי מחקר ועניין: הוראת קריאה והוראת אנגלית בכיתות EFL, מוטיבציה וזהות של מורים עם ליקויי למידה

השכלה:

B.A – אוניברסיטת בן גוריון
M.A – אוניברסיטת בן גוריון
לימודי תעודה בהוראה מתקנת באנגלית – אוניברסיטת בר-אילן
דוקטורנטית במחלקה בחינוך באוניברסיטת בן גוריון

תפקיד ניהולי: ראש היחידה לאנגלית לפטור, מרכזת איתקה - מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים לימודיים מיוחדים

 • בן-אבגי דיין חנה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 •  
 • בית הספר העל-יסודי
 • 287

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מקרא

יחידה:

חדר ובניין ספרייה ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1115 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ג'17:00-16:30

תחומי מחקר ועניין: טכנולוגיות למידה, קורסים מקוונים - למידה מרחוק, מיומנויות המאה ה-21, קהילות למידה, קהילות עשייה, הערכה ומדידה, עיצוב סביבות למידה

השכלה:

תואר ראשון – אוניברסיטה פתוחה – מדעי החברה וחינוך
תואר שני – אוניברסיטה פתוחה – טכנולוגיות למידה
הערכה ומדידה – אוניברסיטת בן גוריון (תעודה)
כישורי הדרכה – אוניברסיטת בן גוריון (תעודה)
טכנאית חשמל ואלקטרוניקה (עתודה)

יחידה:

חדר ובניין ממו"ש ראשי

פקס: 08-6413020

יחידה:

חדר ובניין ממו"ש ראשי

פקס: 08-6413021

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 313 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 15:00

תחומי מחקר ועניין: אנשים עם מוגבלות

השכלה:

דוקטורנטית מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
MA פסיכולוגיה ארגונית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
BA מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 10:00

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה'

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד

השכלה:

B.Ed – חינוך מיוחד
M.A – תכנון לימודים ופיתוח מערכות למידה

יחידה:

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

יחידה:

חדר ובניין ספרייה ראשי

 • ברטנב ניקולאי
 •  
 •  
 •  
 • 73

תואר: B.A

חדר ובניין

תואר: מומחה בתחומו

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ד'12:00-11:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיני

השכלה:

מ.א. בטיפול בהבעה ויצירה
ב.א. פסיכולוגיה
לימודי תעודה – חינוך מיני-חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים

יחידה:

חדר ובניין 301 ראשי

 • ברקוביץ סופי
 •  
 •  
 •  
 • 78

תואר: B.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 113 ראשי

 • ג’אנם סאידה
 •  
 •  
 •  
 • 382

תואר: M.A

חדר ובניין

 • ג’ברין בדיעה
 •  
 •  
 •  
 • 383

חדר ובניין

 • ג’ריביע זינב
 •  
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: B.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: למידה והוראה בגיל הרך

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 403 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: חינוך יסודי שכבות א-ב, חינוך, הוראה בגיל הרך

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 11:00-10:00

תחומי מחקר ועניין: היסטוריה מודרנית וטרום מודרנית של יפן. יחסי ארה"ב-יפן. לימודי ביטחון. בעיית הבסיסים באוקינאווה. תרבות והיסטוריה של ממלכת ריוקיו.

השכלה:

B.A. לימודי מזרח אסיה, האוניברסיטה העברית.

M.A. מדעי המדינה ויחב”ל, אוניברסיטת ריוקיו (אוקינאווה, יפן).

 • גולדין חנה
 •  
 •  
 •  
 • 81

תואר: M.A

חדר ובניין

 • גונן-קריאף הדס
 •  
 •  
 •  
 • 83

תואר: M.A

חדר ובניין

 • גור-אריה מירב
 •  
 •  
 •  
 • 84

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6421736

יחידה:

חדר ובניין ספרייה ראשי

 • גיל איריס
 •  
 •  
 •  
 • 86

תואר: Ph.D

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 401 ראשי

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: תיפוף גוף

 • גנאים חסן
 • מרצה
 •  
 • היחידה לכניסה להוראה
 • 90

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד

 • גנאים עביר
 •  
 •  
 • היחידה לכניסה להוראה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 11:45

תחומי מחקר ועניין: Motor learning procedural memory child development play and playfullness adhd

השכלה:

תואר ראשון בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית
תואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה
מחקר מקדים לדוקטורט באוניברסיטת חיפה
כיום דוקטורנט בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה.

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 416 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 15:00

תחומי מחקר ועניין: ספרות

יחידה:

חדר ובניין מיחשוב: 135 מיח"ם: 1116 מיחשוב: ראשי מיח"ם: מדעים

 • גרנאוי פניאר
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 • feniar99@gmail.com
 • לשון עברית כשפה שנייה, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 93

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: ליקויי למידה, שוויון מגדרי, ייעוץ חינוכי, הדרכה והנחיית צוותים חינוכיים

השכלה:

תואר שני אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
תעודת מאבחנת דידקטית – האוניברסיטה הפתוחה.

 • ד”ר אבו גא’בר סלים
 • מרצה בכיר, מדריך פדגוגי
 • 054-6143002
 • saleemabujaber@gmail.com
 • שפה וספרות ערבית, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 1

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1017 משרד תכנית ההכשרה לבי"ס יסודי במגזר, בניין מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: השפה והספרות הערבית, תחום ההכשרה במגזר הערבי תרבות האיסלאם, היסטוריוגרפיה, חינוך והכשרת גננות ומורים בחברה הערבית

השכלה:

B.A בשפה ובספרות ערבית – אונ’ תל אביב
M.A בשפה ובספרות ערבית – אונ’ בר אילן
PH.D תרבות האיסלאם והיסטוריוגרפיה- אונ’ תל רביב
P.hD אוניברסיטת תל- אביב
PH.D מזרח תיכון – אונ’ סאנט- פטרוסברג
פוסט- דוקטור- אונ’ לונדון (SOAS)
פוסט- דוקטור- אוניברסיטת ויסטמניסטר- אנגליה
תעודת הוראה בשפה ובספרות הערבית – אונ’ תל אביב
קורס ניהול סגל אקדמי – מכון מופ”ת, תל אביב

קבצים: 5

פרסומים ועשייה: מלגת מעו"ף - אוניברסיטת תל אביב 2005

 • ד”ר אבו הרשקוביץ קרן
 • מרצה
 • keren_48@ymail.com
 • שבילים, היסטוריה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:45-13:30

תחומי מחקר ועניין: היסטוריה של המזרח התיכון, היסטוריה של המדע, מגדר ויחסים בין דתות

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 120 ראשי

שעות קבלה: יום א' 18:30-17:30

תחומי מחקר ועניין: הוראת המתמטיקה באמצעות כלים טכנולוגיים, הגיאומטריה והוראתה, חשיבה מתמטית, מתמטיקה וילדים מחוננים, חקר ההכשרה להוראת המתמטיקה

השכלה:

ד”ר במתמטיקה והוראתה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קבצים: 5

 • ד”ר אבו סעד אמאל
 • מדריכה פדגוגית, מרצה, ראש תכנית הכשרה לגן במגזר הבדואי
 • abusaadamal@gmail.com
 • גן במגזר הבדואי
 • 7

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1106 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א',ג' 12:00-10:00

תחומי מחקר ועניין: הוראה וחינוך, הוראת מדעים וטכנולוגיה

השכלה:

תואר שלישי Ph.D – בבין תחומי רפואה והוראת מדעים וטכנולוגיה -אוניברסיטת בן גריון בנגב
תואר שני M.A – הוראת מדעים וטכנולוגיה – אוניברסיטת בן גריון בנגב
תואר ראשון B.Ed – התמחות במדעים, מכללת לוינסקי תל אביב
תעודה מורה בכיר מוסמך – מכללת קיי באר שבע

תפקיד ניהולי: ראש תכנית ההכשרה לגן במגזר הבדואי

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: יום ג' 13:30-12:30 יום ד' 13:30-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך פסיכולוגיה

 • ד”ר אבו עבוד סאלם
 • מרצה
 •  
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 9

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מדעים

 • ד”ר אבו עג’אג אברהים אסמעיל
 • מדריך פדגוגי, מרצה
 • as23as@walla.co.il
 • היחידה לכניסה להוראה, חינוך מיוחד
 • 10

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 405 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך, חינוך מיוחד, ניהול ארגוני,

השכלה:

תואר ראשון בחינוך המיוחד
תואר שני: ניהול מערכות חינוך
תואר שני בחינוך כללי
תואר שני בחינוך המיוחד
תואר שלישי בחינוך

קבצים: 5

 • ד”ר אבו שארב מוסא
 • מרצה, מדריך פדגוגי, ראש התמחות בערבית כשפת אם
 • musa.abushareb@gmail.com
 • שפה וספרות ערבית, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 18

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1108 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: שפה וספרות ערבית, בלשנות ערבית, פילולוגיה ערבית, בלשנות שמית, ערבית בינונית, ערבית יהודית, ארמית חדשה, חקר הלהגים הערביים הקדומים והמודרניים, שיטות הוראה מפעילות, טרמינולוגיה ותרגום

השכלה:

.B.A בשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
.M.A בשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
Ph.D בשפה וספרות ערבית ב”הצטיינות יתרה”, האוניברסיטה העברית בירושלים.
פוסט-דוקטוראט באוניברסיטת היידלברג בגרמניה.

תפקיד ניהולי: ראש התמחות בערבית כשפת אם

 • ד”ר אבו-חמאד סאלח
 • מרצה, מדריך פדגוגי, ראש התמחות במדעים
 • 052-3890939
 • salahah@gmail.com
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה, בית הספר העל-יסודי
 • 6

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1121 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש סמסטר א': יום ב' 17:30-16:00 סמסטר ב': יום ה' 14:00-12:30

תחומי מחקר ועניין: חוקר מחלת Amyotrophic Lateral Sclerosis- ALS, לימוד ביולוגיה בדרך החקר

השכלה:

B.Sc, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
M.Sc, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
Ph.D, המחלקה למדעי החיים (התמחות בביוכמיה וביולוגיה מולקולרית), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
תעודת הוראה בביולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

קבצים: 5

תפקיד ניהולי: ראש התמחות במדעים

 • ד”ר אבו-רביעה כמאל
 • מרצה, מדריך פדגוגי, ראש תכנית ההכשרה לבית ספר יסודי במגזר הבדואי
 • kmalabor@kaye.ac.il
 • שפה וספרות ערבית, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 20

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: לשון ערבית היסטוריה

תפקיד ניהולי: ראש תכנית ההכשרה לבית ספר יסודי במגזר הבדואי

 • ד”ר אגבאריה ח’אלד
 • מרצה, ראש המרכז לחקר הוראת השפה והספרות הערבית
 • 050-9014091
 • khalid1@kaye.ac.il
 • שפה וספרות ערבית, המרכז לחקר הוראת השפה והספרות הערבית
 • 22

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר מורים ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:30-16:30

תחומי מחקר ועניין: ספרות ערבית מודרנית, ספרות נשים, מגדר ופמיניזם בספרות ערבית, סוגיות בתחביר ערבי, שירה מודרנית, ביקורת ספרותית

השכלה:

תואר שלישי – The University of Edinburgh, Edinburgh, UK
תואר שני – בשפה וספרות ערבית – אוניברסיטת תל-אביב
תואר ראשון – בשפה וספרות ערבית- אוניברסיטת תל-אביב
תעודת הוראת ערבית – אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד ניהולי: ראש המרכז לחקר הוראת השפה והספרות הערבית

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1107 חנ"ג

שעות קבלה: לפי תיאום מראש יום ב' 14:00-12:30

תחומי מחקר ועניין: אפידמיולוגיה של הפעילות בבריאות וחולי, מחקר על התפתחות ליקויים אורטופדיים ומניעתם בקרב ילדים

 • ד”ר אהרונוביץ יצחק
 • מרצה
 •  
 • גיאוגרפיה
 • 26

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: גיאוגרפיה

 • ד”ר אור עדנה
 •  
 •  
 • חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 54

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

 • ד”ר אורלי קרן
 • ראש בית הספר להכשרה, משנה אקדמי לנשיאת המכללה
 • 08-6402711
 • orlyke@kaye.ac.il
 • תואר ראשון - ביה"ס להכשרה, מקרא
 • 222

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 105 בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 17:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: מקרא וחינוך

תפקיד ניהולי: משנה אקדמי לנשיאת המכללה, ראש בית הספר להכשרה

 • ד”ר אילות קרן
 • מרצה
 • keren.eilot@gmail.com
 • חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, למידה והוראה, ייעוץ חינוכי, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 27

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: ייעוץ חינוכי, למידה והוראה

 • ד”ר אלבדור אברהים
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • 050-2961916
 • badour.el@gmail.com
 • שח"ף, היחידה לכניסה להוראה, חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 29

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1024 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: כניסה להוראה, טכנולוגיה בחינוך

 • ד”ר אלדדה מוחמד
 • מרצה
 • 052-6819856
 • eldadah@gmail.com
 • חינוך, ייעוץ חינוכי, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 375

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תחומי מחקר ועניין: מינהל חינוכי, יעוץ חינוכי

 • ד”ר אליה פז
 •  
 •  
 •  
 • 376

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר אלמכאוי שאהר
 • מרצה
 •  
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 39

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מדעים

 • ד”ר אלסייד חאלד
 • מרצה, מדריך פדגוגי, מרכז תמיכה לסטודנטים בדואים
 • 050-9933488
 • haled70@gmail.com
 • שח"ף, היחידה לכניסה להוראה, איתקה
 • 41

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 1024 בניין מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 15:00-12:00

תפקיד ניהולי: מרכז תמיכה לסטודנטים בדואים

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 13 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 19:00-17:30, יום ו'

השכלה:

קורות חיים, פרסומים ועשייה

 • ד”ר אלעטאונה אחמד
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • 050-5670355
 • ah77710@yahoo.com
 • חינוך, בית הספר היסודי במגזר הבדואי
 • 43

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: לפי תיאום מראש יום ה' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך

 • ד”ר אלפחל עיסא
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • eisa@macam.ac.il
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה, בית הספר העל-יסודי
 • 44

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 1120 א' מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 18:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: מדעים כימיה

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 15:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד, פסיכופתולוגיה של ילדים, לקויי למידה, יעוץ וטיפול פסיכולוגי.

השכלה:

Bachelor of Arts in General Psychology
Master of Arts in Clinical Psychology
Doctor of Philosophy in Medical Psychology and psychophysiology – Saint-Petersburg State University, Russian federation
Thesis: “Family education influence on forming of Self-evaluation of schoolchildren with mental development disorder. (Comparison between Russian families and Bedu area in Israel)

קבצים: 5

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 204 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 18:30-17:30

תחומי מחקר ועניין: קלינאות תקשורת התפתחות השפה בביה"ס היסודי מורפולוגיה, פרוזודיה, פרגמטיקה יכולת האדם להפקת קול איכות הקול מאפיינים וטיפול בהפרעות קול

השכלה:

קלינאית תקשורת. תואר ראשון ושני – אוניברסיטה בואנוס איירס, ארגנטינה
תואר MA ו PhD – אוניברסיטה בן- גוריון בנגב, ישראל

קבצים: 5

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 13 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: ספרות פוסט מודרני, ספרות ופסיכואנליזה, היסטוריה אינטלקטואלית

 • ד”ר אסף מירב
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 • 08-6402863
 • merava8af@gmail.com
 • שח"ף, חינוך, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 50

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 1116 מדעים

שעות קבלה: בתאום מראש יום ב' 15:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: הכשרת מורים תקשוב בלמידה אוריינות כתיבה

השכלה:

B.A ספרות אנגלית וחינוך מיוחד, אוניברסיטת תל אביב
M.A חינוך – תכניות לימודים, למידה והוראה
Ph.D המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון

פרסומים וכנסים – לחץ כאן

 

 • ד”ר אפלבאום מארק
 • מרצה, ראש רשות מחקר והערכה
 • 08-6402882
 • mark@kaye.ac.il
 • מתמטיקה, רשות המחקר
 • 51

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 102 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 15:45-14:15

תחומי מחקר ועניין: Mathematics, teachers' knowledge Education of gifted and promising students, Development of Creative and Critical Thinking

השכלה:

Post Doctorate, Educational Department,
University of Haifa, Israel, 2008

PhD, Mathematics Education,
Baku State Pedagogical University, Azerbaijan, 2001

MSc, Department of Mathematics,
Baku State University, Azerbaijan, 1986

תפקיד ניהולי: ראש רשות המחקר וההערכה

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 1119 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מדעי שילובה של הטכנולוגיה בחינוך

 • ד”ר אשכנזי אלי
 •  
 •  
 •  

תואר: P.hD

חדר ובניין

 • ד”ר בלנקי-קרלין אירנה
 • מרצה
 • irenab16@bezeqint.net
 • לשון עברית, לשון עברית כשפה שנייה
 • 58

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בשבתון בתשע"ט – הפניות רק בדוא"ל

תחומי מחקר ועניין: תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה של לשון התנאים ושל העברית החדשה, היבטים תחביריים וסמנטיים השוואתיים בין רוסית לעברית, הוראת עברית כשפה שנייה/נוספת לאוכלוסיות שונות, הוראה בסביבה מתוקשבת, למידה משמעותית ולמידה שיתופית

השכלה:

2010 תואר שלישי Ph.D. החוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב נושא הדוקטורט: פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בהנחיית פרופ’ חיים כהן

2003 תואר שני M.A. החוג ללשון העברית וללשונות השמיות באוניברסיטת תל אביב נושא עבודת הגמר: ‘על’ “מקומית” ו’על’ “כיוונית” – שימושיה של מילת היחס ‘על’ המילונית והמוצרכת ושל מילות יחס אחרות הרלוונטיות להופעתה בעברית בת-זמננו – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי תוך השוואה לרוסית בהנחיית פרופ’ אסתר בורוכובסקי-בר אבא

1998 תואר ראשון B.A. החוג ללשון העברית וללשונות השמיות והאקדמיה למוזיקה במגמה לביצוע מוזיקלי באוניברסיטת תל אביב

 

פרסומים ומחקרים

השתתפות בכנסים

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 13:30

תחומי מחקר ועניין: לקויות למידה הפרעת קשב למידה ובריאות הנפש תהליכים רגשיים בלמידה

 • ד”ר בן יעקב אילן
 •  
 •  
 •  
 • 70

תואר: P.hD

חדר ובניין

 • ד”ר בן ישראל ארנון
 • מרצה, ראש התמחות גיאוגרפיה וסביבה, ראש מרכז מקום -מרחב
 • 052-3694453 08-6402602
 • arnonbe@bgu.ac.il
 • גיאוגרפיה, שבילים, הוראה (M.Teach), תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 63

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: היבט מרחבי של חינוך חינוך-מבוסס-מקום גיאוגרפיה חברתית-תרבותית של הנגב

השכלה:

תואר ראשון – גיאוגרפיה והיסטוריה של המזה”ת – אוניברסיטת תל-אביב
תואר שני – גיאוגרפיה תרבותית-פוליטית – אוניברסיטת תל-אביב
תואר שלישי – גיאוגרפיה תרבותית של הנגב בהתמחות המרחב הבדווי – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קבצים: 5

תפקיד ניהולי: ראש התמחות גיאוגרפיה וסביבה, ראש מרכז מקום -מרחב משמעותי ללמידה

 • ד”ר בן ישראל טלי
 • מרצה, סמנכ"ל למינהל
 • 054-4393083 08-6402715
 • bitali@Kaye.ac.il
 • סמנ"ל למינהל, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 108 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראשעם ענת אלבז 08-6402715

תחומי מחקר ועניין: חינוך גופני

תפקיד ניהולי: סמנכ"ל למינהל

פקס: 08-6402786

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 17:30

תחומי מחקר ועניין: אנגלית

 • ד”ר בן-אשר סמדר
 • מרצה, עורכת ראשית של "לקסי-קיי"
 • bsmadar@gmail.com
 • ייעוץ חינוכי, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 59

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 129 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 13:00

תחומי מחקר ועניין: פסיכולוגיה חברתית, זהות מקצועית, התפתחות מקצועית, ייצוגים חברתיים

השכלה:

Ph.D – פסיכולוגית חינוכית מומחית, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד ניהולי: עורכת ראשית של כתב-העת הלקסיקלי "לקסי-קיי"

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין מזכירות מדעים, בניין מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: מדעים

השכלה:

תואר ראשון: אוניברסיטת בן גוריון

תואר שני: מכון ויצמן

תואר שלישי: מכון ויצמן

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 15:00-14:00 בחדר המורים

תחומי מחקר ועניין: שפה וספרות ערבית דקדוק, תחביר ופילולוגיה ערבית, ספרות קלאסית ומודרנית, שירה קלאסית ומודרנית, משפטים ומשפט מוסלמי, המיעוטים באסלאם ופמיניזם אסלאמי, חקר השירה העממית / חרזנות, מתודיקה ערבית שיטות הוראה.

קבצים: 5

פרסומים ועשייה: Awarded an Excellency award by the Israeli Prime Minister's office, in 1984. Awarded an Excellency award by the Hebrew University of Jerusalem 1985 .

 • ד”ר בסמן מור נורית
 • מרצה, ראש לימודי חינוך
 • nuritbasman@gmail.com
 • יחידת הערכה, חינוך
 • 68

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש סמסטר א' יום ב' 17:00-16:00 סמסטר ב' יום ב' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: פילוסופיה של החינוך, ערכים ומטרות בחינוך, אתיקה, רב תרבותיות, חירות ואוטונומיה, משמעות החיים, למידה משמעותית

השכלה:

P.hd – בפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
M.A – מוסמך בפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
B.A – בוגר בפילוסופיה וחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד ניהולי: ראש לימודי חינוך

 • ד”ר ברדוגו נילי
 • מרצה
 •  
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 71

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מדעים

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1020 מדעים

שעות קבלה: לפי תיאום מראש יום א' 18:30-17:30

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

 • ד”ר ברק יהודית
 • מרצה
 • 054-4909130
 • dudabarak@gmail.com
 • הוראה (M.Teach), למידה והוראה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 76

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 130 ראשי

שעות קבלה: יום ב' 16:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: הוראת המדעים, למידה והבנה מושגית, סביבות למידה, תהליכים ופדגוגיה של בניית ידע מקצועי בהוראה

 • ד”ר ברק לוי יעל
 •  
 •  
 •  
 • 66

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר ברק שרון
 • מרצה, מנהלת מעבדת פיזיולוגיה של המאמץ
 •  
 • sharoni.baraki@gmail.com
 • חינוך גופני, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 77

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין מעבדת פיזיולוגיה של המאמץ

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א', ד' 10:00-8:00

תחומי מחקר ועניין: כלי מדידה לילדים ונוער עם מוגבלויות גופניות, יקום וספורט, פיזיולוגיה של המאמץ רמת פעילות גופנית של ילדים ונוער עם מוגבלויות גופניות, פעילות גופנית טיפולית ושיקום מוטורי

תפקיד ניהולי: מנהלת מעבדת פיזיולוגיה של המאמץ

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 13:45

תחומי מחקר ועניין: אנטומיה, פיזיולוגיה, פציעות ספורט

 • ד”ר גולדשטיין אולז’ן
 • מרצה, ראש בית הספר ללימודים מתקדמים, ראש תכנית חינוך בעידן טכנולוגיות מידע
 • 08-6402791
 • olzang@macam.ac.il
 • חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 82

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 130 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש יום א' 19:00-18:00

תחומי מחקר ועניין: מדעים מחשבים מתמטיקה חינוך מיוחד

תפקיד ניהולי: ראש בית הספר ללימודים מתקדמים - תואר שני, ראש תכנית חינוך בעידן טכנולוגיות מידע

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 307 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 16:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: עקרונות בחינוך הדמוקרטי, סגנונות שיח, תקשורת בינאישית, מצבי לחץ ומשבר, אותנטיות, יחסים הורים מורים וילדים

השכלה:

תואר ראשון – מדע המדינה ואסטרטגיה – אוניברסיטת בר – אילן
תואר שני – מינהל ציבורי – אונבירסיטת בר אילן
תואר שלישי – תקשורת ומצבי משבר בחברה הישראלית

 

 • ד”ר גיא שלומית
 • מרצה
 •  
 • guyshlomit1@gmail.com
 • חינוך גופני, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 85

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין ספרייה, ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 11:00

תחומי מחקר ועניין: אנתרופולוגיה של הספורט, משחק, יחסים בין לאומיים, חינוך ומשחק, סוגיות של כוח וממשליות, מניעת אלימות, תרבות פופולרית, תהליכי מיערוב ותרבות, סוציולוגיה

השכלה:

M.A – אנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
Ph.D – אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

קבצים: 5

פקס: 077-4380200

 • ד”ר גלילי אמיר
 •  
 •  
 •  
 • 88

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר גלסנר אמנון
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • 050-5514154
 • amnonglassner55@gmail.com
 • חינוך, שח"ף, חינוך בלתי פורמלי, חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, למידה והוראה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 89

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ב'17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: שילוב חשיבה בסדר גבוה, חשיבה יצירתית וביקורתית בלמידה והוראה, למידה, למידה והוראה עם טכנולוגיה, למידה מהצלחות כלמידה אישית וכלמידה ארגונית

השכלה:

תואר ראשון ותעודת הוראה במתמטיקה במכללת אורנים ובמכללת הקיבוצים
תואר שני ושלישי בבית ספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים במוקד קוגניציה הוראה ומחשב

 • ד”ר גריביע עדנאן
 • מרצה,מדריך פדגוגי
 •  
 • adnan.grebea@gmail.com
 • בית הספר היסודי במגזר הבדואי, מתמטיקה
 • 92

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ד' 18:00-17:30

תחומי מחקר ועניין: התפתחות זהות מקצועית של פרחי הוראה, שימושים חברתיים/לימודיים באמצעי המדיה, ניתוח שיח

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין קומה 1 אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א' 12:00-10:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך סביבתי חינוך דמוקרטי חדשנות פדגוגית למידה מבוססת מקום למידה פיביאלית

השכלה:

תואר ראשון גיאוגרפיה וחינוך
תואר שני מינהל החינוך
תעודת הוראה בגיאוגרפיה לעל יסודי
תואר שלישי בחינוך סביבתי

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 302 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ד' 16:00-15:30

תחומי מחקר ועניין: אנגלית יהדות טיפול זוגי ומשפחתי

 • ד”ר גת עפר
 •  
 •  
 •  
 • 96

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 13:30

תחומי מחקר ועניין: לקויות למידה ושפה התפתחות שפה וקריאה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש יום ב' 15:00

תחומי מחקר ועניין: עברית מקראית מאוחרת, בן סירא, לשון חז"ל, ארמית, עברית מקראית קלסית ומאוחרת, פרשני ימי הביניים ותפיסתם הלשונית, עברית של בית שני: בן סירא, חז"ל ומגילות ים המלח

השכלה:

תואר ראשון בלשון ובמקרא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תואר שני במקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר שלישי בלשון עברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד ניהולי: נציג הסגל הסגל אקדמי בהנהלה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 17:30-16:30

תחומי מחקר ועניין: לשון המקרא ולשון חז"ל

השכלה:

B.A בלשון עברית ובמקרא, אוניברסיטת בן־גוריון
M.A בלשון עברית, אוניברסיטת בן־גוריון
PH.D בלשון עברית, אוניברסיטת בו־גוריון
תעודת הוראה ללשון עברית (על-יסודי), אוניברסיטת בן־גוריון

תפקיד ניהולי: עורכת כתב-העת "קולות", ראש התמחות בלשון עברית

 • ד”ר דרייר איגור
 • מרצה
 • dreer@post.bgu.ac.il
 • אנגלית לצרכים אקדמיים (EAP)
 • 102

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 013 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 12:45-11:45

תחומי מחקר ועניין: אנגלית

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר צוות היסטוריה, שבילים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 10:30-10:00

תחומי מחקר ועניין: חברה ישראלית, מדינת ישראל, שואה, זיכרון והנצחה, נעדרים, תרבות יהודית ישראלית, מלחמת העולם השניה , טראומה והחלמה

השכלה:

2018- Ph.D – המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, נושא המחקר: בין ניצולים לנספים – נעדרים לאחר השואה – מנחה: פרופ’ חנה יבלונקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

2011- M.A  נושא התזה: חיפושי הקרובים לאחר השואה ותהליך הקמתו של המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית בשנות ה50-60 בישראל. סיום בהצטיינות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

2007- B.A במחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל, מסלול דו חוגי. סיום בהצטיינות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 • ד”ר הוד-שמר אורית
 • מרצה
 • 053-6559931
 • oritshemer@gmail.com
 • גיל רך, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 103

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך, התפתחות הילד, תפיסות חינוכיות, הדרכה פדגוגית – גיל רך, מעברים והסתגלות, התפתחות מקצועית של גננות, התפתחות מקצועית של פרחי הוראה, חשיבה יצירתית, חשיבה מוסרית של ילדים, מוכנות לבית הספר, הנחיית סמינריון/ כתיבת עבודת מחקר כמותית, סטטיסטיקה ושיטות מחקר

השכלה:

פרסומים –  לחץ כאן

קבצים: 5

 • ד”ר היימן שמרית
 •  
 •  
 •  

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר הלר ערגה
 • מרצה, ראש התמחויות אמנות וספרות, עורכת "קולות"
 • heller@kaye.ac.il
 • אמנות, ספרות וספרות ילדים
 • 105

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 2211 אמנות, 416 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חקר התרגום, לשון עברית בת זמננו, ספרות מד"ב ופנטסיה, אוטוביוגרפיה ונרטיב

השכלה:

Ph.D 1995 TAU – מדעי התרבות, אונ’ ת”א
M.A 1991 TAU – חקר התרגום, אונ’ ת”א
B.A 1990 TAU – תורת הספרות הכללית אונ’ ת”א

קורות חיים ופרסומים – לחצו כאן

 

קבצים: 5

תפקיד ניהולי: ראש ההתמחות באמנות, ראש ההתמחות בספרות, עורכת כתב העת "קולות"

תואר: Ph.D

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 13:00

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: היסטוריה וחינוך

 • ד”ר וינברגר יעל
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש התמחות בחינוך בלתי פורמלי
 • 052-2292500
 • yaeldiz@gmail.com
 • שבילים, חינוך, חינוך בלתי פורמלי
 • 110

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: ילדים ונוער בסיכון (בדגש על אלימות ) זהות והעצמה אישית סטטיסטיקה ושיטות מחקר כתיבה סגל אקדמית

השכלה:

תואר שלישי בייעוץ חינוכי אוניברסיטת בר אילן

תפקיד ניהולי: ראש התמחות בחינוך בלתי פורמלי

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 1024 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: מוטיבציה, קידום בית הספר כקהילה אכפתית, תהליכי שינוי במערכות חינוך, קידום מוטיבציה אוטונומית בהוראה ובלמידה, שילוב והכלה

השכלה:

תואר ראשון בחינוך ובמקרא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תואר שני במינהל ומדיניות החינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תואר שלישי בחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד ניהולי: ראש תכנית שחפ"צ "הטובים לחינוך בנגב"

 • ד”ר ולדמן אלכס
 •  
 •  
 •  
 • 113

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר ועקנין נבו שמעון
 • מרצה
 •  
 • nevov@bgu.ac.il
 • מקרא
 • 115

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00

תחומי מחקר ועניין: מקרא, נוסח המקרא, היסטוריה של עם ישראל, חז"ל, תרגומים עתיקים, ארכיאולוגיה, שפות: גרמנית, צרפתית

השכלה:

B.A. מקרא ומזרח קדום ומחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
M.A. מקרא ומזרח קדום (תזה בנושא ספר יחזקאל), אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
Ph.D. המשפט (בישראל וביהודה) בראי הנבואה הקלאסית במאה השמינית לפנה”ס, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

קבצים: 5

 • ד”ר ורדי אסתר
 • מרצה, ראש תכנית תואר שני בחינוך בגיל הרך
 • 08-6469925
 • esterv@kaye.ac.il
 • גיל רך, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 116

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 126 ג', בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 12:30-10:30

תחומי מחקר ועניין: חינוך בגיל הרך, חקר השיח במערכות החינוך, שיח ילדים, שיח כיתה, מצבי לחץ של ילדים בגיל הרך, תקשורת בין-אישית

השכלה:

ד”ר בחינוך לשוני – חוג לחינוך – האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד ניהולי: ראש תכנית תואר שני בחינוך בגיל הרך

 • ד”ר זילברמן יעל
 • מרצה
 •  
 • ספרות וספרות ילדים
 • 119

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: ספרות

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין קומה 1 אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: היסטוריה

תפקיד ניהולי: ראש התמחות בהיסטוריה

 • ד”ר זמיר יהודית
 • מרצה, ראש יחידת הערכה, ראש המרכז לקידום ההוראה
 • 054-4929974 08-6402751
 • judithzamir@gmail.com
 • הוראה (M.Teach), ייעוץ חינוכי, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 122

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 315 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:30-8:30

תחומי מחקר ועניין: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, הערכה, פדגוגיה

תפקיד ניהולי: ראש יחידת הערכה, ראש המרכז לקידום ההוראה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר מורים

שעות קבלה: יום א' 14:00-13:30

תחומי מחקר ועניין: חינוך וחברה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר מורים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: לשון ערבית

 • ד”ר חילף נאדר
 •  
 •  
 •  
 • 127

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר טורניאנסקי בבי
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש תכנית למידה והוראה, יועצת תכניות לימודים אישיות לאקדמאים
 • 050-7431238
 • bturniansky@gmail.com
 • שח"ף, למידה והוראה, חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 134

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 11 ראשי

שעות קבלה: יום ב' 14:00-12:30

תחומי מחקר ועניין: התפתחות מקצועית של מורי מורים למידה ושינוי ארגוני תקשוב

השכלה:

Ph.D – פסיכולוגיה ארגונית, אוניברסיטת מישיגן, ארה”ב
B.A – פסיכולוגיה, אוניברסיטה העברית, ירושלים

תפקיד ניהולי: ראש תכנית למידה והוראה בתואר השני, יועצת תכניות לימודים אישיות לאקדמאים

 • ד”ר טל קרן
 •  
 •  
 •  

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר טסלר רבקה
 •  
 •  
 •  
 • 146

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 414 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 15:30-13:45

תחומי מחקר ועניין: מקרא

השכלה:

תואר ראשון – מקרא ושלשון עברית-אוניברסיאת בן גוריון בנגב
תואר שני – היסטוריה מקראית-אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Ph.D – מקרא-אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 414 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מוזיקלי לגיל הרך

השכלה:

M.A. בחינוך לאומנויות מברטון הול אוניברסיטת לידס באנגליה
P.hD – חינוך מוזיקלי

תפקיד ניהולי: ראש ההתמחות במוסיקה

 • ד”ר יפלח וישקרמן ורד
 • מרצה,מדריכה פדגוגית, מרכזת תכנית מצוינים
 • veredy@post.bgu.ac.il
 • רג"ב - תכנית המצוינים, מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 145

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 119 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 17:30-16:00

תחומי מחקר ועניין: מדעים

תפקיד ניהולי: מרכזת תכנית רג"ב - תכנית מצוינים

 • ד”ר כהן אביבה
 • מרצה, מרכזת קורסי סגני מנהלי בתי ספר
 • 052-2719235
 • coaviva@gmail.com
 • למידה והוראה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 149

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 12:00

תחומי מחקר ועניין: תכנון לימודים, תהליכי הוראה-למידה-הערכה דיאלוגיים, פיתוח חשיבה

תפקיד ניהולי: מרכזת קורסי סגני מנהלי בתי ספר

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין מת"ל, קומה שנייה בספרייה ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ג', ה' 12:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך

תפקיד ניהולי: מנהלת מת"ל

 • ד”ר כהן הילה
 •  
 •  
 •  
 • 151

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר כהן ניצן
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש התמחות בחינוך מיוחד, רכזת תכנית האקדמיה החברתית
 • 054-4909128
 • cohennit@gmail.com
 • חינוך מיוחד, האקדמיה החברתית
 • 220

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א'-ד' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: אוטיזם, תקשורת תומכת חליפית, כלי הוראה קוגניטיביים לטיפול בהיבטים חברתיים-התנהגותיים-רגשיים

תפקיד ניהולי: ראש התמחות בחינוך מיוחד, רכזת תכנית האקדמיה החברתית

 • ד”ר כהן ענבר
 •  
 •  
 •  
 • 367

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר כהן קדושאי אושרית
 • מרצה
 •  
 • oshritck@gmail.com
 • חינוך גופני, חינוך מיוחד

תואר: Ph.D

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 16:45-15:45

תחומי מחקר ועניין: ניתוח התנהגות – התערבות בהתנהגות מאתגרת, עיצוב, פיתוח ושימור התנהגות לקות על הרצף האוטיסטי, עיכובי שפה ועיכובים התפתחותיים לקויות למידה פיתוח מבחנים, מדידה ומתודולוגיה כמותית

השכלה:

תואר שלישי – פסיכולוגיה קוגניטיבית, אוניברסיטת בן גוריון

תואר שני- פסיכולוגיה קוגניטיבית אוניברסיטת בן גוריון

תואר ראשון – מדעי ההתנהגות , אוניברסיטת בן גוריון

הסמכה בניתוח התנהגות, האוניברסיטה העברית

 • ד”ר כוכבי אתי
 • מרצה
 • 052-5675574
 • Ettyko@gmail.com
 • חינוך מיוחד, הוראה (M.Teach), חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, למידה והוראה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 239

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 10:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד סביבות למידה מתוקשבות

השכלה:

דוקטורט גאופיסיקה ומדעים פלאנטריים, אוניברסיטת ת”א

 • ד”ר לבד פליקס
 • מרצה, ראש התכנית לתואר שני לחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה
 • 054-5402019 08-6402815
 • felix.lebed@gmail.com
 • חינוך גופני, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 258

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1100 חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 12:00

תחומי מחקר ועניין: חקר רב-תחומי של משחקי האדם, הוראה ואימון ספורטיבי בתחום משחקי כדור, ספורט הישגי, תורת המורכבות

השכלה:

תואר שני (1977),
תואר שלישי (1986)
באוניברסיטה למדעי תרבות הגוף והספורט, קייב, בריה”מ

תפקיד ניהולי: ראש התכנית לתואר שני לחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה

 • ד”ר לוי ליקה
 •  
 •  
 •  
 • 222

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 404+209 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ב'14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: שיח ילדים איכות החיים הגן פדגוגיות חדשניות

השכלה:

2011-2013 ניהול סגל אקדמי – התמחות דו-שנתית עבור סגל סגל אקדמי במכללות
להכשרת עובדי הוראה הממלאים תפקידי ניהול סגל אקדמיים

2000- 2006 Ph.D אוניברסיטת ברצלונה (ספרד) בפקולטה לחינוך
נושא עבודת הגמר: “חקר מקרים של אמונות ותפישות אצל פרחי הוראה
בנושא הוראת הקריאה והכתיבה”
המנחה: Joan Mallart Navarra PhD

1990- 1995 – M.A בחינוך – בהתמתחות לתוכניות לימודים והוראה, אונ’ בן גוריון
נושא עבודת הגמר: “חקר מקרים של התפתחות חשיבה רפלקטיבית של מורים”
המנחה: ד”ר שושנה קיני וד”ר מיכל צלרמהייר

1977 – 1981 B.A בחינוך וספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון

קבצים: 5

תפקיד ניהולי: ראש לימודי שנה א', ראש התמחות גיל רך

תואר: Ph.D

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה'

 • ד”ר ליבוביץ נעה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש תכנית ההכשרה באמנות
 • 054-4668299
 • noalyb@gmail.com
 • אמנות
 • 261

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 2211 אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: אמנות ישראלית, חינוך ואמנות

השכלה:

תואר ראשון, אוניברסיטת חיפה
תואר שני, אוניברסיטת תל אביב
תואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן

תפקיד ניהולי: ראש תכנית ההכשרה באמנות

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב'

 • ד”ר ליצ’מן סיימון
 • מרצה
 •  
 • כללי
 • 242

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: רב תרבותיות

 • ד”ר מוכתר עופר
 • מרצה
 • ofermu2@gmail.com
 • חינוך גופני, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, הוראה (M.Teach), למידה והוראה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 243

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1111 חנ"ג

שעות קבלה: יום ה' 13:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך גופני

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 1109 חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב',ג' 16:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: פסיכולוגיה של הספורט, קבלת החלטות, הוגנות

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: מנהיגות וניהול במערכות החינוך

 • ד”ר מזעאל ראנם
 • מרצה, מזכיר סגל אקדמי
 • mazalr@hotmail.com
 • שפה וספרות ערבית
 • 264

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: ספרות ערבית

תפקיד ניהולי: מזכיר סגל אקדמי

 • ד”ר מטר היפא
 •  
 •  
 •  
 • 226

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: ספרות עברית והשוואתית, פילוסופיה, מחשבת החינוך

 • ד”ר נאסר אחמד
 •  
 •  
 •  
 • 229

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: אמנות

תואר: P.hD

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00-13:00

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 13 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 16:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: ספרות אנגלית ואמריקאית, ספרות ותיאוריה פוסטקולוניאלית, כתיבה, דרמה בחינוך

השכלה:

ד”ר בספרות אנגלית, האוניברסיטה העברית

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 10:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: מוסיקה והתפתחות ילדים, מדיה והתפתחות ילדים, פסיכולוגיה של המוסיקה, תקשורת ותרבות

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 416 ראשי

 • ד”ר סלפטי-כהן יהודית
 • מרצה,מדריכה פדגוגית, ראש תכנית הכשרה לביה"ס היסודי
 • 08-9924707
 • sa.yehudit@gmail.com
 • בית הספר היסודי, לשון עברית, מקרא
 • 250

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 403 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ג' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: הכשרה להוראה בבית הספר היסודי, הוראת מקרא, הוראת השפה העברית, אקדמיה כיתה - גישות בהכשרת מורים, PBL

השכלה:

B.A – האוניברסיטה הפתוחה.
M.A – באסטרטגיות ניהול ושיטות הוראה – Thames Valley University – לונדון.
Eötvös Loránd University (ELTE) – P.hD – בודפשט – הצטיינות יתרה.

פרסומים וכנסים

תפקיד ניהולי: ראש תכנית הכשרה לביה"ס היסודי

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1020 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:15-13:45 18:30-17:30

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

 • ד”ר סמירנוב-אוקנין אינה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש תכנית הכשרה לבית הספר העל- יסודי
 • 054-3238299
 • aoknin@gmail.com
 • בית הספר העל-יסודי, אנגלית
 • 274

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 132 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש יום א' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: הוראת אנגלית, בנאום, למידה מבוססת פרויקטים

תפקיד ניהולי: ראש תכנית הכשרה לבית הספר העל- יסודי

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תחומי מחקר ועניין: גיל רך, שיח ילדים, הכשרת גננות, פיתוח אישי, חשיבה מעבר למסגרת, העצמת נשים, נשים בגיל 50+

השכלה:

B.Sc – תואר ראשון בכימיה – האוניברסיטה העברית
דיפלומה בכימיה טכסטילית- אוניברסיטה העברית
תעודת הוראה- האוניברסיטה העברית
תואר ראשון בחינוך- אוניברסיטת חיפה
M.A – תואר שני במנהל חינוכי- מסלול מחקרי- האניברסיטה העברית
P.HD אוניברסיטת BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA – רומניה

תואר: Ph.D

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: אקטיביזם, סביבה

השכלה:

תואר ראשון, לימודי ארץ ישראל אוניברסיטת בר אילן
תואר שני, לימודי ארץ ישראל אוניברסיטת בר אילן
תואר שלישי, ארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרסומים

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: לשון, פיוט

 • ד”ר פוגל שמעון
 • מרצה
 • skfogel@gmail.com
 • שבילים, היסטוריה
 • 393

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 124 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א'-ד'

תחומי מחקר ועניין: לקויות שמיעה, התפתחות שפה, המבנה הלשוני של שפת הסימנים הישראלית, רכישה של שפת הסימנים

תפקיד ניהולי: דיקן הסטודנטים

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 11:00-10:00

תחומי מחקר ועניין: אסטרטגיות לפתרון בעיות, פיתוח חשיבה מתמטית, פתרון בעיות לא שגרתיות, גישות הוראה

 • ד”ר פיירסטיין אסתר
 • רכזת ליווי מורים חדשים, ראש פיתוח תכניות אקדמיות
 • 054-4934981
 • estishm@gmail.com
 • בית הספר היסודי, היחידה לכניסה להוראה, סטאז'
 • 289

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 132 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' עד 14:00 ובין 19:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: פיתוח זהות מקצועית של מתמחים דרך תהליך החונכות, הערכה

השכלה:

B.Ed – התמחות ראשונה במתמטיקה, התמחות שניה ביישומי מחשב
M.Ed – מנהל החינוך
M.A – התנהגות ארגונית

תפקיד ניהולי: ראש פיתוח תכניות אקדמיות

פרסומים ועשייה: התמחות מקצועית: מדריכה מחוזית - התמחות וכניסה להוראה מדריכה ארצית - התמחות וכניסה להוראה אחראית על תהליך הערכת המתמחים לקראת קבלת רישיון הוראה

 • ד”ר פישל דיתה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, יו"ר ועדת אתיקה
 • 054-4710433
 • ditafischl@gmail.com
 • חינוך מיוחד, חינוך גופני, חינוך, ייעוץ חינוכי, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 291

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' משעה 12:00, יום ד' 17:30-16:00

תחומי מחקר ועניין: מחקר בתחום הכשרת מורים והכלה, פסיכולוגיה חינוכית, התערבות מערכתית וניתוח שיח בהקשרים שונים, מוגבלות שכלית-התפתחותית, שילוב, תכניות לימודים

השכלה:

תואר ראשון- ספרות עברית ופסיכולוגיה חינוכית – אוניברסיטת בן גוריון
תואר שני-תכניות לימודים- אוניברסיטת בן גוריון
תואר שלישי- הכשרת מורים- החוג לחינוך- אוניברסיטת בן גוריון

קבצים: 5

תפקיד ניהולי: מרכזת קורס ההתאמה בהוראה לבעלי מקצועות פארארפואיים

 • ד”ר פישר אינציגר שולמית
 • מרצה
 • fishers@bgu.ac.il
 • היחידה לכניסה להוראה
 • 292

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 17:30

תחומי מחקר ועניין: מחקר איכותני, דילמות מוסריות בהוראה

השכלה:

אוניברסיטת בן גוריון: חינוך, ישוב וניהול סכסוכים

תואר: Ph.D

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 12:00-10:00

תחומי מחקר ועניין: מנגנוני התנהגות בצמחים והשלכותיהם האקולוגיות, תקשורת בין צמחים

השכלה:

פרסומים נבחרים

 • ד”ר פלפל קיסר ורד
 •  
 •  
 •  
 • 295

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 414 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00

 • ד”ר פרייליך מרסל
 • מרצה
 • marcel@Kaye.ac.il
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 297

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1121 א' מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 12:45-11:45

תחומי מחקר ועניין: כימיה מדעים למידה והוראה תקשוב פדגוגיות חדשניות

השכלה:

תואר ראשון בכימיה – BSc אוניברסיטת בן גוריון
תואר שני בכימיה – MSc אוניברסיטת בן גוריון
תואר שלישי בהוראת המדעים – PhD מכון ויצמן למדע

קבצים: 5

פרסומים ועשייה: תעודות הערכה ופרסים: 1980: תעודת הערכה על הישגים בלימודים בשנת 1979, הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן-גוריון. 1981: תעודת הערכה על הישגים בלימודים בשנת 1980, הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן-גוריון. 1997: פרס ע"ש אמנון זינגרמן ז"ל על הצטיינות יתרה בלימודי תואר שני בכימיה, הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן-גוריון.

 • ד”ר פרילינג דינה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש תכנית שח"ף
 • 08-6532964
 • frilingdin@gmail.com
 • שח"ף, ייעוץ חינוכי, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 298

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1024 מדעים

שעות קבלה: בתאום מראש יום ג' 16:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: פסיכולוגיה התפתחותית (ילדות ונעורים), ייצוגים חברתיים, חינוך והכשרת מורים - בדרך אחרת, התפתחות זהות מקצועית

תפקיד ניהולי: ראש תכנית שח"ף הכשרת אקדמאים להוראה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתאום מראש

תחומי מחקר ועניין: חינוך

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1020 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מתמטי, תהליכי למידה של מושגים מופשטים, הכשרת מורים למתמטיקה

השכלה:

הטכניון – תואר ראשון, שני, לימודי דוקטורט במתמטיקה
המחלקה למתמטיקה – אב”ג – דוקטורט – חקר תהליכי למידה של מתמטיקה מופשטת

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 13 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 9:30-8:30

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 10:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: מטאורולוגיה וקלימטולוגיה, תופעות טבע אקלימיות, אקלים ארץ ישראל, שינויי אקלים, כרטוגרפיה ותורת המיפוי

 • ד”ר קבלק קובי
 •  
 •  
 •  

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר קוגל לאוניד
 •  
 •  
 •  
 • 309

תואר: Ph.D

חדר ובניין

 • ד”ר קוזלובסקי ניצן
 • מרצה
 • 054-2266319
 • nitsanko@gmail.com
 • חינוך מיוחד, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, ייעוץ חינוכי, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 310

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 15:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: חקר המוח

השכלה:

נוירו-ביוכימה, חוקרת מוח עם התמחות במחלות נפש

 • ד”ר קפלן חיה
 • מרצה בכירה, ראש היחידה לשילוב כניסה להוראה, ראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, יועצת תכניות לימודים אישיות למורים בפועל
 • 08-8608925 פנימי 625
 • kaplanp@bgu.ac.il kaplanh@kaye.ac.il
 • היחידה לכניסה להוראה, חינוך, ייעוץ חינוכי, הוראה (M.Teach), תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 220

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: בתאום מראש יום ג' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: מוטיבציה בחינוך, התפתחות מקצועית של מורים בשנות הכניסה להוראה, טיפוח הכוונה עצמית בקרב לומדים בחינוך המיוחד, תהליכי שינוי במערכות חינוך, קידום מוטיבציה ותהליכי התפתחות קריירה בקרב תלמידים בקהילה הבדואית

תפקיד ניהולי: ראש היחידה לשילוב כניסה להוראה, ראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, יועצת תכניות לימודים אישיות למורים בפועל

תואר: P.hD

יחידה:

חדר ובניין 100 ראשי

פקס: 08-6402838

 • ד”ר קרואני סימו
 • מרצה
 • karavns@gmail.com
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 323

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: סמסטר א': יום ב' 17:00-16:00 סמסטר ב': יום א' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: בוטניקה, גנטיקה של מחלות צמחים

השכלה:

תואר ראשון בביולוגיה אונ’ בר אילן
תואר שני בבוטניקה אונ’ בר אילן
תואר שלישי התמחות בגנטיקה של מחלות צמחים אונ’ בר אילן

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 16:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: פילוסופיה של החינוך, אתיקה (כחלק מהעניין בפילוסופיה של המוסר), רב תרבותיות, רגשות וחינוך, חינוך לערכים, פילוסופיה פוליטית, חינוך פילוסופי, מחשבת החינוך של אפלטון, ז'אן ז'אק רוסו ומרתה נוסבאום

השכלה:

תואר ראשון בפילוסופיה והיסטוריה – אוניברסיטת בן גוריון
תואר שני ושלישי בפילוסופיה – אוניברסיטת בן גוריון
כותרת עבודת מחקר מ.א. “טווח האינדוקטרינציה בחינוך לערכים”
כותרת עבודת מחקר דוקטורט “תרומתם של מרתה נוסבאום ואפלטון לדיון על חינוך בחברה רבת תרבויות”.

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 10:30-10:00

תחומי מחקר ועניין: לשון ערבית

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 13 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 11:00-10:15

תחומי מחקר ועניין: אנגלית

 • ד”ר רייכמן בתיה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש לימודי הכשרה
 • 054-5703073
 • batiareichman@gmail.com
 • ספרות וספרות ילדים, חינוך, בית הספר העל-יסודי
 • 332

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 104 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 11:30-10:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך ספרות

תפקיד ניהולי: ראש לימודי הכשרה

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: גיאוגרפיה

 • ד”ר רשף נעמה
 • מרצה
 • nreshef1@gmail.com
 • ספרות וספרות ילדים, בית הספר העל-יסודי
 • 334

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ג' 12:00

תחומי מחקר ועניין: היצירה הספרותית כמרחב מברר זהות, רציונאליות ויצירתיות במעשה האומנותי-ספרותי, פילוסופיה של החינוך, שילוב אומנויות בחינוך

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: לשון עברית - סמנטיקה, פרגמטיקה ורטוריקה

השכלה:

תואר שלישי בלשון עברית – אוניברסיטת בר אילן
תואר שני בלשון עברית – אוניברסיטת בר אילן
תואר ראשון בלשון עברית ובערבית – אוניברסיטת בר אילן

 

פרסומים וכנסים

לבנת ז’, שביט א’, 2017. “ניתוח רטורי של נאומים פוליטיים: עקרונות והדגמה מלשונו המטפורית של שמעון פרס”. חלקת לשון 50 – גיליון היובל, עמ’ 191-163.

שביט, א’, 2015. הלקסיקון הרטורי של שמעון פרס: שדות סמנטיים והקשרים רטוריים, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, בר אילן, רמת גן.

שביט א’, 2011. אסטרטגיית החזרות בנאומיו של שמעון פרס. בר אילן, רמת גן.

 

השתתפות בכנסים

כינוסים מקצועיים בארץ:
שביט, א’ (אוקטובר, 2017). השדה הסמנטי של האופטימיות והחיוביות בנאומיו של שמעון פרס. כינוס איל”ש הארבעים וארבעה, מכללת אחוה, ד”נ שקמים, ינון.

 • ד”ר שגב אריק
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • arik.segev@gmail.com
 • שח"ף, הוראה (M.Teach), תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 336

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מוסרי מטרות חינוכיות חינוך פילוסופי חינוך ליברלי

 • ד”ר שוורץ דני
 • מרצה, ראש בית הספר להתפתחות מקצועית
 • 08-6402713
 • danny66@kaye.ac.il
 • בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות), חינוך
 • 338

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 131 ראשי

תחומי מחקר ועניין: חינוך דמוקרטיה

תפקיד ניהולי: ראש בית הספר להתפתחות מקצועית

פקס: 08-6402888

 • ד”ר שוקטי לירון
 • מרצה, ראש המשרד לקשרים אקדמים בין-לאומיים, ראש ההתמחות באנגלית
 • ​​ ​​08-8608922
 • lirons@kaye.ac.il
 • קשרי חוץ אקדמיים, אנגלית
 • 339

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 321 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א', ה' בשעות הבוקר

תחומי מחקר ועניין: בלשנות, שיח, סמיוטיקה, מגדר, בנאום

השכלה:

Ph.D במחלקה לבלשנות אנגלית באוניב’ בן גוריון
M.A – תואר שני מחקרי בבלשנות אנגלית
תואר ראשון (במדעי ההתנהגות וספרויות זרות ובלשנות)
תעודת הוראה באנגלית
דיפלומה בלימודי הפקת קולנוע ממכללת LACC בלוס אנג’לס, ארה”ב

תפקיד ניהולי: ראש המשרד לקשרים אקדמים בין-לאומיים, ראש ההתמחות באנגלית

פקס: ​08-8608924

 • ד”ר שור עינת
 •  
 •  
 •  
 • 352

תואר: Ph.D

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1118 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: כימיה

 • ד”ר שחר ענת
 • מרצה
 • anshahar@bgu.ac.il
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 342

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א', ד' 14:00-13:00

 • ד”ר שחר-שפירא ליטל
 • מרצה
 •  
 • litsha2772@gmail.com
 • חינוך מיוחד, גיל רך, בית הספר היסודי
 • 344

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תחומי מחקר ועניין: בעיות התנהגות, פסיכולוגיה חינוכית, יחסים רומנטיים בהתבגרות, התנהגות מינית פוגענית, הפרעות על ספקטרום האוטיזם, הורות לילד עם צרכים מיוחדים, יחסי הורים ילדים, ילדים בעלי צרכים מיוחדים

השכלה:

BA – מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
MA – פסיכולוגיה ארגונית, אוניברסיטת בר אילן
PHD – יחסים רומנטיים בהתבגרות והתא המשפחתי- העברה בין דורית של דפוסי יחסים, אוניברסיטת בר אילן

 • ד”ר שטיינברג שרון
 •  
 •  
 • רשות המחקר
 • 345

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: אמנות ופוליטיקה אמנות ודת

 • ד”ר שיוביץ ענת
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 • 054-5664070
 • ashayovits@gmail.com
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה, בית הספר היסודי
 • 347

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 403 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ג'14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: ביולוגיה מולקולרית, תקשוב

השכלה:

בית הספר לרפואה הדסה עין כרם

פרסומים ועשייה: מחברת הספר "קובה - נסיכה בבלי דעת"

 • ד”ר שיין יוליה
 • מרצה
 •  
 • היחידה לכניסה להוראה
 • 348

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 207 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ד'16:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: רכישת שפת אם ורכישת שפה שניה, רב-לשוניות בסביבה רב-תרבותית, חקר תרבות - מבט פילוסופי על יצירות ספרות, שיח דיאלוגי בין קבוצות רב-תרבותיות

השכלה:

B.A – (התמחות בבלשנות) – 1974 אוניברסיטת בן-גוריון.
תעודת הוראה באנגלית – 1987 – אוניברסיטת בן-גוריון.
M.A (עם תיזה) – פילוסופיה של המוסר – 1987 – אוניברסיטת בן-גוריון.
Ph.D – התכנית לפרשנות ותרבות, היחידה ללימודים בין-תחומיים, 2016. אוניברסיטת בר-אילן.

קבצים: 6

תפקיד ניהולי: מרכזת הסדרה "מפגשים בצוותא"

 • ד”ר שלום-יוסוב מירי
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, נציגת הסגל הסגל אקדמי בהנהלה
 • shalomdi@012.net.il
 • ספרות וספרות ילדים, בית הספר העל-יסודי
 • 350

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 416 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:45-14:00

תחומי מחקר ועניין: חקר ספרות עממית ופולקלור קריאה ספרותית-מגדרית, חקר ספרות ילדים

השכלה:

Ph.D – האוניבריסטה העברית בירושלים

תפקיד ניהולי: נציגת הסגל הסגל אקדמי בהנהלה

 • ד”ר שפייזר רז
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • 052-6036487
 • razsp123@gmail.com
 • שח"ף, חינוך, למידה והוראה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 357

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1024 מדעים

שעות קבלה: בתאום מראש יום ב' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: פילוסופיה כללית, פדגוגיה קונטמפלטיבית, פילוסופיה השוואתית, פילוסופיה של החינוך, פילוסופיה כללית, הוראת ולמידת חשיבה, פיתוח חשיבה, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, שיטות מחקר, יחסי ערבים-יהודים, רב-תרבותיות, PBL

השכלה:

תואר ראשון (בהצטיינות): פילוסופיה ואמנות, אוניברסיטת תל-אביב.
תואר שני (בהצטיינות): פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב.
תואר שלישי: פילוסופיה, אוניברסיטת בן -גוריון.

 

פרסומים

כנסים והרצאות

 • ד”ר שר עדית
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, מרכזת אכסניית הלשון
 • editsher@gmail.com
 • לשון עברית, בית הספר העל-יסודי, אכסניית לשון
 • 360

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ד'15:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: לשון עברית

תפקיד ניהולי: מרכזת אכסניית הלשון

 • ד”ר שרפי כנרת
 • מרצה
 •  
 • kineretsharfi2014@gmail.com
 • חינוך מיוחד, חינוך גופני, גיל רך, בית הספר העל-יסודי, בית הספר היסודי
 • 364

תואר: PhD

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: לקויות למידה וקשיים בקשב וריכוז במערכת החינוך ולאורך מעגל החיים, שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך, מנגנונים קוגניטיביים ולמידה לאורך החיים, הטמעת מודל ארגון הבריאות העולמי (ICF, WHO, 2001) במערכת החינוך, התפתחות הילד.

השכלה:

1998-2002 BOT תואר ראשון, אוניברסיטת תל אביב.
2005-2008 MSc תואר שני, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
2009-2016 PhD תואר שלישי, אוניברסיטת חיפה.

קורות חיים, פרסומים ועשייה

 • ד”ר תובל סמדר
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש התכנית לייעוץ חינוכי בתואר השני
 • 08-6402629
 • smadar.tuval@gmail.com
 • שח"ף, ייעוץ חינוכי, הוראה (M.Teach), תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 365

תואר: PhD

יחידה:

חדר ובניין 126 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: ייצוגים חברתיים, הכלה וריבוד במערכת החינוך, הכשרת מורים בדרך אחרת, התפתחות זהות מקצועית, בעיות התנהגות

תפקיד ניהולי: ראש התכנית לייעוץ חינוכי בתואר השני

תואר: PhD

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ב'12:45-11:45

תחומי מחקר ועניין: עברית חדשה כתיבה תחביר

השכלה:

ד”ר לפילוסופיה Ph.D – האוניברסיטה העברית
תואר שני – האוניברסיטה העברית, החוג ללשון עברית
תואר ראשון – אוניברסיטת חיפה

קבצים: 6

יחידה:

חדר ובניין 106 ראשי

 • דדי ורדה
 •  
 •  
 •  
 • 97

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

פקס: 08-6402775

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש 16:00-15:00

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1027 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 12:00-11:00

תחומי מחקר ועניין: בוטניקה קיימות לימוד פלורליסטי של מקורות יהודיים כתיבה

השכלה:

B.Sc ביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
M.Sc בוטניקה חקלאית, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות

 • דולב דלית
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, רכזת הדרכה פדגוגית בחינוך הגופני
 • 052-3967144
 • ordalitda@gmail.com
 • היחידה לכניסה להוראה, חינוך גופני, גיל רך
 • 99

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1009 בניין חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 13:30-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך גופני מחול

השכלה:

תעודת הוראה- מכללת קיי
תואר ראשון במדעי החינוך הגופני- אוניברסיטת ניו מקסיקו
תואר שני במנהל ספורט- אוניברסיטת איידהו
לימודי הוראת המחול- לאבאן סנטר, לונדון
לימודי מחול- אוניברסיטת ברייטון,אנגליה

תפקיד ניהולי: רכזת הדרכה פדגוגית בחינוך הגופני

 • דור-חיים פלג
 • מרצה
 •  
 • pdorhaim@gmail.com
 • חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 100

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 13:45

תחומי מחקר ועניין: רגשות בארגונים, חוויה רגשית של צוות חינוכי, היבטים רגשיים של מורים ומנהלים בבית הספר

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 12:00

יחידה:

חדר ובניין 2203 אמנות

 • הודסמן משכית
 • מרצה
 • 052-3856853
 • maskitushh@gmail.com
 • שבילים, שח"ף, שחפ"צ, בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1114 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 17:00-16:00

 • הווידה אלהוואשלה
 • חברת צוות רשות המחקר וההערכה
 •  
 •  
 • היחידה לכניסה להוראה

יחידה:

תואר: MSc. OT

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00

תחומי מחקר ועניין: ויסות חושי, תפקודים אקזקיוטיביים (EF), פסיכיאטריה של הגיל הרך

השכלה:

B.O.T.אוניברסיטת ת”א הפקולטה לרפואה, בי”ס למקצועות הבריאות
Msc.O.T. בהצטיינות. אוניברסיטת ת”א הפקולטה לרפואה, בי”ס למקצועות הבריאות
BSc. OT. תואר ראשון בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת ת”א הפקולטה לרפואה

פרסומים ועשייה: כנסים: CAOT Conference - הכנס הקנדי לריפוי בעיסוק, Halifax, מאי 2010 6th International Technology, Education and Development Conference- Valencia, Spain, מרץ 2012 כנסים ארציים של ריפוי בעיסוק בישראל

 • הר שגיא דפנה
 • מרצה
 • dafnahsp@gmail.com
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה
 • 389

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 17:30

תחומי מחקר ועניין: פיסיקה, טכנולוגיה, מישחוק

השכלה:

B.A. פיסיקה – אוניברסיטת בר אילן
M.SC פיסיקה – אוניברסיטת בר אילן
תעודת הוראה – פיסיקה – אוניברסיטת בן גוריון

 • ואזנה אורית
 • מנהלת משאבי אנוש, ראש יחידת פרסום, שיווק ויחסי ציבור
 • 08-6402850
 • Vazana@kaye.ac.il
 • משאבי אנוש, פרסום שיווק ויח"צ

יחידה:

חדר ובניין 9 ראשי

פקס: 08-6402735

 • וזדנב טטיאנה
 • מרצה
 •  
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות
 • 107

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

 • וילסון מנחם
 • ספרן השאלה
 • 08-6402738
 •  
 • ספרייה

יחידה:

חדר ובניין ספרייה ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 210 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ב'14:00-13:00יום ג'14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: הגיל הרך הורים הנחיה

השכלה:

מוסמך לגיל הרך “תכנית שוורץ” האוניברסיטה העברית ירושלים

 • ויצמן קרן
 •  
 •  
 •  
 • 112

תואר: M.A

חדר ובניין

 • ונקרט נעם
 •  
 •  
 •  
 • 114

תואר: M.A

חדר ובניין

 • וסרמן דיאנה
 •  
 •  
 •  
 • 108

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 12:30-8:30

תחומי מחקר ועניין: קום והתהלך

השכלה:

תואר ראשון גיאוגרפיה היסטוריה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תואר שני ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה

יחידה:

חדר ובניין 110 ראשי

פקס: 08-6402760

 • ותד חסן
 •  
 •  
 •  
 • 117

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה:

חדר ובניין 135 ראשי

תואר: B.Sc

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 12:45-11:45

תחומי מחקר ועניין: תזונה

 • זוהר נעמי
 •  
 •  
 •  
 • 152

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: יום א'-ה' 11:00-9:00 15:30-14:00

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 12 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 15:00

תחומי מחקר ועניין: לשון ועריכת לשון

השכלה:

אוניברסיטת בן גוריון
מכללת דוד ילין

יחידה:

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה:

חדר ובניין ממו"ש ראשי

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 12:00-10:00

יחידה:

חדר ובניין 142/א ראשי

 • חליחל זמורד
 •  
 •  
 •  
 • 128

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: מוסיקה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג'

 • חן קרן
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 • 054-5545135
 • Kerenh71@gmail.com
 • ספרות וספרות ילדים, בית הספר היסודי, בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)
 • 131

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 401 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: חינוך, ספרות, חינוך לשוני

 • חן רותי
 •  
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 7 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 10:00

תחומי מחקר ועניין: מוסיקה

 • טויטו דני
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה:

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6402766

 • טורנר קרן
 •  
 •  
 •  
 • 137

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6402766

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ד'

תחומי מחקר ועניין: מניעת אלימות

 • טרייביש בלהה
 • מרצה, יחידת הערכה, מנהלת "תרשיש"
 • treivish@kaye.ac.il
 • כללי, תרשיש - בית הספר לגמלאים, יחידת הערכה
 • 91

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 11 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש בדוא"ל

תחומי מחקר ועניין: אוריינות ומידענות כתיבה סגל אקדמית

השכלה:

M.A לשון עברית
M.A מדיניות החינוך – התמחות מדידה והערכה

תפקיד ניהולי: מנהלת "תרשיש", יועצת תוכניות לימודים לסטודנטים שנה ד', יועצת השלמות לעתודה ל- TEACH.M

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 15:00-14:00

 • יובילר בלה
 •  
 •  
 •  
 • 139

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6421736

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: יום ג'12:00-11:00

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

 • ינושבסקי לודמילה
 •  
 •  
 •  
 • 142

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד'

תחומי מחקר ועניין: קרימינולוגיה

השכלה:

B.A קרימינולוגיה וחינוך – אוניברסיטת בר אילן

M.A מינהל ומדיניות חינוך –  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

 • יצחקי לירון
 •  
 •  
 •  
 • 147

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 15:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: אפיסטמולוגיה, גיבוש זהות תפקיד המורה

השכלה:

B.A – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
M.A – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד ניהולי: מרכזת קורסי חונכים ביחידה לכניסה להוראה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 209 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך

יחידה:

חדר ובניין 142 ראשי

פקס: 08-6402770

יחידה:

חדר ובניין 113 ראשי

פקס: 08-6402860

יחידה:

חדר ובניין 131 ראשי

פקס: 08-6402888

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 16:30

תחומי מחקר ועניין: מוטיבציה רגשות חינוך מיוחד מאפיינים אישיותיים

השכלה:

תואר ראשון במדעי ההתנהגות
תואר שני בייעוץ חינוכי
דוקטורט בחינוך

 • כהן תמר
 •  
 •  
 •  
 • 238

תואר: B.A

חדר ובניין

 • כהן-אחדות מרים
 •  
 •  
 •  
 • 390

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 307 ראשי

שעות קבלה: יום ב'12:00-11:00

תחומי מחקר ועניין: הורות ומשפחה

תפקיד ניהולי: מנהלת המרכז להורות ומשפחה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: אוריינות אקדמית

 • לביא אירנה
 •  
 •  
 •  
 • 223

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 115 ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 19:00

תחומי מחקר ועניין: לשון עברית

השכלה:

B.Ed – התמחות לשון ומקרא, מכללת קיי
M.A – מקרא, אוניברסיטת בן גוריון

 • לוי תאיר
 •  
 •  
 •  
 • 241

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 17:30

תחומי מחקר ועניין: קידום נוער, חינוך בלתי פורמאלי, הנחיית קבוצות

השכלה:

תואר ראשון מדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב.
תואר שני מנהל ומנהיגות בחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
תעודת הוראה במדעי החברה ואזרחות, מכללת בית ברל.
לימודי הנחיית קבוצות – מכון מגיד, בי”ס לע”ס אוניברסיטה עברית.

 • לוצקי אורית
 • מרצה
 • yoihb@zahav.net.il
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות
 • 260

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 207 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראשימים ב', ד'

תחומי מחקר ועניין: אנגלית

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:30-16:00

תחומי מחקר ועניין: לשון עברית, הבעה

השכלה:

M.A במנהל חינוכי
B.A בהוראה ולשון
רכזת פדגוגית
רכזת הערכה ומדידה
רכזת מקצוע

תואר: M.Sc

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

יחידה:

חדר ובניין ספרייה ראשי

 • לינקר גוברין דפנה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש תכנית הכשרה לחינוך מיוחד
 • 052-3900620
 • govrind@gmail.com
 • חינוך מיוחד
 • 80

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ג', ד' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: ייעוץ חינוכי - אקלים חינוכי מיטבי ו"כישורי חיים", לקויות למידה, יעוץ חינוכי בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים.

השכלה:

B.A מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
M.A סוציולוגיה אירגונית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד ניהולי: ראש תכנית הכשרה לחינוך מיוחד

יחידה:

חדר ובניין 121 ראשי

תפקיד ניהולי: ראש יחידת מינהל לומדים

פקס: 08-6421736

 • מוסטוביק ילנה
 • מרצה
 • 054-4297365
 •  
 • מוסיקה

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 7 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 18:00-17:00

תחומי מחקר ועניין: מוסיקה

השכלה:

M.A – אקדמיה למוסיקה במולדובה
תעודת הוראה – מכללת לווינסקי

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: תנ"ך

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 15:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: רכישת העברית כשפה שנייה

השכלה:

תואר ראשון מאוניברסיטת בן גוריון בנגב- לשון וספרות עברית.

תואר שני מאוניברסיטת בן גוריון בנגב- לשון עברית במסלול המחקרי.

לימודי תואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון בנגב במחלקה ללשון עברית

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה אחזקה

פקס: 08-6402775

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה'

תחומי מחקר ועניין: EMI - English Medium of Instruction

 • מיכיאלוב לובה
 • ספרנית השאלה ויעץ
 • 08-6402738
 •  
 • ספרייה

יחידה:

חדר ובניין ספרייה, בניין ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1109 חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ד', ה' 13:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: התעמלות

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 11:30-10:30

תחומי מחקר ועניין: מדעי האימון הגופני

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין אומנות

שעות קבלה: בתאום מראש

 • מישייב אלכסנדרה
 •  
 •  
 •  
 • 245

תואר: B.A

חדר ובניין

 • מלכה יצחק
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה אחזקה

יחידה:

חדר ובניין ממו"ש ראשי

פקס: 08-6413020

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 210 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-12:00

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 13:00-8:30

השכלה:

תואר ראשון – עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון

תואר שני – חינוך, אוניברסיטת בן גוריון

יחידה:

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

 • מצרי נהאד
 •  
 •  
 •  
 • 267

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 121 ראשי

 • משעל למא
 •  
 •  
 •  
 • 228

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 1023 חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: הוראה למידה והדרכה פדגוגית, חוסן נפשי, חוזק מנטאלי, חשיבה מנצחת, תקשורת מקרבת, הוראה ולמידה יעילה

השכלה:

דוקטורנטית בבן גוריון

תואר שני בניהול מערכות חינוך בן גוריון

תואר ראשון – מכללת קיי

תעודת מנחה פדגוגית – מכון מופת

תעודת ניהול אקדמי – מכון מופת

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ו' 12:00-11:45

תחומי מחקר ועניין: אנגלית תזמורת מקהלות

השכלה:

B.Ed בחינוך והוראת אנגלית
M.A בספרות אנגלית
תעודת מנצחת מקהלות
תעודת מאמנת אישית עם תעודה להתמחות בבני נוער

 • נגר-תורג’מן הדס
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, חוממת
 •  
 • hadasn@democratic.co.il
 • שבילים, נתיבים

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 9:45-8:30

 • ניב נאוה
 •  
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

 • נסאסרה מוסטפא
 •  
 •  
 •  
 • 269

תואר: M.A

חדר ובניין

 • נסיראת פתחיה
 • מרצה, מנחת סטאז', מדריכה פדגוגית
 • fatheyah6@gmail.com
 • סטאז'
 • 270

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר מורים בנין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 16:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: סוציולוגיה מדעי החברה

השכלה:

M.A מדעי מדינה אוניברסיטת תל-אביב
תעודת הוראה מכללת בית-ברל

קבצים: 5

 • נשיץ רות
 •  
 •  
 •  
 • 231

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:45-17:30

תחומי מחקר ועניין: הנחית קבוצות, הסטוריה, צדק חברתי

השכלה:

B.A הסטוריה אוניברסיטת חיפה (אורנים)

M.A הסטוריה אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הכשרה בהנחית קבוצות – קולות בנגב (מכללת ספיר)

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך גופני כדורסל

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 18:00-16:00

השכלה:

B.ed – תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה, סמינר הקיבוצים
M.A – תואר שני במחשבת החינוך הדמוקרטי, אוניברסיטת תל אביב

 • סגלין ילנה
 •  
 •  
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות
 • 249

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה

 • סואעד ג’קלין
 •  
 •  
 •  
 • 391

חדר ובניין

יחידה:

שעות קבלה: 321 ראשי

 • סולומוביץ ליאור
 • מרצה, מנהל מרכז קורן-ג'יטלי
 • 08-6402863
 • liorso@kaye.ac.il
 • מיח"ם, מרכז קורן
 • 271

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 1116 מדעים

תחומי מחקר ועניין: תקשוב איכות הסביבה

תפקיד ניהולי: מנהל מרכז קורן-ג'יטלי, מרכז קורסי 9-7 בקדם יסודי ("כישורי חיים")

 • סולומוביץ שי
 •  
 •  
 •  
 • 272

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 2015 אמנות

יחידה:

חדר ובניין סדנת סמ"ל ראשי

יחידה:

חדר ובניין 142 ראשי

פקס: 08-6402770

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: מוגבלות שכלית התפתחותית

השכלה:

B.A מדעי התנהגות
M.A תוכניות לימודים

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 15:30

 • סלע צ’מני יעל
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 •  
 • yaelsela711@gmail.com
 • חינוך מיוחד
 • 233

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב'

תחומי מחקר ועניין: לקויות למידה שיטות קריאה רכישת הקריאה אבחון

השכלה:

מ.א. – אוניברסיטת בר-אילן

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה וחינוך

 • ספורי מוסטפא
 • מרצה
 •  
 • היחידה לכניסה להוראה
 • 235

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 15:30-14:30

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר המורים, בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 10:30

תחומי מחקר ועניין: ספרות ילדים

השכלה:

תואר שני, אוניברסיטת בר-אילן

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: ההיסטוריה של המתמטיקה, שגיאות של תלמידים

השכלה:

ב.א מתמטיקה
מ.א הוראת המתמטיקה והמדעים המדויקים

יחידה:

חדר ובניין 100 ראשי

פקס: 08-6402838

 • עבדיאן-משיח חגית
 • מרצה, מדריכה פדגוגית
 • hagitab39@gmail.com
 • חינוך מיוחד
 • 277

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך, חינוך מיוחד, ליקוי למידה ומנהל חינוכי, משפחה, הורות, תרבות

השכלה:

תואר ראשון פסיכולוגיה

תואר שני  מנהל חינוכי

 • עוז מינה
 •  
 •  
 •  
 • 252

חדר ובניין

יחידה:

תפקיד ניהולי: ראשת תכנית שבילים

 • עזרן איציק
 • עובד אחזקה
 • 08-6402852
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה אמנות

יחידה:

חדר ובניין סדנת סמ"ל ראשי

יחידה:

חדר ובניין 142 ראשי

פקס: 08-6402770

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1024 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה'

תחומי מחקר ועניין: חינוך ספרות ערבית

 • פוקס מעיין
 •  
 •  
 •  
 • 284

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 209 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 16:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: גיל רך, תרבות הילד והנוער, הוראת הקריאה, רכישת שפה, רכישת קריאה, ספרות ילדים

השכלה:

M.A – בהצטיינות תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת תל אביב
M.E – רכישת קריאה כתיבה, אוניברסיטת לסלי קולג’ בוסטון ארה”ב

פרסומים ועשייה: פרסום תוכניות קריאה: בלי סודות / מטח, לומדים בלי סודות /מטח, חומרי למידה מתוקשבים / עת הדעת, קוראים ב- א' / יסוד

 • פחראלדין מועין
 • מרצה, מדריך פדגוגי, ראש היחידה ללימודי רב תרבותיות
 • mueen1@gmail.com
 • חינוך, היחידה ללימודי רב-תרבותיות
 • 288

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 207 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 10:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: פילוסופיה

תפקיד ניהולי: ראש היחידה ללימודי רב תרבותיות

 • פינטו אריה
 • אחראי מחסן ואינוונטר
 • 08-6402722
 •  
 • רכש

יחידה:

חדר ובניין מחסן ציוד

 • פינטו אתי
 •  
 •  
 •  
 • 290

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין קרוואן

פקס: 052-4220271

 • פיק ריטה
 •  
 •  
 •  
 • 394

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 135 ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין אולם ספורט חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 12:15-11:30

תחומי מחקר ועניין: כדור-עף

 • פרופ’ אדלשטיין ארנון
 • מרצה, ראש התכנית לתואר שני לחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה ובסיכון
 • 052-8991104
 • arnonede@gmail.com
 • חינוך בלתי פורמלי, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 24

תואר: Prof.

יחידה:

חדר ובניין 119 ראשי

תחומי מחקר ועניין: הגירה ופשיעה, רצח מרובה קורבנות, אלימות ורצח בנות זוג, זנות בקרב נוער משוטט וחסר בית, עבירות מאחורי החלוק הלבן

תפקיד ניהולי: ראש התכנית לתואר שני לחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה ובסיכון, יועץ אקדמי להתמחות בחינוך בלתי פורמלי

 • פרופ’ בק שלמה
 • מרצה, ראש תכנית M.Teach
 • shlomob@kaye.ac.il
 • הוראה (M.Teach), חינוך בעידן טכנולוגיות מידע, למידה והוראה, ייעוץ חינוכי, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 69

תואר: Prof.

יחידה:

חדר ובניין 414 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: פילוסופיה של החינוך, הכשרת מורים

תפקיד ניהולי: ראש תכנית M.Teach, נשיא המכללה - לשעבר

 • פרופ’ זיו מרגלית
 • יועצת סגל אקדמית לתכנית לתואר שני ב"חינוך לגיל הרך", מרצה
 • 052-8536732
 • margalit.ziv@gmail.com
 • חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים
 • 123

תואר: Prof.

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראשיום ג'9:00-8:00

תחומי מחקר ועניין: התפתחות תיאורית ה-mind בגיל הרך, טיפוח הבנה חברתית בקרב ילדים בגיל הרך באמצעות קריאת ספרי ילדים, טיפוח עמדות חיוביות כלפי קבוצות שונות בחברה בקרב ילדים בגיל הרך, חינוך לשלום בגיל הרך

השכלה:

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 1997-1999
Ph.D., Psychology in Education, Interdisciplinary Studies in Human Development.
Dissertation: “The role of desire in children’s theory of mind.”
Dissertation advisor: Prof. Douglas Frye

Hebrew University, Jerusalem, Israel 1985-1987
M.A., Education

David Yellin Teachers’ College, Jerusalem, Israel 1984-1985
Certificate, Senior special education teacher

Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 1978-1980
B.A., Speech therapy and communication disorders

Academic degree: Associate professor, since 2013

 • פרופ’ חליחל מחמוד
 • מרצה, מדריך פדגוגי
 • mahmoudh@bgu.ac.il
 • מדעי החיים: ביולוגיה-כימיה, בית הספר העל-יסודי
 • 129

תואר: Prof.

יחידה:

חדר ובניין 1118 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 12:00 בחדר המורים

תחומי מחקר ועניין: וירולוגיה, ביולוגיה מולקולרית

השכלה:

פרסומים מדעיים

קבצים: 5

 • פרופ’ יניב חנן
 •  
 •  
 •  
 • 143

תואר: Prof.

חדר ובניין

 • פרופ’ סיון דניאל
 • מרצה, ראש המועצה האקדמית של המכללה
 • balsh@bgu.ac.il
 • לשון עברית
 • 273

תואר: Prof.

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 16:00

תחומי מחקר ועניין: לשון עברית מוסיקה, ג'אז ובלוז

השכלה:

B.A, M.A, Ph.D באוניברסיטת תל אביב
מאז 1979 באוניברסיטת בן גוריון, המחלקה ללשון עברית

תפקיד ניהולי: ראש המועצה האקדמית של המכללה

 • פרופ’ קופפרברג עירית
 •  
 •  
 •  

תואר: Prof.

חדר ובניין

 • פרופ’ קפלן אבי
 •  
 •  
 •  

תואר: Prof.

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 13:00-12:00

 • פרנס לב
 •  
 •  
 •  
 • 299

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 2005 אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א',ה' 12:30-10:30

תחומי מחקר ועניין: אמנות הצילום והקולנוע, צילום חברתי, תקשורת וחברה, חינוך, שילוב המדיה בחינוך, השפעות המדיה על החברה והתרבות, פילוסופיה בכלל ושל המדיה והחינוך בפרט, אנתרופולוגיה, גישה הומניסטית בחינוך, טבע ונוף, אקולוגיה, יחסי האדם והסביבה, חינוך סביבתי.

השכלה:

BA – אוניברסטית בן גוריון: פילוסופיה ראשי וג”ג משני
MA – אוניברסטית בן גוריון: חינוך, תכניות לימוד בדגש שילוב המדיה בחינוך
תעודת הוראה למורי מורים – מכון מופ”ת מכללת לוינסקי.

קבצים: 5

תפקיד ניהולי: מפעיל מעבדת מולטימדיה - צילום סטילס ווידיאו, עריכה, עיבוד תמונה וסיוע בהכנת סרטים ומצגות

 • פרץ יפית
 • מזכירה, מרכזת קורסי עזרה ראשונה
 • 08-6402861
 • yafit@kaye.ac.il
 • תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

יחידה:

חדר ובניין 133 ראשי

פקס: 08-6402876

 • פרץ סימה
 • מזכירה
 • 08-6402810
 •  
 • המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

יחידה:

חדר ובניין 2001א' אמנות

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 16:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך מיוחד

תואר: Ph.D

יחידה:

חדר ובניין 1022 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 17:30

תחומי מחקר ועניין: מדעים

השכלה:

האוניברסיטה העברית

מידע נוסף ופרסומים בעברית

מידע נוסף ופרסומים באנגלית

 • צפריר רחל
 •  
 •  
 •  
 • 308

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 129 ראשי

יחידה:

חדר ובניין 135 ראשי

 • קוזמינסקי לאה
 • מרצה
 • 08-6402706
 • leako@Kaye.ac.il
 • הוראה (M.Teach), ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך

תואר: Prof.

יחידה:

חדר ובניין 100 ראשי

תחומי מחקר ועניין: ליקויי שפה וליקויי למידה, סנגור עצמי של לומדים עם מוגבלויות, פיתוח אוצר מילים בגיל בית-הספר, פדגוגיות בהכשרת מורים

תפקיד ניהולי: נשיאת מכללת קיי

פקס: 08-6402868

 • קושניר נדב
 •  
 •  
 •  

תואר: B.A

חדר ובניין

 • קיזנר יפים
 •  
 •  
 •  
 • 312

תואר: M.A

חדר ובניין

 • קיעאן רחמה
 •  
 •  
 •  
 • 313

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: היסטוריה מקראית מקרא חינוך השפה העברית הדרכה בעברית תקשוב

השכלה:

תעודת הוראה לכיתות ג-ח, התמחות מתמטיקה, מקרא, ג”ג וספרות, מכללת אורנים
B.ED – התמחות ספרות ומקרא, סמינר הקיבוצים
B.A – חינוך מקרא והיסטוריה מקראית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
M.A – היסטוריה מקראית ומקרא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 • קליין גבריאלה
 •  
 •  
 •  
 • 315

תואר: M.A

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 15:00-14:00

תחומי מחקר ועניין: אמנות

 • קסלר ענת
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש התמחות בהוראה
 • 052-4826242
 • akessler@bgu.ac.il
 • חינוך מיוחד, סטאז'
 • 318

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: היבטים שונים של תמיכה באוטונומיה והכוונה עצמית, סגנון ויסות הרגשות, רגשות מוסריים (אשמה ובושה), מוטיבציה להתנהגות, אמפתיה, פרו-חברתיות.

השכלה:

תואר ראשון, מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תואר שני, ניהול מערכות חינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
לימודים לקראת תואר שלישי בחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהנחיית פרופ’ גיא רוט. נושא המחקר: תפקיד הנטייה לחוש אשמה בתיווך הקשר שבין ויסות רגשות אינטגרטיבי לאמפתיה ולהתנהגות פרו-חברתית

תפקיד ניהולי: ראש התמחות בהוראה

יחידה:

חדר ובניין 112 ראשי

פקס: 08-6402765

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מדעים, חינוך

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר פיסול, אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: אמנות אוצרות

השכלה:

BFA – בצלאל, ירושלים
לימודי המשך – בררה, מילנו, איטליה
M.A – אקוויולנט ממשרד החינוך

תפקיד ניהולי: אוצר התערוכות במכללה ובמרכז לאמנות חזותית

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין 013 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00-13:00

תחומי מחקר ועניין: אנגלית

השכלה:

B.Ed חינוך ואנגלית במכללת קיי
M.Ed ייעוץ חינוכי במכללת קיי

 • רודוב שמואל
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה:

חדר ובניין משרד אחזקה

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 10:30-9:30

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: חינוך, ספרות עברית

 • רוס יצחק
 •  
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

 • רוקח נורית
 •  
 •  
 •  
 • 331

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 2001א' אמנות

 • ריאבזון מרינה
 •  
 •  
 •  
 • 316

חדר ובניין

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: ספורט הישגי, משחקי מחבט, משחקי כדור

פקס: 077-3442118

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: יום ג' 19:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: פסיכולוגיה

השכלה:

M.A – פסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש ימי ב', ג' 16:00

תחומי מחקר ועניין: גיל רך, תרבות הילד והנוער, הוראת הקריאה, חינוך, סימולציות בחינוך, אתיקה, קוד אתי

השכלה:

M.A – בהצטיינות תרבות הילד והנוער אוניברסיטת תל אביב
M.E – מומחית להוראת הקריאה, אוניברסיטת לסלי קולג’ בוסטון ארהב

תואר: M.A

יחידה:

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 12:00-10:00

 • שוורצברג דורית
 • מנחה
 • dorits67@gmail.com
 • היחידה לכניסה להוראה
 • 397

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין חדר הקורס

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 16:00

השכלה:

B.A – בספרות ומדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון
M.Ed – תואר שני בייעוץ חינוכי, מכללת קיי

יחידה:

חדר ובניין 111 ראשי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:30-16:30

תחומי מחקר ועניין: תחביר העברית המדוברת, חקר השיח, סמנטיקה, פרגמטיקה

השכלה:

פעילות אקדמית

 • שחאדה דינה
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, ראש תכנית תל"ם
 • 050-7581419 08-6402777
 •  
 • חינוך, גן במגזר הבדואי
 • 341

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראשיום א'10:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך

השכלה:

תואר שני בייעוץ חינוכי
תואר שני במנהל חינוכי
לומדת לקראת תואר שלישי באונ’ בן גוריון בנגב

תפקיד ניהולי: ראש תכנית תל"ם

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1019 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ה' 14:00-13:00

השכלה:

תואר ראשון בספרויות זרות ובלשנות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תואר שני בספרות אנגלית עם תיזה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 • שחר-קריס רקפת
 • מרצה, מנחה
 • rakefetsha@gmail.com
 • שבילים, היחידה לכניסה להוראה
 • 343

תואר: M.Ed

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: התפתחות מקצועית של אנשי חינוך בתהליך ההכשרה ועם הכניסה להוראה, תהליכי הכשרה של מורים - חונכים

יחידה:

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה:

חדר ובניין 123 ראשי

 • שלומוביץ שי
 •  
 • 08-6402711
 •  
 • תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

יחידה:

חדר ובניין

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 16:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: אמנות

 • שמוקלר צביה
 •  
 •  
 •  

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין 131 ראשי

פקס: 08-6402888

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מתמטיקה, חינוך מיוחד

 • שמר-לוסטיג חן
 •  
 •  
 •  
 • 354

תואר: M.A

חדר ובניין

יחידה:

חדר ובניין בנין אמנות, חדר 2016

שעות קבלה: ימים ראשון ושני 15:00-8:00

תפקיד ניהולי: שירות פסיכולוגי

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש

תואר: B.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראשיום א'16:45-15:45

תחומי מחקר ועניין: היסטוריה אזרחות

 • שפי-בורקוב דורית
 • מנחת סדנת סטאז'
 • borkow@012.net.il
 • היחידה לכניסה להוראה
 • 356

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 132 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 209 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין: אמונות ותפיסות של גננת והשפעתן על התנהגות הילדים בגן

השכלה:

תעודת הוראה – מכללת דוד ילין
תואר ראשון – אוניברסיטת ניו יורק
תואר שני – הסבת אקדמאים תוכנית שוורץ, האוניברסיטה העברית
לימודי תואר שלישי, כתיבת דוקטורט – אוניברסיטת בן גוריון

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 205 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 14:00-13:00

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1119 מדעים

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 12:00

יחידה:

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין חדר כושר חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 15:00

תחומי מחקר ועניין: כושר גופני, בריאות

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 15:45

תואר: M.Ed

חדר ובניין 2015 אמנות

שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין: מדעים

תפקיד ניהולי: מרכזת קורסי קייימות חינוך סביבתי וטיולים

 • שרף-בוסל דורית
 • מרצה, מדריכה פדגוגית, רכזת תכנית למידה מבוססת תנועה
 • 054-6447525
 • doritsb@gmail.com
 • חינוך גופני
 • 363

תואר: M.A

יחידה:

חדר ובניין 1100 חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב'

תחומי מחקר ועניין: בריאות הציבור, למידה מבוססת תנועה

השכלה:

מורה בכירה ומוסכמת בוגרת מכללת קיי
B.A – אוניברסיטת בן גוריון, ספרות ופילוסופיה
M.A- אוניברסיטת בן גוריון, מנהל ומדיניות ציבורית

תפקיד ניהולי: רכזת תכנית למידה מבוססת תנועה

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן