שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

לראש ההתמחות
או למזכירת בית ספר להכשרה, הגב’ שולי אלון: shulli@kaye.ac.il
טל: 08-6402711

עד תום תקופת השינויים, שבוע מיום התחלת הלימודים.

במקרה של ביטול שיעור ישלח לטלפון הנייד שלך סמס.

בדף סטודנטים או בדף דיקן סטודנטים שבאתר המכללה

מספר אפשרויות: לראש התכנית, לאגודת הסטודנטים, למועצה האקדמית של הסטודנטים, לראש בית ספר להכשרה, לדיקן הסטודנטים.

חוברת נוהלי וסדרי תשלומים נמצאת באתר המכללה – סטודנט – לובי סטודנטים – מידע אישי – שכר לימוד ותשלומים אחרים

בקשות בנוגע לתשלומי שכר לימוד יש להפנות לוועדת שכר לימוד, דרך אתר מכלול.

בקשות הנוגעות לציונים או מטלות בקורסים יש להפנות לוועדת הוראה בראשותה של ד”ר אסתי פיירסטיין.

הפניות נעשות באמצעות מכתב מנומק וברור אותו יש להפנות לגב’ שולי אלון, מזכירת בית ספר להכשרה: shulli@kaye.ac.il.

נספח התאמות לנשים בהריון/לאחר לידה מופיע באתר המכללה בקטגוריית ההתאמות, בדף דיקן סטודנטים.

נשים בהריון זכאיות להחנות בתוך המכללה משבוע 27 להריונן ועד שלושה חודשים לאחר הלידה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון סטודנטים.

סטודנט שנכשל במועד א’ או שלא הגיע למועד א’ עובר אוטומטית לרשימת הנבחנים במועד ב’.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון סטודנטים.

מועד מיוחד מאושר במקרה של התנגשות שני מבחנים באותו יום או במקרה של שני מבחנים עוקבים יום אחר יום.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון סטודנטים.

ועדת משמעת דנה בתלונות נגד סטודנטים במקרים של התנהלות הנוגדת את כללי ההתנהגות המצופים מהסטודנט על פי תקנון הסטודנטים:

אי שמירה על טוהר הבחינות, מעשים ו/או הצהרות שיש בהם לפגוע בדת, בעדה, בגזע, במגדר, נטייה מינית או בקבוצה כלשהי ועבירות משמעת אחרות.

תקנון הסטודנטים מרחיב באילו עבירות משמעת דנה הועדה, מהו הרכב הועדה, נוהל טיפול בעבירות משמעת והעונשים הצפויים במידה והסטודנט נמצא אשם.

הפסקת לימודים יכולה להיעשות או על ידי הסטודנט או על ידי המכללה.

הפסקת לימודים על ידי המכללה יכולה להיות באחד מהמקרים הבאים:
הסטודנט נמצא אשם בוועדת משמעת והוטל עליו עונש של הפסקת לימודים, ציון נמוך מ – 70 בהתנסות בהוראה (עבודה מעשית), צבירה של 4 נכשלים.
סטודנט זכאי לערער על הפסקת לימודים בפני ועדת ערעורים.
הסטודנט יגיש מכתב ערעור לדיקן הסטודנטים.

פרטים נוספים בתקנון הסטודנטים.

ל(ממו”ש) מרכז המידע והשירות.

נוכחות חובה קיימת בקורסים שהוגדרו כסדנאות, כתרגילים – שו”ת, כמעבדות וכסמינריונים.
בשיעורים האחרים תהיה הנוכחות רשות, אלא אם כן קבע המורה בסילבוס הקורס – “נוכחות חובה”.

פרטים נוספים בתקנון סטודנטים.

שינויים, קרי: ביטול והוספת קורסים, ייעשו אך ורק בתקופת השינויים שמועדיה מתפרסמים באתר המכללה.
לא ניתן לבצע שינויים במערכת לאחר תקופת השינויים.
קורס שלא יבוטל יחויב בתשלום.

פרטים נוספים בתקנון סטודנטים.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן