הודעות הדיקן

הודעות הדיקן

לרשימת סטודנטים אשר נמצאו זכאים למלגת דיקן בשנה”ל תשע”ט – לחצו כאן

לרשימת מצטייני הנשיאה והדיקן – לחצו כאן

כלל הסטודנטים

דיקנט הסטודנטים מציע תכנית סמסטריאלית
לסדנאות העשויות לסייע לסטודנטים בתהליך הלמידה, ללא עלות כספית.
בנוסף מוצעת סדנת “הורות” בשיתוף עם המרכז להורות ולמשפחה.
לפרטים לחצו כאן

כלל הסטודנטים

היחידה ל”אנגלית לצרכים אקדמים” מעמידה לרשות הסטודנטים מערך חונכות
וסיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה, ותלמידים אשר מעוניינים באיבחון.

לפרטים – אתר היחידה ל”אנגלית לצרכים אקדמיים”

כלל הסטודנטים

כיצד נעזור לעצמנו ולאחרים להתמודד עם מצב לחץ?

  • עזרה למטפלים: עזרה עצמית לאלה שעוזרים לאחרים –
    לפתיחת הקובץ לחצו כאן
  • התמודדות עם אירועים קשים: מה עובר עלינו ואיך עלינו להתמודד? –
    לפתיחת הקובץ לחצו כאן
  • המלצות להורים ולמטפלים בילדים במצבי חירום –
    לפתיחת הקובץ לחצו כאן

כלל הסטודנטים

רשימת בעלי תפקידים ומסגרות – לפניות סטודנטים

לרשימה – לחצו כאן

כלל הסטודנטים

כל סטודנט החייב בשרות מילואים בצה”ל חייב לשלוח בתחילת כל שנת לימודים אישור על היותו סטודנט במכללה.
על פי תקנון הצבא סטודנטים ישרתו 21 ימים בשנה אקדמית. הסטודנטים הנקראים לשרות מילואים בתקופת בחינות במהלך שנה”ל או בתקופת בחינות הסיום, ומעוניין בדחייה או בקיצור השרות יפנו למשרד דיקן הסטודנטים וימלאו טופס ולת”מ.
הפניה ללשכת הדיקן תהיה תוך שבוע מיום קבלת הצו.
יש להגיש את הטופס לפחות 45 יום לפני מועד ההתייצבות.
הודעה על החלטת ולת”מ תפורסם על לוח המודעות של משרד הדיקן.

סטודנים החייבים בשירות מילואים בצה”ל

מדור לומדים במשרד לקליטת העליה מסייע לעולים חדשים במימון שכה”ל. סטודנט עולה יפנה למשרד הקליטה – פרטים ניתן לקבל במשרד הדיקן.
סטודנטים עולים, זכאים לקבל שיעורי עזר מחונכים ע”פ בחירתם והמלצת מורה הקורס בו הוא מתקשה.
הסיוע הוא מטעם משרד הקליטה והעלייה. יש להגיש בקשה לקבלת שיעורי עזר למשרד הדיקן.

סטודנטים עולים

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן