תכנית הלימודים בחינוך לגיל הרך

תכנית הלימודים בחינוך לגיל הרך תשע”ט

שנת התכנית סמסטר שם הקורס סוג הקורס חובה/בחירה קורס
סמסטריאלי/שנתי
היקף הקורס
(בש”ש)
א’ סמסטר א’ היבטים רב מערכתיים בהתפתחותם של ילדים סמינריון בחירה שנתי 1
הזכות להשתתף ולהישמע: קולם של ילדים בתהליכי למידה-הוראה סמינריון בחירה שנתי 1
טיפוח שפה, חשיבה והבנה חברתית באמצעות ספרות ילדים – מבט רב תרבותי שיעור חובה סמסטריאלי 1
דיאלוג עם הלומדים בגיל הרך: הכלה ושונות שיעור חובה סמסטריאלי 1
תפיסת הילדות בפילוסופיה שיעור בחירה סמסטריאלי 1
מה צריך ללמד את ילדי המאה ה- 21? שיעור בחירה סמסטריאלי 1
מחקר כמותי למתקדמים שיעור חובה סמסטריאלי 1
מחקר איכותני למתקדמים שיעור חובה סמסטריאלי 1
סמסטר ב’ היבטים רב מערכתיים בהתפתחותם של ילדים סמינריון בחירה שנתי 1
הזכות להשתתף ולהישמע: קולם של ילדים בתהליכי למידה-הוראה סמינריון בחירה שנתי 1
התפתחות וטיפוח של תיאוריית ה-mind בקרב ילדים בגיל הרך שיעור חובה סמסטריאלי 1
אינטראקציה איכותית ודרכי הוראה בהקשר טבעי שיעור חובה סמסטריאלי 1
התפתחות הזהות המקצועית והאישית של המחנכת בגיל הרך** סדנה חובה סמסטריאלי 1
השיח בחינוך לגיל הרך – א’ שיעור בחירה סמסטריאלי 1
עבודה בצוות רב-מקצועי ורב-מערכתי במערכת החינוך שיעור בחירה סמסטריאלי 1
הגישה האתנוגרפית במחקר החינוכי שיעור בחירה סמסטריאלי 1
ב’ סמסטר א’ על הכלה והדרה בגיל הרך – מבט ביקורתי סמינריון בחירה שנתי 1
ליצור, להמציא ולחדש בגיל הרך סמינריון בחירה שנתי 1
השיח בחינוך לגיל הרך – ב’ שיעור בחירה סמסטריאלי 1
מדדים למסגרת חינוכית איכותית ודרכים להערכתה שיעור חובה סמסטריאלי 1
סדנה מלווה לעבודות גמר סדנה חובה שנתי 1
סמסטר ב’ על הכלה והדרה בגיל הרך – מבט ביקורתי סמינריון בחירה שנתי 1
ליצור, להמציא ולחדש בגיל הרך סמינריון בחירה שנתי 1
טיפוח עמדות חיוביות בגיל הרך כלפי גיוון תרבותי שיעור חובה סמסטריאלי 1
מחנכות והורים – מבט מערכתי ותרבותי שיעור חובה סמסטריאלי 1
סדנה מלווה לעבודות גמר סדנה חובה שנתי 1
עבודת גמר 1

סה”כ היקף השעות לסטודנט: 21  ש”ש (מתוך 26 ש”ש) 

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן