סדרי הרשמה

בעלי תעודת בגרות מחו”ל

על מועמדים אלה לעמוד במבחן פסיכומטרי בציון 525 לפחות.
כמו כן יחויבו בלימודי השלמה לעולים. פטורים מלימודי השלמה יינתנו למסיימי מכינה לעולים, מסיימי מכינה קדם-פדגוגית ( או מכינה קדם-אקדמית), שלמדו את המקצועות הנ”ל ולמסיימי ביה”ס יהודי או סמינר יהודי למורים בחו”ל, המוכר ע”י משרד החינוך.

פטור מחובת מבחן פסיכומטרי

המכללות רשאיות לפטור מועמדים מחובת מבחן הפסיכומטרי בתכניות מסוימות על סמך ממוצע בגרות משוקלל בהתאם להנחיות משרד החינוך.

ראיון קבלה לתכנית

מועמדים יוזמנו לראיון (אישי או קבוצתי) בוועדת קבלה מכללתית. ועדה זו רשאית לדחות מועמד, גם אם עמד בהצלחה בתנאי הקבלה האחרים. ראשי התכניות רשאים לקבוע מבדקי התאמה נוספים בהתאם לשיקול דעתם המקצועי.

קבלה להתמחות

להתמחות יתקבל מועמד, בתנאי שיעמוד גם בקריטריונים נוספים ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

הנחיות להרשמה

על המועמד להציג:

 • טופס הרשמה
 • תעודת בגרות או אישור זכאות לבגרות
  מועמד, שסיים את לימודיו התיכוניים בחו”ל, צריך להביא תרגום עברי מאושר (נוטריוני) של תעודת הבגרות המקורית שלו או אישור על לימודים במכינה אקדמית ואישור קבלה ללימודים אקדמיים.
 • תמונת פספורט
 • אישור רפואי
  על המועמד להגיש אישור רפואי חתום על-ידי רופא המשפחה, המעיד על בריאות תקינה.
  מועמד בעל הגבלה בריאותית או נכות יתקבל על-פי הנחיית רופא אגף כ”א בהוראה (רח’ דבורה הנביאה 2 ירושלים טל. 02-5603222)
  הערה- המתקבלים למסלול חינוך גופני צריכים בנוסף לעבור בדיקה ארגומטרית.
  מועמד לא יוכל להתחיל את לימודיו ללא הגשת אישורים אלו.
 • אישור על דמי הרשמה
  דמי הרשמה עבור הלימודים לשנה”ל תשע”ו הם 450 ₪.
  סכום זה אינו מוחזר למועמד המבטל את הרשמתו. סכום זה אינו נכלל בשכר הלימוד.
  כל רישום מחייב תשלום דמי רישום מחדש.
 • צילום תעודת זהות
 • צילום תעודת שחרור / שירות לאומי

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת רישום וקבלה בטלפונים: 08-6402733 / 08-6402734

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן