קפיצה למרחק: סיפורי הצלחה ואתגרים בלמידה ובהוראה בעקבות משבר הקורונה

המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

בעקבות משבר נגיף הקורונה מוסדות חינוך בישראל עברו להוראה מקוונת ואנשי חינוך נאלצו ללמד מרחוק במצב חירום ללא הכנה מקצועית מוקדמת. התנסות זו העלתה למודעות את מורכבות ההוראה המקוונת מרחוק. למרות העומס וקשיים רבים נוספים פיתחו אנשי חינוך דרכי הוראה והערכה חדשות עבורם. נראה שתקופה זו פתחה הזדמנות לחשיבה מחודשת על תהליכי למידה, על הוראה והערכה ועל המקום המשמעותי של התרבות והרגש בתהליכים אלה.

מטרות הכנס ללמוד מהניסיון הנרכש בעקבות המעבר להתנהלות מקוונת של מוסדות חינוך ולהגיע לתובנות בהיבטים פדגוגיים, חברתיים, תרבותיים ורגשיים לגבי עבודה, למידה, הוראה והכשרת מורים – בהווה ובעתיד.

  • לדון ולשתף בחוויות ובסיפורי הצלחה של לומדים ומלמדים.
  • לחשוב על השלכות עתידיות של ההוראה ושל הלמידה בצל משבר הקורונה בהקשר להיערכות מוסדות החינוך למצבים שדורשים מעבר להוראה מקוונת.

הכנס יתקיים באופן מקוון (ב־ZOOM) ב־23 ביוני 2020 23.6.20 מ־12:00 עד 16:00.

 נושאי הכנס

  1. עיצוב תהליכי למידה מקוונת מרחוק: דרכי הוראה, למידה והערכה, סיפורי הצלחה, אתגרים, לבטים, לקחים ותובנות
  2. היבטים רגשיים, חברתיים ותרבותיים בלמידה ובהוראה מקוונות
  3. ניהול וארגון מוסדות חינוך במעבר להוראה מקוונת: שיקולים וקבלת החלטות, מתן מענה לצורכי הסגל, הלומדים והמערכת
  4. מבט פילוסופי על השינויים שחלו במוסדות החינוך ועל עתיד מערכת החינוך

הרצאת האורח: פרופ' אמיתי זיו

היערכות בית חולים בימי אי־ודאות: תובנות מאתגר קורונה

פרופ’ אמיתי זיו הוא מנהל בית החולים השיקומי, מנהל מקצועות הבריאות וסמנכ”ל לחינוך רפואי ב”מרכז הרפואי שיבא” בתל השומר ומרצה בכיר בתחום החינוך הרפואי בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. פרופ’ זיו הקים ומנהל את המרכז הארצי לסימולציה רפואית הממוקם במרכז הרפואי שיבא. בעבר שירת פרופ’ זיו כטייס קרב בחיל האויר, שם הכיר למידה מבוססת סימולציה והתנסה בה לראשונה. פרופ’ זיו התאים והרחיב למידה זו לעולם הרפואה ולמקצועות הבריאות.

עם פרוץ משבר נגיף הקורונה הוביל פרופ’ זיו בניית בית חולים ייחודי לחולי קורונה וכן מחלקה ייחודית למתמודדי נפש שחלו בקורונה. כמו כן, הוא הוביל הכשרות רבות המשלבות בין למידה מרחוק ללמידה באמצעות סימולציה. בהרצאתו ישתף פרופ’ זיו את הקהל באופן שבו התמודד בית חולים עם המצב המורכב הלא מוכר, המאתגר והמלמד.

דילוג לתוכן