קול קורא לכתב העת הלקסיקלי

לוגו לקסיקיי

קול קורא לפרסום בכתב העת לקסי-קיי של מכללת קיי

Lexi-Kaye (Online) ISSN 2664-7397
Lexi-Kaye (Printed) ISSN 2664-7389

 

כתב העת המקוון לקסי-קיי הוא לקסיקון מקוון המקיים שיח פתוח על אודות ערכים דיאלקטיים וחיבורם המיוחד לעולם החינוך והכשרת המורים. כתב העת מציע דיון מתומצת ברעיונות שצומחים מתוך הבנות חדשות, במטרה להביא לדיון מושכל במושגים ולבחינתם בהגדרה רחבה.

 

כל מאמר בכתב העת בוחן בקצרה מושג מתחום המרחב הפדגוגי, החינוכי ו/או החברתי. המושגים המתפרסמים בכתב העת נגישים ללמידה ראשונית ולהרחבת עולם הלימוד והחקר וכן לטיפוח ידע פדגוגי-חינוכי וסקרנות אינטלקטואלית. מטרת כתב העת לבטא חדשנות פדגוגית ויצירתיות חינוכית ולהאיר על המרחב שבין למידה והוראה.

 

כתב העת המקוון לקסיי-קיי שפיט. הגישה אליו חופשית. הוא מקוטלג במאגר המאמרים של אוניברסיטת חיפה, במאגר מכון מופ”ת וכן בעל תפוצה נרחבת ביותר בהיותו כתב עת מקוון (מעל 50,000 כניסות בחצי השנה האחרונה).

 

 

הנחיות לכתיבה

הקף כל מאמר: כל מושג יוצג ויפותח לכדי מאמר קצר שאורכו 1,000 עד 1,500 מילים (לא כולל מקורות).

אופן שיפוט כתבי היד: שיפוט עיוור כפול.

סגנון כתיבה: APA.

כותרות ומילות מפתח: יש לציין את המונח של הערך הלקסיקלי בכותרת המאמר וכן 3 עד 5 מילות מפתח בעברית. אפשר לצרף כותרת משנה.

עריכת לשון: על הכותבים האחריות למסירת מאמר ערוך לפי כללי האקדמיה ללשון וה-APA כתנאי סף להעברתו לשיפוט. עם זאת, כמקובל, כתב העת מקיים עריכת לשון מטעמו.

אופן הגשת כתבי יד: יש להגיש את כתב היד כצרופה של מסמך Word בריווח 1.5 ובגופן אריאל 12 לדוא”ל רכזת המערכת rsrch_dept@kaye.ac.il.

תאריך יעד: המערכת מקבלת מאמרים לאורך כל השנה.

פרסום: כתב העת המקוון מתפרסם פעמיים בשנה ביוני ובדצמבר. מאמרים יוכנסו לכתב העת לפי סדר קבלתם לפרסום. המערכת שומרת את הזכות לפרסום גיליונות נושא מחוץ לסדר הקבלה לפרסום.

 

חברי המערכת

יו”ר המערכת: פרופ’ לאה קוזמינסקי

העורכת הראשית: ד”ר ערגה הלר heller@kaye.ac.il

חברי המערכת הפעילה: ד”ר דיתה פישל, ד”ר מירב אסף, ד”ר אמנון גלסנר

חברי המערכת הרחבה: פרופ’ שלמה בק, פרופ’ סמדר בן אשר, ד”ר מארק אפלבאום

רכזת המערכת: גילה אביטל, רשות המחקר במכללת קיי rsrch_dept@kaye.ac.il

דילוג לתוכן