קול קורא לכתב העת הלקסיקלי

לוגו לקסיקיי

קול קורא לפרסום בכתב העת לקסי-קיי של מכללת קיי

תמונה של אותיות

כתב העת לקסי-קיי הוא לקסיקון הנושא אופי של שיח פתוח על ערכים דיאלקטיים וחיבורם המיוחד לעולם החינוך והכשרת המורים. כתב העת הלקסיקלי מציע דיון מתומצת ברעיונות שצומחים מתוך הבנות חדשות, במטרה להביא לדיון מושכל מושגים “לא סגורים” ולבחון אותם בהגדרה רחבה החורגת מהמוכר.

 

כל מאמר בכתב העת בוחן בקצרה מושג מתחום המרחב הפדגוגי, החינוכי והחברתי. במאמרים שיפורסמו תבוא לידי ביטוי חשיבה יצירתית המחברת בין ידע קיים לחדשנות ותפיסות מקוריות הנוגעות לערכים ופרקטיקות בשדה ההוראה והחינוך. המושגים שיפותחו ויתפרסמו בכתב העת יהיו נגישים לצורך למידה ראשונית והרחבת עולם הלימוד והחקר וכטיפוח ידע פדגוגי חינוכי וסקרנות אינטלקטואלית ולאפשר לקוראים הבנה חדשה ומאתגרת שלהם. מטרת כתב העת להביא לידי ביטוי חדשנות פדגוגית ולהאיר על המרחב שבין למידה והוראה.

 

כתב העת לקסיי קיי הוא צעיר וטרם עבר את כל תהליכי ההכרה ככתב עת מוכר אך כבר כיום הוא כבר נרשם במאגר חיפה, במאגר מופת וכן בעל תפוצה נרחבת ביותר בהיותו כתב עת מקוון (קרוב ל 50,000 כניסות בחצי שנה האחרונה).

 

 

הנחיות לכתיבה

הקף כל מאמר: כל מושג יוצג ויפותח לכדי מאמר קצר שאורכו 1,500-1,000 מילים (לא כולל ביבליוגרפיה).

שיפוט כתבי היד: כתבי העת שישלחו למערכת יעברו שיפוט עיוור כפול. המערכת מתחייבת לתהליך השומר על כללי אתיקה ומקפיד עליהם. לאחר קבלת המאמר והתיקונים הנדרשים יעבור כתב העת גם עריכה לשונית.

הגשת כתבי יד: יש להגיש את כתב היד בדוא”ל: rsrch_dept@kaye.ac.il

תאריך יעד: תאריך היעד להוצאת הגיליון השנים-עשר הוא דצמבר 2019.

 

חברי המערכת

יו”ר מערכת: פרופ’ לאה קוזמינסקי
עורכת ראשית: ד”ר ערגה הלר heller@kaye.ac.il
חברי המערכת הפעילה: פרופ’ לאה קוזמינסקי – יו”ר המערכת, ד”ר דיתה פישל, ד”ר רמה קלויר, ד”ר מירב אסף וד”ר אמנון גלסנר
חברי המערכת הרחבה: פרופ’ שלמה בק, ד”ר מארק אפלבאום

רכזת מערכת: גילה אביטל, רשות המחקר במכללת קיי rsrch_dept@kaye.ac.il

 

כתב העת הוא חלק מפעילות רשות המחקר.

דילוג לתוכן