תטה ליבך לתבונה – מעגלי מחקר

קול קורא להגשת הצעות לכנס “תטה ליבך לתבונה – מעגלי מחקר במכללת קיי” 2015

ביום שני ה-7 בדצמבר 2015 
תקיים מכללת קיי את כנס המחקר השנתי השלישי” תטה ליבך לתבונה – מעגלי מחקר במכללת קיי”.

מטרתו של הכנס היא לשמש במה לפעילות המחקרית במכללת קיי. בכנס יוצגו מחקרים בתחום החינוך והדיסציפלינות של חברי הסגל במכללת קיי ושותפיהם, בשלבים השונים של החקר: מחקרים שכבר הושלמו, מחקרים בתהליך וכן רעיונות למחקרים אישיים ושיתופיים. כמו כן יוצגו מחקרים משותפים של מרצים וסטודנטים הלומדים במסגרות השונות של הלימודים בתואר השני.

הכנס נועד לקהילת ההוראה והחינוך במכללת קיי: סגל המכללה והסטודנטים וכן שותפינו במערכת החינוך.
אנחנו מזמינים אתכם להגיש הצעות להצגה בכנס, על פי אחד מסוגי ההצגות המוצעות להלן:

הנחיות להגשת הצעות

 

להצגת מחקר

  • יש לשלוח הצעה בהיקף של 250 מילים שתתייחס למרכיבים הבאים:*מטרת המחקר ורקע תיאורטי קצר
  • שיטת המחקר ונושאי הדיון
  • תמצית התוצאות
  • מסקנות תיאורטיות ומעשיות
  • רשימה ביבליוגרפית קצרה (3-2 פריטים שהוזכרו בתקציר)

 

להצגת מחקר בתהליך

יש לשלוח הצעה קצרה (בהיקף עד 250 מילים) ולהדגיש את שאלות לדיון.להצגת רעיון למחקר
וקריאה לשותפים יש לשלוח תיאור (בהיקף עד 250 מילים) של הרעיון, הרציונל / מטרת המחקר, המוטיבציה למחקר, וכל מידע אחר שיוכל לסייע למשתתפים בחשיבה ובתכנון המחקר.

לסימפוזיון 

יש לשלוח הצעת תקציר קצרה (100 מילים), שתציג את הרציונל של הסימפוזיון ואת ההיבטים של הנושא הנדון. בנוסף, יש לצרף את עיקרי הדברים של כל אחד מהמשתתפים (כל מציג ישלח תיאור בן כ- 100 מילים).

לסדנה התנסותית יש לשלוח תיאור הפעילות, ו/או שיטת המחקר בה יתנסו המשתתפים.

 

יש להקפיד על כתיבה מדויקת בהתאם להנחיות. הצעות שכותביהן לא יקפידו על כתיבה בהתאם להנחיות, תוחזרנה לכותביהן.
עינו בדוגמאות בספר הכנס שהתקיים בשנת 2012.

 

 את ההצעות יש לשלוח עד מוצאי שבת ה- 24 באוקטובר 2015.

בשאלות ו/או התלבטויות ניתן לפנות לגב’ גילה אביטל, מזכירת הכנס –
טלפון: 08-6402752 דוא”ל: educonf@Kaye.ac.il

בברכה,
ד”ר אולז’ן גולדשטיין וחברי ועדת הכנס,
המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן