תטה לבך לתבונה – מעגלי מחקר במכללת קיי

קול קורא להגשת הצעות לכנס

“תטה לבך לתבונה – מעגלי מחקר במכללת קיי”

ביום שני, 18 במרס 2013
תקיים רשות המחקר של מכללת קיי את כנס המחקר השנתי השני “תטה לבך לתבונה – מעגלי מחקר במכללת קיי”

 

מטרתו של הכנס היא לשמש במה לפעילות המחקרית של מרצים במכללת קיי, והוא נועד לקהילת ההוראה והחינוך: סגל המכללה והסטודנטים, חברי סגל ממוסדות אחרים להכשרת מורים בארץ, מורים ומנהלים מבתי ספר במחוז הדרום, אנשי משרד החינוך, וחברות וקהילות של אנשים המעורבים בחינוך ובהכשרת מורים.

בכנס יוצגו מחקרים של חברי הסגל של מכללת קיי ושותפיהם. כמו כן יוצגו מחקרים משותפים של מרצים וסטודנטים הלומדים במסגרות השונות של הלימודים המתקדמים.

נוסף הכנס השנה יכיל מעגל מחקר חדש המוקדש לחקר הספורט. המעגל מיועד לחברי הסגל של מכללת קיי, לחוקרים מכל הארץ ולסטודנטים מן החינוך הגופני. שני מושבים מתוכננים למעגל חקר הספורט: (1) מחקר עדכני במדעי גוף האדם והבריאות; (2) ספורט בראי מדעי הרוח והחברה.

אנחנו מזמינים אתכם להגיש הצעות להצגה בכנס, על פי אחד מסוגי ההצגות המוצעות להלן:

 

סוגי ההצגות

  1. הצגת מחקר במסגרת הרצאה (25 דקות)
  2. הצגת מחקר בשולחן עגול (30 דקות, כולל זמן לשאלות ודיון)
  3. מושב דיון / רב-שיח (סימפוזיון) – מספר מציגים ידונו בהיבטים שונים של נושא תיאורטי, מחקרי או יישומי. מציעי הסימפוזיון יקבעו את יו”ר הסימפוזיון, את סדר המציגים ואת הדובר שיסכם את הדיון (75 דקות)
  4. כרזה מונחית (60 דקות)
    הכרזות תרוכזנה בחדרים שונים בהתאם לנושאיהן. בתחילת המושב יתאר כל מציג את נושא הכרזה שלו במשך כ-3 דקות. לאחר מכן כל מציג יעמוד ליד הכרזה שלו והמשתתפים יעברו בין הכרזות ויוכלו לקיים שיחות ודיונים חופשיים עם המציגים. ניתן להציג כרזה בגודל 70 סמ’ X 100 סמ’ על גבי לוח או באמצעות מיצג דיגיטלי. לאחר הכנס הכרזות תמוקמנה על הקירות במרחבי המכללה ובאתר הכנס.
  5. הצגת “מחקר בתהליך” סביב שולחן עגול (25 דקות כולל זמן לשאלות ודיון), במושב זה תוצגנה עבודות הנמצאות עדיין בתהליך ביצוע (research in process), גם אם לעורכי המחקר אין עדיין תוצאות ומסקנות סופיות. מטרת הדיון היא לסייע לעורכי המחקר להגיע לתובנות חדשות ולעודד את סיום המחקר.
  6. הצגת “רעיון למחקר” סביב שולחן עגול (25 דקות) –
    המציג יתאר רעיון למחקר והמשתתפים ידונו אתו ברעיון, ויוכלו אף להביע את רצונם להשתתף במחקרו.

 

הנחיות להגשת הצעות

להצגת מחקר
יש לשלוח הצעה בהיקף של 250 מילים שתתייחס למרכיבים הבאים:*מטרת המחקר ורקע תיאורטי קצר
*שיטת המחקר ונושאי הדיון
*תמצית התוצאות
*מסקנות תיאורטיות ומעשיות,
*רשימה ביבליוגרפית קצרה (3-2 2-3 פריטים)

להצגת מחקר בתהליך
יש לשלוח הצעה קצרה (בהיקף עד 250 מילים) ולהדגיש את שאלות לדיון.להצגת רעיון למחקר
יש לשלוח תיאור קצר (עד 100 מילים) על הרעיון, הרציונל / מטרת המחקר, המוטיבציה למחקר, וכל מידע אחר שיוכל לסייע למשתתפים בחשיבה ובתכנון המחקר.

לסימפוזיון
יש לשלוח הצעת תקציר קצרה (עד 100 מילים) שיציג את הרציונל של הסימפוזיון ואת ההיבטים של הנושא הנדון. נוסף, יש לצרף את עיקרי הדברים של כל אחד מהמשתתפים (כל מציג ישלח תיאור עד 100 מילים).

יש להקפיד על כתיבה מדויקת בהתאם להנחיות. הצעות שכותביהן לא יקפידו על כתיבה בהתאם להנחיות, תוחזרנה לכותביהן.
עינו בדוגמאות בספר הכנס שהתקיים בשנת 2012.

 

בשאלות ו/או בהתלבטויות ניתן לפנות באופן אישי לד”ר נורית נתן בדוא”ל: nurnatan@bgu.ac.il

בברכה,
רשות המחקר, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן