המקום – מרחב משמעותי ללמידה

המקום: מרחב משמעותי ללמידה | The Place for Significant Learning

מטרות המרכז

מרכז החקר בוחן את שדה החינוך מנקודת המבט המרחבית מבית מדרשם של הגיאוגרפיה התרבותית, האדריכלות והאנתרופולוגיה, בהתבסס על כלי חקר איכותניים וכמותניים. מרכז החקר המקום – מרחב משמעותי ללמידה מכנס, מתכלל ומעודד עשייה מחקרית הבוחנת היבטים מרחביים וסביבתיים שונים, הקשורים לתהליכי החינוך הפורמאליים והבלתי-פורמאליים בישראל. שתי תמות-על נבחנות דרך שאלות המפתח הבאות – כיצד המרחב מחנך? וכיצד החינוך מְמָרְחֶב?

כיצד המרחב מחנך? אלו סמלים וערכים ‘גלומים’ במרחב הגיאוגרפי, כיצד הם נחווים ועל ידי מי? זאת בהקשרים מרחביים שונים: יישוב, שכונה, כלא, בסיס צבאי, כביש, מוסד חינוכי, כיתה, חצר בית-הספר…

כיצד החינוך מְמָרְחֶב? מהו תפקידו של החינוך בעיצוב המרחב הגיאוגרפי? כיצד שדה החינוך פועל ככוח הגורם להגירה של אנשים ממקום למקום – כוח המעודד התיישבות מחד, או לחילופין כוח הפולט מתיישבים מהפריפריה? כיצד החינוך עשוי לכונן ‘תחושת מקום חיובית’ ומאידך עלול לערער חיבור של אדם למקום, ולייצר תחושת מלכוד וגטו? האם ואם כן מדוע עומדות כיום סוגיות חינוכיות במרכז התארגנויות קהילתיות ומאידך בלב מאבקים עזים המשפיעים על קהילות ולעיתים מערערים על יסודותיהן?

 

פירוט הסוגיות בהן עוסק המרכז:

  • קידום גישת PBE – Place-Based-Education
  • חקר מערכות היחסים שמתהוות בין המוסד החינוכי, הקהילה שבתוכה הוא פועל והסביבה הסמוכה להם.
  • עיצוב חללי הלימוד וחצר בית הספר כ’מקום’.
  • הפוטנציאל של החלפת ההקשר המרחבי במסגרת Wilderness therapy, Outdoor training, בדגש על מסעות חינוכיים במרחב הפתוח לנוער ולקבוצות חברתיות מובחנות אחרות.
  • חינוך במרחבים אקולוגיים – שטחים פתוחים, גינות קהילתיות ומרכזי קיימות שכונתיים כמעצבי תודעה חברתית-סביבתית.
  • התנועה כאקט חינוכי –ההליכה אל בית-הספר, בתוכו וממנו: חשיבות, בטיחות ופוטנציאל חינוכי.
  • העיר/הכפר כבית ספר – הפוטנציאל החינוכי שקיים במרחב היישובי היומיומי.
  • בתי ספר ומוסדות חינוכיים כסוכני שינוי של המרחב: תהליכי הגירה בעקבות יוזמות חינוכיות, איכות החינוך וגישות חינוכיות המתפקדות כמחזקות לכידות קהילתית ולחילופין סודקות ואף מפרקות קהילות.

 

תרומת המרכז

יצירת שיח אקדמי בין-תחומי, הבוחן היבטים חינוכיים-מרחביים בישראל הוא רב חשיבות. במהלך פעילות המרכז ישורטטו העקרונות החברתיים והמרחביים אשר מזמינים תהליכי למידה משמעותית ולמידה מבוססת-מקום, ובכלל זאת למידה חוץ כיתתית, חוץ בית-ספרית, בסביבה הטבעית והיישובית ובזיקות עמוקות עם הקהילה והעיר/היישוב. ממד זה של חינוך/מרחב זוכה לעדנה בשנים האחרונות בארצות הברית ובאירופה אולם בארץ מצוי רק בראשית דרכו ומגודר בד”כ לתוככי ההגדרה של “החינוך הסביבתי”.

 

אוכלוסיית היעד

המרכז פונה לחוקרי חינוך, חברה ומרחב ולארגונים חברתיים וסביבתיים שונים בנגב, ומעודד אותם לקחת חלק ביצירת שיח משותף, על ידי עריכת ימי עיון וכנסים, חקירה משותפת וכתיבה. לבניית תשתית מחקרית עצמאית פונה מרכז החקר וכותב הצעות מחקר לקרנות מחקר רלבנטיות.

 

פעילויות 2013/14:

במהלך שנת החלוץ קיים מרכז החקר המקום – מרחב משמעותי ללמידה שלושה מושבי הרצאות בכנסים שונים (שני מושבים בכנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית – דצמבר 2013, בר-אילן ומושב אחד בכנס האיכותני השישי של המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ינואר 2014). במסגרת זאת הוצגו 10 מחקרים (מהם מחקרים אקדמיים בשלים ומחקרים פרוטו-אקדמיים), אשר הציפו את החשיבות ואת הפוטנציאל המחקרי הגלומים בנקודת המבט המרחבית-חינוכית הייחודית של המרכז. שלוש הצעות מחקר הוגשו לקרנות שונות מתוכן התקבלה הצעת המחקר הבאה – לקראת חקלאות בת-קיימא: תפיסות ועמדות ביחס לחקלאות במרחב הכפרי המשתנה של צפון/מערב הנגב. המחקר תוקצב בסכום של 12,000$ ויצא לדרך ביולי 2014.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן