השתלמויות והרחבות הסמכה

הרחבת הסמכה בתרבות יהודית-ישראלית ותנ”ך

                      שנה”ל תש”פ

מרכז הקורס: ד”ר אריאל רם-פסטרנק

היקף הקורס: 360 שעות (180 בכל שנה)

שכ”ל:

שנה א’:  6450 ש”ח שישולמו למכללה (מתוכם 450 ש”ח דמי רישום שלא יוחזרו במקרה של ביטול ע”י המשלם).

שנה ב’: 6000 ש”ח שישולמו למכללה

סה”כ שכ”ל לכל הקורס (שנים א’-ב’) הוא 12,450 ש”ח.

ניתן לשלם ב 8 תשלומים בכרטיס אשראי (ללא פגיעה במסגרת) או הוראת קבע או בהמחאות(בתוספת עמלה של 3%)

יום הלימודים: יום ג’ בשעות 20:00-16:00 (ובנוסף ימי לימוד מרוכזים בחופשות במידת הצורך)

המפגש הראשון בקורס יתקיים ביום ג’ (תאריך מדוייק יעודכן כאן בקרוב)

 

קורסי סגני מנהלים באופק חדש שנים א-ה

 

מכללת קיי מקיימת מערך השתלמויות לסגני מנהלים, ברוח המתווה של אופק חדש.

 

רציונל הקורס:

סגן מנהל שותף למעשה הניהול של ביה”ס. הגדרת תפקידו של הסגן, עמומה ונתונה לפרשנויות שונות של בעלי תפקידים במערכת הבית-ספרית. אולם, בהיות הסגן שותף לגיבוש תכנית העבודה המוסדית, להובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות ולהובלת ביה”ס להשגת יעדיו; בהיותו “צומת תקשורת” מרכזי בין כל השותפים במערכת, מן המנהל לדרג הביניים (רכזים) ואל המורים, מן המורים אל המנהל, ומעובד הוראה בכיר אחד למשנהו; ובהיותו ממלא מקום המנהל בשעת צורך, הוא נדרש פיתוח מקצועי שיאפשר לו להשביח את כישורי הניהול שלו בחמשת תחומי הניהול, כמוזכר במסמך “תפיסת תפקיד סגן המנהל ב”אופק חדש” (2009).

התכנית המוצעת מכוונת לפיתוח כישורי הסגן בכיוונים דלעיל, ולהשבחת עבודתו. בכל שנה מוקד הלמידה שונה, בהתאם להנחיות המשרד. הלמידה סדנאית, ומכוונת לתת מענה לצרכי המשתלמים.

 

יעדי התהליך:

 1. ליצור קהילת מנהיגים לומדת, בעלת שפה מקצועית משותפת וידע פרקטי המעוגן בתפישת ניהול קוהרנטית, מנומקת וממוקדת בסדרי עדיפויות ברורים.
 2. לפתח דיאלוג , שיסייע לסגנים לגבש תפיסה ניהולית, המעוגנת במודעות לסדרי עדיפויות מול אילוצים ארגוניים ומערכתיים.
 3. ליצור מרחב למידה שיאפשר לסגנים לפתח כישורי הובלת צוות עבודה, מבוססים על שיתוף, הכלה ויכולת עבודה ברמה גבוהה.

 

תהליכי הוראה-למידה מוצעים:

 1. שיח דיאלוג, כמודל לעבודה עם מורים, צוותים, עמיתים.
 2. המשגת הפרקטיקה ופיתוח שפה פרופסיונאלית.
 3. ניתוח אירועים והעשרתם בידע קונספטואלי.

 

בתשע”ט יפעלו במכללת קיי 4 תכניות:

 1. סגני מנהלים חדשים שנה א’: גיבוש שפה מקצועית משותפת, יצירת תרבות למידה הנשענת על ידע פרקטי, המעוגן בתפישות ניהול קוהרנטיות; הבניית ידע בתחומי הוראה ולמידה לצרכי הובלה פדגוגית ושינוי תרבות הלמידה הבית ספרית, כולל אסטרטגיות למידה בכלל והוראה הפרטנית בפרט; הובלה לגיבוש זהות אישית פדגוגית של הסגנים.
  התכנית בהיקף של 70 שעות (60 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).
 2. סגני מנהלים ממשיכים שנה ב’: פיתוח המודעות העצמית של סגן מנהל בית הספר לסגנון הניהול שלו; למידת עמיתים, נתינה וקבלת משוב לאור אירועים מנהיגותיים המתרחשים בבית הספר או במשחקי הדמיה בכיתה; ניתוח מצבי ניהול בבית הספר, יתרונות וחסרונות מהלכי הניהול של סגן מנהל בית הספר התכנית בהיקף של 40 שעות(30 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).
 3. סגני מנהלים ממשיכים שנה ג’ : פיתוח עבודת צוותים – למידה שיתופית; למידה מהצלחות; למידת עקרונות תכנון תכניות עבודה בית ספריות ודרכי יישומם; ניהול יידע בית ספרי , הבנייתו והפצתו. התכנית בהיקף של 40 שעות(30 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).
 4. סגני מנהלים ממשיכים שנה ד’: העמקת המודעות של סגני המנהלים לחשיבותו של המשוב החיובי, הבונה במסגרת עבודת הניהול; פתרון קונפליקטים ומודלים לקבלת החלטות; היכרות ולמידת עקרונות מנחים של הגישה היזמית; הגישה היזמית ככלי לשינוי וצמיחה של ביה”ס כארגון בניהול עצמי; פיתוח מיומנויות והתנסויות בכלי עבודה של היזם, בדגש פיתוח מקצועי של סגן המנהל. התכנית בהיקף של 40 שעות(30 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).

מועד:
יום א’ 19:15-16:00 אחת לשבועיים (לסירוגין סגנים חדשים וותיקים)

מועד פתיחה ותוכנית מפורטת תשלח לנרשמים בהתאם לקבוצת השתייכות שנה א’ ב’, ג’ ומעלה.

קורס התאמה להוראה במערכת החינוך למטפלים במקצועות הבריאות

רציונל/ מטרות הקורס:

מטרות הקורס להקנות למשתתפים ידע בתחומי הוראה בחינוך המיוחד , ליצור שפה משותפת בינם לבין צוות ההוראה במסגרות החינוך בהם הם פועלים ובכך להכשירם לעבודה במערכת החינוך המיוחד

 

נושאי הלימוד העיקריים בקורס:

 • היכרות עם הנחיות וחוזרי מנכל העוסקים בנושא .
 • היכרות עם מושגים בסיסיים בתכנון לימודים, ותכניות לימודים בחינוך המיוחד.
 • שיטות הוראה מנגישות- כולל טכנולוגיות של המאה ה-21.
 • היכרות ויישום עם תל”א, תח”י.
 • תכנון סביבה לימודית ללומדים בעלי צרכים מגוונים.
 • היכרות והתנסות עם שיטות הערכה חלופיות המותאמות ללומדים בעלי צרכים מגוונים.
 • גישות עדכניות לתכנון הוראה תוך שיתוף פעולה עם צוותים במערכת הרגילה והמיוחדת, בהתאם לאוריינטציות מכילות

הקורס יתקיים במשך שנה 150 שעות. יתקיימו כ 25 מפגשים של 4 שעות אקדמיות
דרישות קדם: אישור מפקחת מטה(הגב’ עינת פולק)
הלימודים מתקיימים בימי ה’ בשעות 19:15-16:00.
הקורס יפתח בנובמבר 2019. על התאריך המדויק נודיע גם באתר ביה”ס להתפתחות מקצועית של מכללת קיי וגם באמצעות טלפונים לכל מי שנרשמו מבעוד מועד.

יסודות חינוכיים-טיפוליים באמצעות בישול – קורסי מתחילים/מתקדמים

 • סילבוס קורס מתחילים – יפורסם בהמשך.
 • סילבוס קורס מתקדמים לחצו כאן

ההרשמה לקורס בישול חינוכי בסמסטר א’ הסתיימה והקורס מלא

* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

הקורס יתקיים:

הקורס יתקיים בימי ג’  בשעות 20:15-17:00.

מפגש ראשון בקורס בסמסטר א’ יתקיים בתאריך:

על מועד פתיחת הקורסים תבוא הודעה מסודרת בהמשך

 

נא לשים לב: קורס זה איננו קורס להוראת רזי הבישול, לא נועד ללמד טכניקות בישול ואיננו קורס שנועד להסמכת טבחים/שפים. זה קורס אקדמי, תובעני מאוד,  ברמה גבוהה, המצריך קריאת מאמרים עיוניים, הצגתם לקבוצה הלומדת וכן כתיבת תרגילים ומטלות הגשה.

קורס(השתלמות) חנ”ג- 5 יחידות לימוד

ההשתלמות תתקיים במכללת קיי תתקיים בתחילת שנה”ל האקדמית, בימי ה’  בין השעות 16:00 – 19:15

 

הקורס יעסוק ב:

הקורס העוסק בקהילות לומדות נועד לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית הספר. בפיתוח היוזמה החינוכית אפשר לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר אפשר ליישמו בשנת לימודים בית-ספרית, כמו פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה, פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה, טיפוח כישורי למידה בקרב תלמידים (במקצועות מסוימים או באופן כללי), פיתוח תכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי, פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה, נציין כי כל האפשרויות פתוחות בפניהם, תתאפשר גמישות ומתן בחירה.

 

מטרות ומסגרת  ההשתלמות:

120 שעות – מסלול דו-שנתי

שנה א-60 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים,15שעות הנחיה אישית/ בצוותים ו-או למידה עצמאית)

שנה ב-60 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים,15שעות הנחיה אישית/ בצוותים ו-או למידה עצמאית)

טופס רישום: חינוך גופני 5 יחידות

השתלמויות בתחום הוראת השפה האנגלית

קורס: מיומנויות הדיבור והקריאה בשפה האנגלית

 

הקורס יתקיים:

ימי א’ בשעות 19:00-16:00

מפגש ראשון בקורס יתקיים:

עדכון והודעה טלפונית לכל נרשם יבואו בהמשך.

 

קורסים באמנות

שם הקורס: למידה משמעותית באמנות

 

שם המרצה: פנינה אלעל-ברנע

 

מועד הקורס: ימי ד’ 19:00-16:30

 

הקורס יפתח במהלך חודש אוקטובר ועל כך תבוא הודעה מסודרת פה וכן גם נתקשר לכל נרשם.

 

נושאים:

 • למידה משמעותית והוראה דיפרנציאלית
 • עקרונות לניהול סביבות ומצבי למידה גמישים
 • עקרונות של למידה שיתופית
 • כישורי שיחה ודיבור חופשי

 

לטופס הרשמה  לחצו כאן

שם הקורס: “פנים אחרות”

 

ימי הלימוד: יום ה’ בין השעות 16:30 – 19:00

 

נושאי הקורס:

 • הרצאה דיון סביב מצגת וסימון קשיים בעבודת הפיסול
 • עבודה אישית
 • הצגת תוצרים ביקורת עבודות

 

שם המרצה: שחר כנפו

 

תחילת הלימודים: נובמבר 2018

 

לטופס הרשמה  לחצו כאן

קורסים המיועדים לעובדי הוראה במגזר הבדואי במחוז דרום

רישום/תשלום במזכּירוּת ביה”ס להתפתחות מקצועית במכללה

 

הקורס: שעשועון קנגרו כדרך לפיתוח חשיבה מתמטית

 

קהל יעד: מורים במתמטיקה בבתי”ס יסודיים בחברה הבדואית

 

מועד פתיחה: הקורס יפתח בסוף חודש אוקטובר ואנחנו נודיע טלפונית לכל נרשם וכן פה באתר

 

קבוצה א’:

 • תתקיים בימי ג’ בשעות 19:15-16:00
 • מרצה: פרופ’ מארק אפלבאום

 

לטופס ההרשמה לחצו כאן

 

קבוצה ב’:

 • תתקיים בימי ד’ בשעות 19:15-16:00
 • מרצה: פרופ’ מארק אפלבאום

 

לטופס ההרשמה לחצו כאן

הקורס:   אסטרטגיות בהוראת תלמידים כבדי שמיעה וחירשים (30 שעות)

 

מועד פתיחה: הקורס יפתח בתחילת חודש נובמבר ואנחנו נודיע טלפונית לכל נרשם וכן פה באתר

 

מרצה: גב’ נאווה ניב (מרכזת הקורס)

 

לטופס ההרשמה לחצו כאן

דילוג לתוכן