רישום לסדנת ההתמחות בהוראה, סדנת הסטאז’

מידע בנושא רישום לסדנאות ההתמחות (סטאז’) לשנת תשפ”א

 

אנו מברכים אתכם על כניסתכם לשלב ההתמחות בהוראה. אנו מאחלים לכם שנה שבה תוכלו להביא לידי ביטוי בעבודתכם את הקול האישי, המצפן הערכי,

היכולות והכלים משלב ההכשרה – תוך מימוש שאיפותיכם החינוכיות וביסוס תחושת השייכות לעולם החינוך.

 

הנחיות לרישום

להלן מידע חשוב לרישום לסדנאות ההתמחות לשנה”ל תשפ”א:

 • הרישום השנה הוא רישום מקוון בלבד – לא ניתן להגיע למכללה להירשם
 • הרישום מתבצע באופן שונה לסטודנטים סדירים, לבוגרי מכללת קיי שאינם ברצף ולבוגרי מוסדות אחרים
 • תהליך הרישום לסטאז’ יתחיל בתאריך 24.8.2020 ויימשך במערכת המקוונת על פי התאריכים המופיעים בטבלה

 

שימו לב!

סטודנט שלא ימצא עבודה בתחילת שנת הלימודים, יוכל להירשם לסדנת הסטאז’ עד לתאריך 20.12.2020 (בחינוך הפורמלי).

רישום לסטאז’ בתום תהליכי הרישום – ייעשה בפנייה ישירה למשרדי היחידה לכניסה להוראה ויתבצע על בסיס מקום פנוי – זכות ראשונים לבוגרי המכללה.

 

מועדי הרישום לשנה”ל תשפ”א

 

שם התוכנית אופן הרישום תאריכים
סטודנטים סדירים שנה ד’ כל התוכניות


סטודנטים בתוכנית שח”ף ממשיכים

(שנה אקדמית ג’) והסבת אקדמאים

רישום במערכת מכלול 4 תאריכים: 30-24 באוגוסט 2020

שעות: 16:00-9:00


תאריך: 22.9.2020

שעות: 19:00-9:00


תקופת שינויים: 23-11 באוקטובר 2020

סטודנטים בתוכנית M.teach שנה ב’ ללימודים

וסטודנטים בתואר השני

יש לפנות לגב’ בונדר אנה,

מזכירת התוכניות של התואר שני

טלפון: 08-6402878

מייל: medoffice@kaye.ac.il

סטודנטים בוגרי מכללת קיי שנה ה’ ואילך רישום מקוון תאריכים: 24-1 בספטמבר 2020

שעות: 16:00-9:00

סטודנטים בוגרי מוסדות אחרים רישום מקוון תאריכים: 24-1 בספטמבר 2020

שעות: 16:00-9:00

סטודנטים החוזרים על שנת הסטאז’

*רישום מקוון

תחילה יש למלא את טופס הרישום לסדנת סטאז’ חוזרת ולאחר מכן רישום מקוון לסטודנט בוגר קיי או בוגר מכללה אחרת בהתאמה

תאריכים: 24-1 בספטמבר 2020

שעות: 16:00-9:00

 

 

מי יכול להירשם?

מתמחים בחינוך פורמלי לקראת רישיון הוראה

כל מי ששובץ למשרת התמחות במערכת החינוך או במסגרות המאושרות בשנת הלימודים תשפ”א יכול להירשם לקורס.

תקופת העבודה בשנת ההתמחות היא 6 חודשים רצופים בשנת תשפ”א או בשתי תקופות של 3 חודשים רצופים כל תקופה.

צירוף תקופה של פחות משלושה חודשים, לדוגמה: 2 + 4 חודשים – לא תאושר.

היקף המשרה בשנת ההתמחות הוא שליש משרה לפחות.

 

שימו לב, שיבוץ לעבודה מותנה בסיום 80% מלימודי התואר ותעודת ההוראה, סיום התנסות, קורס זהירות בדרכים, קורס ביטחון ובטיחות וקורס עזרה ראשונה.

לבדיקת זכאות לאישור 80%, ניתן לפנות למנהל סטודנטים או שניתן לבדוק באמצעות מערכת מכלול 4.

 

שימו לב! חלו שינויים במועדי קורסי עזרה ראשונה לאור משבר הקורונה.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר המכללה: רישום לקורסים ואצל הגב’ יפית פרץ מרכזת הקורסים בטלפון: 08-6402861.

 

מתמחים בחינוך בלתי פורמלי לקראת תעודת עובד חינוך

קיימים שני מסלולי הכשרה והתמחות: חברה וקהילה ונוער בסיכון והדרה.

לפני ההרשמה יש לבדוק שהמסגרת, התפקיד המבוצע והחונך מאושרים.

מסגרות מאושרות מפורסמות בהנחיות לשנה”ל תשפ”א בכל אחד מאתרי המסלולים בנפרד. בדקו באתרי האינטרנט השונים.

 

לטופס בקשה לאישור התמחות חברה וקהילה לשנת תשפ”א – לחצו כאן

לטופס בקשה לאישור התמחות נוער בסיכון והדרה לשנת תשפ”א – לחצו כאן

 

חשוב לזכור

 • המסגרות אינן מאושרות רטרואקטיבית
 • נדרשת שנת התמחות בחינוך הבלתי פורמלי (ולא שישה חודשים)
 • סטודנטים הבוחרים לבצע התמחות כפולה: פורמלי ובלתי פורמלי, יש להתמחות בשליש משרה לפחות בכל מסלול

 

למידע נוסף בנושא נוער בסיכון והדרה יש לפנות לגב’ רימה גלקין 050-6283526

למידע נוסף בנושא חברה וקהילה יש לפנות לגב’ מיכל דינור 054-2122908

 

 

הליך הרישום במערכת מכלול 4 לסטודנטים סדירים שנה ד’ כל התוכניות

ולסטודנטים בתוכנית שח”ף ממשיכים (שנה אקדמית ג’) והסבת אקדמאים

הליך הרישום מתבצע במערכת מכלול 4. תהליך מקוצר הכולל בחירה של קורס בהתאם למבחר המוצע במכלול עבורך.

 

 

הליך הרישום לסטודנטים בתוכנית M.teach שנה ב’ ללימודים וסטודנטים בתואר השני

יש לפנות לגב’ בונדר אנה, מזכירת התוכניות של התואר השני טלפון: 08-6402878 מייל: medoffice@kaye.ac.il

 

סדנה מקוונת חלקית

סטודנטים פנימיים המתגוררים במרחק העולה על 50 ק”מ מהמכללה, שאינם מגיעים לימי לימוד מרוכזים במכללה, ושאין ביישוב שלהם או ביישוב סמוך חממה – זכאים להגיש בקשה לרישום לסדנה מקוונת חלקית. מסלולי הגיל הרך והחינוך הגופני אינם זכאים לסדנה מקוונת.

לפרטים וטופס בקשה לחצו כאן

 

סטודנטים החוזרים על שנת הסטאז’

על מנת להירשם לסטאז’ יש להסיר את “החסימה” במשרד החינוך לפני ההרשמה. על מנת לעשות זאת יש למלא טופס רישום לסדנת סטאז’ חוזרת, ולאחר מכן רישום מקוון לסטודנט בוגר קיי או בוגר מכללה אחרת בהתאמה. לאחר קבלת הפרטים אנו נפעל מול משרד החינוך על מנת להסיר את “החסימה”. לאחר הסרתה ניתן להירשם לסדנאות לסדנת הסטאז’ באופן מקוון.

טופס רישום לסדנת סטאז’ חוזרת – שנה”ל תשפ”א

 

הליך הרישום המקוון לסטודנטים חיצוניים או פנימיים שנה ה’ ואילך

הרישום כולל ארבעה שלבים:

 

שלב ראשון:

פתיחת בקשה לרישום והעלאת טפסים מתאימים

 1. מילוי טופס רישום הכולל פרטים אישיים שונים ופרטי התקשרות
 2. העלאת צילום של תעודת הזהות (תמונה וספח)
 3. העלאת אישורים המעידים על השכלה:
 • אם אתה מסיים כעת שנה ג’ (במסלול לסדירים) או שנה א’ בהסבה, עליך להעלות אישור המעיד על סיום 80% מהיקף הלימודים לתואר ולתעודת ההוראה
 • אם אתה מסיים שנה ד’ (במסלול לסדירים) או שנה ב’ במסלול להסבה, עליך להעלות את תעודת הזכאות לתואר ולתעודת ההוראה
 • אם אתה שנה מתום לימודיך (כלומר, שנה ה’ ואילך, עלייך להעלות את התואר ואת תעודת ההוראה)
 • סטודנטים שלמדו באוניברסיטאות או מכללות בחו”ל – מחויבים להציג אישור שקילה של משרד החינוך
 • יש לסרוק את כל המסמכים המתאימים ולצרפם בעת הרישום לטופס הרישום – נא להצטייד מראש
 • בחירת קבוצה מתאימה ממגוון סדנאות הסטאז’ שהמכללה מציעה.

בעת הרישום תוכלו לבחור שני קורסים בעדיפות ראשונה ושנייה מרשימת הקורסים. עם מילוי הטופס, פרטיך יועברו למנהל סטודנטים לבדיקה ולפתיחת בקשה לרישום (ההנחיות לבחירת קורס מופיעות בהמשך).

 

שלב שני:

הרישום עובר תהליך קליטה במערכת מנהל סטודנטים. לאחר בדיקתם ואישורם של כל המסמכים – תיפתח עבורך בקשה להרשמה במערכת.

בתום הטיפול (עד 3 ימי עסקים), תשלח אליך הודעת SMS או מייל עם בקשה ליצור קשר עם הגזברות לביצוע התשלום.

בתום הסדרת התשלום, הבקשה תועבר ליחידה לכניסה להוראה לשיבוץ לקורס המתאים.

שימו לב ופעלו ללא דיחוי להסדיר את התשלום, שכן ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

 

שלב שלישי:

לאחר שהוסדר התשלום, אתה תשובץ לסדנה המתאימה על פי בקשתך ועל פי נוהלי ההתמחות.

שים לב! הרישום הוא על בסיס מקום פנוי. היחידה לכניסה להוראה במכללת קיי שומרת לעצמה את הזכות לשיבוץ בהתבסס על מכלול של נתונים הקשורים בתחום ההוראה וההכשרה, אזור מגורים, מקום הוראה, מגזר, שפה ועוד. אנו עושים מאמץ להתחשב בבקשות, אך אין אנו מחויבים להן.

לאחר השיבוץ לקורס המתאים, יועברו אליך פרטי הסדנה, המנחה, ימים, שעות, שם משתמש וסיסמה למערכת המכלול והמודל.

 

שלב רביעי:

לאחר שנרשמת בפועל לסדנת הסטאז’, עליך להסדיר את מעמדך מול משרד החינוך. סיום התהליך יהיה עם מילוי טופס שיבוץ במערכת המכלול. על מנת לעשות זאת, עליך להצטייד בפרטים מלאים של בית הספר ומאפייני המשרה (תקופה וסמל מוסד) וכן, פרטים מלאים אודות המורה החונך (שם מלא, מספר ת”ז, כתובת מייל ומספר נייד). עליך להיכנס באמצעות הסיסמה האישית שניתנה לך למערכת המכלול האישי שלך באתר המכללה ולמלא את טופס השיבוץ. טופס זה מסדיר את מעמדך כמתמחה ברשומות משרד החינוך.

 

בחירת סדנה מתאימה ממגוון סדנאות הסטאז’

ישנם מספר כללים לבחירת סדנה:

 

 1. שפה: ברוב הקבוצות (למעט חינוך גופני, אנגלית וחינוך בלתי פורמלי) סדנאות ההתמחות מתנהלות בשפה העברית או בשפה הערבית. בחר את הקבוצה הלשונית – תרבותית המתאימה לך
 2. קבוצות ייעודיות הקשורות בתחום הכשרה מסוים:

א. גננות הגיל הרך: חובה להירשם לאחת מהסדנאות המיועדות לגיל הרך

ב. מורים לחינוך גופני: חובה להירשם לאחת מהסדנאות המיועדות למורים לחינוך גופני (רב תרבותי דו לשוני)

ג. גננות ומורים בחינוך המיוחד: חובה להירשם לאחת מהסדנאות המיועדות לגננות ומורים לחינוך המיוחד (רב גילאי)

ד. בוגרי תוכנית שבילים או חינוך בלתי פורמלי: חובה להירשם לסדנה הייחודית לבוגרי התוכניות (רב תרבותי דו לשוני)

ה. מורים לאנגלית רב גילאי: מומלץ להירשם לסדנה למורים לאנגלית (רב תרבותי דו לשוני)

3. תוכניות ייחודיות ותוכניות הסבה:

א. שיאי”ם בנגב: סדנה ייחודית לסטודנטים שעברו מרכז הערכה בהנחיית הווידה אלהואשלה-אלעטונה

ב. בוגרי תוכנית שחפ”ץ: סדנה מקוונת משותפת בהנחיות תמר מילשטיין

ג. בוגרי תוכנית תמורות: סדנה מקוונת בהנחיית דפנה גוברין

ד. בוגרי תוכנית שח”ף וזכאים: סדנה מקוונת בהנחיית ענת קסלר

ה. סטודנטים בתוכנית בקיוון חדש: סדנה מקוונת בהנחיית עדי ניומן

4. תוכניות הכשרה ליסודי / על יסודי / אומנות / נתיבים:

מורים ליסודי יהודי/ערבי, על יסודי יהודי/ערבי, בוגרי תוכנית נתיבים, אומנות רב גילאי יהודי/ערבי – על פי הקורסים המיועדים לקבוצות הגיל הללו במערכת השעות.

 

כיצד תבחרו את הסדנה המתאימה ביותר?

קדימות לחממה: החממה היא קורס ייחודי, תומך ומכיל המתקיים בשותפות עם יישוב או בית ספר. עליך לשאול את עצמך: האם בבית הספר או ביישוב שבו אתה עובד (לא מתגורר) יש חממה? במידה והתשובה היא כן, עליך לבחור באפשרות “החממה”. אם אין חממה ביישוב או בבית הספר, תוכל לבחור את אחת מסדנאות ההתמחות במכללה המתאימות לקבוצת הגיל שבה אתה עובד: מורים ליסודי, יבחרו בקבוצה ליסודי, מורים לעל יסודי יבחרו בעל יסודי וכך הלאה.

לדוגמה: אם אני מורה ליסודי המלמד במצפה רמון, עליי לבחור את הסדנה לסטאז’ המתקיימת במצפה רמון. אם אני מורה בבית ספר בלקייה, עליי לבחור את הסדנה לסטאז’ המתקיימת בלקייה.

 

שים לב:

 • הבחירה היא בהתאם למקום העבודה ולא למקום המגורים
 • לא ניתן לעבור בין חממות או קורסים לאורך השנה

 

חממות: המפגשים בחממות מתקיימים אחת לשבועיים, למשך ארבע שעות אקדמיות

החממות אינן קולטות גננות או מורים בחינוך מיוחד או מורים לחינוך גופני.

 

סדנאות במכללה: הסדנאות במכללה מתחילות עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. המפגשים מתקיימים אחת לשבוע למשך שעתיים אקדמיות.

יתקיימו מפגשי הכוונה ופתיחת שנה באופן מקוון בין החודשים אוגוסט לאוקטובר באמצעות אפליקציית זום. נא לעקוב אחרי הפרסומים.

 

לבחירת סדנת סטאז’ המתאימה ביותר עבורך – יש להיכנס לקישורים הבאים:

 

 

 

לאחר בחירת סדנת סטאז’ המתאימה ביותר עבורך – יש לבחור את הקישור לטופס רישום המתאים עבורך:

 

 

 

 

 

 • הנחיות למילוי טופס שיבוץ במכלול – הקישור יעלה לאתר בתאריך 10.09.2020

 

 

למידע נוסף:

אתר סטאז’ קל

פורטל עובדי הוראה

אגף התמחות והשתלבות בהוראה

סרטון מידע בנושא התמחות

לאיגרת לקראת התמחות בשנת תשפ”א – לחצו כאן

 

 

פרטי התקשרות:

היחידה לכניסה להוראה מייל: Growth_Resource@kaye.ac.il

תמיכה טכנית: בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-9:00 או בין השעות 15:30-14:00 בטלפון: 08-6402880 או 08-6402884

מנהל סטודנטים: בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-9:00 או 15:30-14:00 בטלפון: 08-6402892 או 08-6402893

גזברות: בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-9:00 או בין השעות 15:30-14:00 בטלפון: 08-6402877 או 08-6402762

רכזת הסטאז’ – הגב’ ענת קסלר מייל: anat.kessler@gmail.com

 

 

אנו שמחים שבחרת במכללת קיי – הבית האקדמי שלך בשלב הכניסה להוראה, ומאחלים לך בהצלחה.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן