צעדים בתהליך הכניסה להוראה

במהלך השנה יבוצעו שתי הערכות: הערכה מעצבת – הערכת אמצע שנה (בחודש ינואר), והערכה מסכמת. ההערכה המעצבת תיעשה על ידי השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. הערכה מסכמת מקוונת תיעשה על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל. נתוני ההערכה ייקלטו באמצעות מערכת מקוונת. הערכה היא הקובעת אם המתמחה עבר בהצלחה את שנת ההתמחות.

 

 

רישיון לעיסוק בהוראה

התנאים לקבלת רישיון: זכאות לתואר אקדמי, זכאות לתעודת הוראה, אישור השתתפות בסדנת סטאז’, הצלחה בהערכה המסכמת בתום שנת ההתמחות.

 

המתמחה ישלח את האישור על ההתמחות, והאישור על סדנת הסטאז’, בצירוף מסמכי סיום תואר וסיום תעודת הוראה, אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה. הרישיון יישלח אל המתמחה בדואר. מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או לא יוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה ויהא עליו לחזור על שנת ההתמחות, כולל סדנה. מתמחה  שנקבע כי נכשל בהתמחות – לא להמשיך ולעבוד במשרד החינוך. מידע על הגשת ערר ניתן למצוא באתר האגף להתמחות בהוראה.

 

לקראת סוף חודש יולי, ישלח אליכם אישור על סיום סדנת הסטאז’. במידה ולא קיבלתם את הטופס יש לפנות למינהל סטודנטים. הטופס מופק בסיום הסדנה לאחר הזנת הציונים ונשלח לכל מתמחה בדואר האלקטרוני של המכללה.

 

הגשת ערר: נוהל הגשת ערעור (מתוך חוזר מנכ”ל)

המתמחה או מרכז ההתמחות במכללה רשאים להגיש ערעור מנומק על החלטת הוועדה הבית הספרית. הערעור יוגש לענף ההתמחות בהוראה הפועל במסגרת האגף להכשרת עובדי הוראה לא יאוחר משלושה שבועות ממועד ישיבת ההערכה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-15 ביוני באותה שנה.

דיון בערעור יתקיים בפני ועדת ערר בהרכב של שלושה חברים: מפקח מהמחוז (רצוי רפרנט לעניין ההתמחות בהוראה), חבר מבין מפקחי האגף להכשרת עובדי הוראה ומפקח מאגף הגיל הרלוונטי.

תיקו האישי של המתמחה בהוראה, המכיל את כל המסמכים הנוגעים להערכת עבודתו בשנת ההתמחות, יהיה מונח לפני ועדת הערר.

ועדת הערר תודיע על החלטתה למבקש בתוך שבועיים מיום ישיבתה ותשלח העתקים לנוגעים בדבר.

 

עובדי הוראה ומנהלים המעוניינים לערער על הערכתם, מתבקשים למלא טופס בקשת ערר על הערכה ולשולחו בדוא”ל לכתובת:  haarachot_arar@education.gov.il ניתן להגיש את הבקשה עד חודש ממועד סיום ההערכה.

 

בשאלות אפשר לפנות אל האגף להכשרת עובדי הוראה:
טלפון ‎02-5603670/1, פקס 02‎-560366502
ריקי יונה, מרכזת ועדת ערר ופניות מתמחים: rickiyo@education.gov.il

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן