עבודה עם חונך

מיד עם השיבוץ בעבודה יש להיות בקשר עם חונך/ת. החונכים מסייעים למתמחים בקליטתם בעבודה מבחינה מקצועית, חברתית ואישית. מורה חונך למתמחה בבית הספר הוא עובד הוראה בתפקיד מורה המועסק בסגל בית הספר שבו מועסק המתמחה. גננת חונכת למתמחה בגן ילדים היא עובדת הוראה בתפקיד גננת המועסקת בגן ילדים באותו יישוב שבו מועסקת המתמחה. מינוי מורה חונך ייעשה על ידי מנהל בית הספר. מינוי גננת חונכת ייעשה על ידי מפקחת גן הילדים. מנהל בית ספר, סגן מנהל או מפקחת גן ילדים לא ישמשו כחונכים.

תפקידי המורה החונך/הגננת החונכת

חונך את המתמחה במהלך שנת ההתמחות ומספק לו תמיכה בשלושה תחומים: המקצועי, הרגשי והמערכת; מסייע למתמחה להיקלט במוסד החינוכי באמצעות טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו; מהווה עבור המתמחה כתובת להיוועצויות דחופות, לתמיכה ולפתרון בעיות שנוצרות במהלך העבודה, עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי הצוות. עוד הוא שותף בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: ההערכה המעצבת באמצע השנה, וההערכה המסכמת לקראת סיום השנה, לקראת קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה.

דרכי העבודה של המורה החונך/הגננת החונכת

 • קיום מפגש שבועי אישי, קבוע, ורציף של שעה עם המתמחה, בזיקה לעבודתו ולנושאים החינוכיים שהוא נחשף אליהם במהלך עבודתו.
 • צפייה בשיעורי המתמחה וקיום שיחת משוב לאחר כל תצפית. צפייה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית של שנת הלימודים, בתיאום מראש עם המתמחה. החונך יתעד את התצפיות ואת שיחת המשוב ויביאן לידיעת המתמחה, וכן ישמור אותן כעדויות תומכות להערכה.
 • אפשור צפייה בשיעורים שמעביר החונך. מומלץ כי המתמחה יצפה במהלך שנת הלימודים בשני שיעורים לפחות שהחונך מלמד, בתיאום מראש.
 • יצירת קשר עם מנהל בית הספר/מפקחת גן הילדים, בעלי תפקידים וכלל הצוות לפיתוח תרבות קליטה מיטבית למתמחים במערכת החינוך.

התנאים הנדרשים כדי לשמש כמורה חונך/גננת חונכת

 • מורה/גננת בפועל, המועסק על ידי משרד החינוך או הבעלות ואינו בשבתון או בפנסיה.
 • בעל תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה.
 • בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.
 • בעל ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה שהמתמחה מלמד.
 • בעל גישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים, מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה.
 • בוגר קורס להכשרת “חונכים ומלווים” מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים, או לחלופין לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס להכשרת “חונכים ומלווים” באחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים.

תגמול המורה החונך/הגננת החונכת

גמול חונכות ב”אופק חדש” וב”עוז לתמורה”:

 • חונכות של מתמחה אחד: 2.4% מהשכר המשולב.
 • חונכות של שני מתמחים, כל אחד בשעת חונכות נפרדת: 4.8% מהשכר המשולב.
 • חונכות של שלושה מתמחים, כל אחד בשעת חונכות נפרדת, בתוספת מפגשים משותפים לקבוצת החדשים: 7.2% מהשכר
  המשולב.
 • שעה אחת משעות השהייה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת “חונכות למתמחה”.

חוברת – החונכות והליווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן