כנס “מקהלת קולות רבים” – סדר יום מפורט

מושבים מקבילים / כרזות / סדנאות

לעדכונים של הרגע האחרון – לחצו כאן

מושב א'1 - חדר 402
תוכניות ייחודיות של הוראה ושל שילוב מתמחים ומורים חדשים בשלב הכניסה להוראה

היו"ר: ד"ר אברהים אלבדור, מכללת קיי

יישום שיטת הוראה משותפת: שני מורים בכיתה בבתי ספר ערביים בישראל, הרהורים והמלצות
ד”ר טארק מוראד – אגף התמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך
ד”ר נאדיה ג’אליה – המכללה האקדמית הערבית בחיפה


“שיאי”ם בנגב” – למצוינות חינוכית של מורים מתחילים ביישובים בדואים בנגב
הווידה אלעטאונה-אלהואשלה, ד”ר חיה קפלן, בשמת בר-נדב, למה משעל וסלוא לאדקני – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי
ג’ואהר אזברגה – מורה חדשה בבית הספר היסודי אלאמל בלקייה


השפעת התוכנית “אקדמיה כיתה” על תפקודן של מתמחות בשנה הראשונה לכניסתן להוראה
ד”ר כוכי פרג’ון וד”ר אסתר גואטה – מכללת חמדת הדרום


מבטים חדשים על מערכת החינוך
גבי שוורץ ופרופ’ יהודית דורי – הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, הטכניון בחיפה

מושב א'2 - חדר 405
קהיליות ושותפויות בשלב הכניסה להוראה

היו"ר: ד"ר מארק אפלבאום, מכללת קיי

“קולות רבים” – מפגשים משותפים של מורים חונכים, של מתמחים ושל מורים חדשים
אפרת אקירי, ד”ר אורית הרשקוביץ, ד”ר איריס זודיק וד”ר ניצה ברנע – הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, הטכניון בחיפה


מדיאלוג לרב־שיח בהכשרת מורים
ד”ר רחלי פלד וד”ר שרון הרדוף – מכללת לוינסקי


קורס נודד “תקוה ישראלית”: שותפות בין סטודנטים ממכללת סכנין וממכללת לוינסקי
ד”ר אמל טאהא-פאהום – מכללת סכנין
ד”ר אור מרגלית וד”ר רחל שגיא – מכללת לוינסקי


טיפוח גישה יזמית במסגרת מערכי השותפות בחממות בחינוך הקדם יסודי
מלי לייבוביץ, חוה מיזרחיל וד”ר רימונה כהן – המכללה האקדמית בית ברל

מושב א'3 - חדר 410
תהליכים רגשיים, מוטיבציוניים וחברתיים בקרב מורים חדשים במערכת החינוכית הערבית הבדואית

היו"ר: ד"ר חאלד אלסייד, מכללת קיי

הבדלים דמוגרפיים, חינוכיים ורגשיים-חברתיים במרכיבי החוסן הנפשי (אתגר, שליטה ומחויבות) בקרב מורים מתחילים ומתמחים בהוראה מהחברה הערבית
ד”ר וליד דלאשה, ד”ר איהאב זבידאת וד”ר עבד אלרחמן ח’ליל – מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה


ויסות רגשות בקרב מורים בדואים בנגב
סולטן אלקרעאן – מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית בכסיפה, אוניברסיטת תל אביב


ההשפעה של מנהלים במגזר הבדואי בנגב על תפקודם של מורים בראשית דרכם במערכת החינוך
ד”ר כאמל אבו אלקיעאן – מנהל בית ספר אלמאג’ד בחורה


קולם של מורים חדשים במערכת החינוכית הערבית-בדואית בנגב: נקודת המבט המוטיבציונית – רגשית
ד”ר חאלד אלסייד, ד”ר אברהים אלבדור וד”ר חיה קפלן – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי


חוויות של סיפוק ותסכול צרכים פסיכולוגיים בקרב מורים חדשים מהצפון שמלמדים בבתי ספר בנגב
ד”ר אברהים אבו עג’אג’ – אוניברסיטת בן גוריון בנגב (בתקופת המחקר – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי)
ד”ר חיה קפלן, דינה שחאדה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

מושב א'4 - חדר 412
אתגרים והתמודדויות בשלב הכניסה להוראה

היו"ר: ד"ר אסתי פיירסטיין, מכללת קיי

הפלורליזם באופני ההתמודדות עם אתגרי ההוראה
ד”ר כרמית פוקס אברבנאל – המכללה האקדמית בית ברל


האם דגם ההכשרה משפיע על פיתוח התקשורת הבין-אישית בקרב הסטודנטים להוראה?
ד”ר ספייה חסונה ערפאת וד”ר מרווה סרסור – המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל


מתן כלים אפקטיביים להפחתת אלימות והעלאת תחושת שייכות בכיתה ככלי למניעת נשירת מורים
יוני צ’ונה – מרכז מצמיחים (מלכ”ר)


פיתוח פרואקטיביות ותהליכי אקספלורציה בקרב מורים חדשים באמצעות מחקר פעולה
ד”ר אסתי פיירסטיין וד”ר חיה קפלן – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

מושב א'5: סימפוזיון - חדר 408
פרויקט PROTEACH לקידום חממות לשותפות בין־מוסדית ולהעצמת קולם והשפעתם של מורים חדשים במוסדות החינוך

היו"ר: ד"ר דליה עמנואל-נוי - משרד החינוך והמכללה האקדמית בית ברל

ד”ר ראומה דה גרוט – מכון מופת
בלי לודמיר מרם, ד”ר אורית דהן, ד”ר רימונה כהן וד”ר אילנה דרור – המכללה האקדמית בית ברל
שרית לינקר, ד”ר לירון און ומלכה צינקר – מכללת גורדון
ד”ר וליד דלאשה וד”ר איהאב זבידאת – מכללת סכנין
ד”ר גלית שבתאי – מכללת סמינר הקיבוצים
ד”ר חיה קפלן, דפנה גוברין, ד”ר אברהים אלבדור, דינה שחאדה, הווידה אלעטאונה-אלהואשלה, ד”ר שולמית פישר, בשמת בר-נדב – מכללת קיי
עידית פסטרנק, ד”ר רחל הולצבלט, ד”ר אביגיל צברי ומרשה חכמון – מכללת תלפיות

מושב ב'1 - חדר 402
כניסה להוראה במבט דיסציפלינארי ופדגוגי

היו"ר: ד"ר אורלי קרן, מכללת קיי

ניתוח שיח פדגוגי של מורים חדשים למתמטיקה כאמצעי להבנת נרטיבים
ד”ר גלית שבתאי – מכללת סמינר הקיבוצים, הפקולטה לחינוך, למדע ולטכנולוגיה, הטכניון בחיפה
ד”ר עינת הד-מצוינים – הפקולטה לחינוך, למדע ולטכנולוגיה, הטכניון בחיפה


התמודדותם של מתמחים בהוראה בחינוך המיוחד עם בניית תוכנית לימודים אישית ותוכנית חינוכית יחידנית לתלמידיהם בעלי הצרכים המיוחדים
ד”ר נאוה בר – הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה


תפקידה של סדנת התמחות (סטאז’) בקידום מורים ובפיתוחם
ד”ר מרגלית עובדיה – המכללה האקדמית בית ברל


ידע בהכשרה להוראה: רלוונטיות בכניסה למקצוע
ד”ר רינת ארביב אלישיב וקטיה רוזנברג – מכללת סמינר הקיבוצים

מושב ב'2 - חדר 405
מעברים בשלב הכניסה להוראה

היו"ר: ד"ר יהודית סלפטי, מכללת קיי

מ- High School ל- High-Tech: מעבר בין תרבויות נבדלות
ד״ר עינב אייזיקוביץ-עודי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון וייצמן למדע


בוגרי M.Teach במבט אישי לקראת הערכה מסכמת
ד”ר סמדר בר-טל – מכללת לוינסקי


ההתמחות פנים רבות לה: תפיסת שנת ההתמחות בקרב מתמחים להוראה באמצעות מטאפורה
ד”ר בקי לשם, ד”ר אתי גלעד – המכללה האקדמית אחווה


“ליאור, תום וערן מעניינים אותי הרבה יותר מהלקוחות היפנים, הקוריאנים והצרפתים”: שינוי קריירה מהייטק להוראה
פרופ’ אורנה שץ אופנהיימר – המכללה האקדמית ע”ש דוד ילין
ד”ר דליה עמנואל-נוי, המכללה האקדמית בית ברל


“משוב אמצע השנה” כאמצעי לקידום תפיסת הרצף: משלב הכניסה להוראה לשלב ההכשרה ובחזרה לשלב הכניסה להוראה
ד”ר אילנה דרור, ד”ר אורית דהן ואורה חגית שורצקי – המכללה האקדמית בית ברל

מושב ב'3 - חדר 410
שותפויות אקדמיה-שדה בדרום

היו"ר: ד"ר בתיה רייכמן, מכללת קיי

סיפורה של חממה בדרום: שותפות בין האקדמיה לבין בית הספר במודל החממה הבית ספרית, החממה הראשונה במגזר הבדואי מנקודת ראות המנהל
ד”ר יונס הואשלה – מנהל מקיף דאר אלקלם ברהט


חממה אזורית באבו תלול
ראג’י אלכרם – מנהל בית הספר התיכון אורט אבו תלול
למה משעל – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי


חממה יישובית בדימונה
סמדר לוי, מנהלת מרכז פסג”ה בדימונה ומקס פרץ, מנהל אגף החינוך בעיריית דימונה
אתי אביטל – מפקחת משרד החינוך בדימונה, ענת קסלר – מכללת קיי


“עמוק כמו האוקיינוס או גבוה כמו השמיים?”: מקומה של קהילת MIT בביסוס שותפויות בין האקדמיה לשדה החינוכי
ד”ר בתיה רייכמן, ד”ר חיה קפלן, ורדית ישראל, ד”ר כמאל אבו רביעה, ד”ר יהודית סלפטי וד”ר סאלם אבו עבוד – מכללת קיי

מושב ב'4 - חדר 412
הכשרת מורים חונכים

היו"ר: ד"ר מיכל ינקו, מכללת קיי

מנהיגות הביניים כמחזקת קליטת מתמחים ומורים חדשים בחינוך העל־יסודי באמצעות חונכות
אורלי אוריון ליור, המכללה האקדמית בית ברל


תהליכי אמון וחניכה בהתנסות בהוראה, וזיקתם לתפיסת מסוגלות עצמית של מתמחים בהוראה
ד”ר דליה עמנואל-נוי, המכללה האקדמית בית ברל
ד”ר אסתי פיירסטיין, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי
ד”ר חגית משקין, מכון מופ”ת


הכשרת המורה החונך / המלווה בהדרכה מבוססת מנטליזציה: “לראות את עצמי (החונך) מבחוץ ואת החניך מבפנים”
מינה כהן-משה, המכללה האקדמית ע”ש דוד ילין


תרומת קורס חונכים לעיצוב תפיסותיהם של מורי של”ח וידיה”א וייחודה של החניכה בתחום
ד”ר שלומית לנגבוים ורונית בין – אגף תכנים ותוכניות ואגף של”ח וידיה”א, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך והמכללה האקדמית בית ברל

מושב ב'5: סימפוזיון - חדר 408
קולם של אנשי הסגל - בניית מערך פיתוח מקצועי לסגל יחידות הכניסה להוראה

היו"ר: ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך

ד”ר אסתי פיירסטיין – חברת הענף והאחראית ליחידות שלב הכניסה במוסדות האקדמיים ד”ר לירון און – ראש התמחות מנחי המנחים בכניסה להוראה, מכון מופ”ת
ד”ר אריאלה לוונברג, חברת הענף מנחת השתלמות להנחיית סדנאות סטאז’ מקוונות
ד”ר יעל בר-לב – טיוטורית בהתמחות מנחי מנחים בכניסה להוראה, מכון מופ”ת
מתמחות/מתמחים מקרב התמחות מנחי מנחים בכניסה להוראה, מכון מופ”ת
משתלמות/משתלמים מקרב השתלמות הכשרת מנחים להנחיית סדנאות סטאז’ מקוונות

מושב ב'6: סימפוזיון - חדר 415
עמיתות סטודנטים וסגל בתהליכי ההכשרה והכניסה להוראה

היו"ר: פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת מכללת קיי

פרופ’ לאה קוזמינסקי, ד”ר רות מנסור והעמיתים חברי סגל וסטודנטים: ד”ר יצחק אהרונוביץ ודניאלה אפוטה, דיני דויטש ומוריה פרופוס, ד”ר רוני לנגרמן וחן קריספל, ד”ר דורון נרקיס ויסכה נעמן, ספיר דור – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

באולם הספורט הגדול

הקשר בין “הקבצות” במקצוע המתמטיקה לבין מוטיבציה לימודית והדימוי העצמי של תלמידי חט”ב מנקודת מבטם של מורים מתחילים מהחברה הערבית בישראל
ד”ר איהאב זבידאת, ד”ר וליד דלאשה וד”ר נאיף עואד – מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה


“מורים ללא גבולות” – שילוב מורים בעלי מוגבלויות במערכת החינוך במשרד החינוך שוברים את תקרת הזכוכית ונאבקים בסטראוטיפים
ד”ר אסתי פיירסטיין – אגף התמחות וכניסה להוראה, מִנהל עובדי הוראה
שרית לוי ארבל – ממונה על הרווחה ומינוי מנהלים, אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
גיא פינקלשטיין, רכז התוכנית


הקשר בין אסטרטגיות ההוראה לבין המוטיבציה הלימודית והדימוי העצמי של תלמידים רגילים, תלמידי השילוב ותלמידים בעלי לקויות למידה – מנקודת מבטם של מורים ותיקים ומורים מתחילים
ד”ר וליד דלאשה, ד”ר איהאב זבידאת וד”ר עבד אלרחמן ח’ליל- מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה


תפיסתם של מורים מתחילים מהחברה הערבית את מהות הערכתם לקראת קביעות בבית הספר במסגרת רפורמת “אופק חדש”
ד”ר וליד דלאשה וד”ר איהאב זבידאת – מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה


יישום מודל הוראה משותפת בבתי ספר באוכלוסייה הערבית: אתגרים והמלצות
ד”ר טארק מוראד – אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך
ד”ר נאדיה ג’אליה – המכללה האקדמית הערבית, חיפה


הסימולציה ככלי חדשני בהכשרת מורים בישראל
טלי חגשורי, סופי דלאל, קרן גיציק ועמליה רן – התוכנית הארצית למרכזי סימולציה, מכון מופ”ת


תהליך קליטה של מורים עולים במערכת החינוך בישראל
רותי זוסמן – רכזת תוכנית מורים עולים באגף להתמחות וכניסה להוראה


שילובם של פרחי הוראה ומורים מתחילים בהוראת קורסים מדעיים בגישה בין – תחומית
ד”ר נאיף עואד, ד”ר איהאב זבידאת וד”ר וליד דלאשה – מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה


“תוכנית אתגרים” בחברה הערבית בשלב הכניסה למקצוע ההוראה
ד”ר טארק מוראד ושירין זנגריה – אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך


חמ-מה? החממות למורים בשלב הכניסה להוראה בתשע”ט
ד”ר דליה עמנואל-נוי – אחראית תחום החממות, האגף להתמחות וכניסה להוראה


“שיאי”ם בנגב” – תוכנית למצוינות ומנהיגות של מורים חדשים ביישובים בדואים בנגב
הווידה אלעטאונה-אלהואשלה, ד”ר חיה קפלן, בשמת בר-נדב, למה משעל, סלוא לאדקני – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי
ג’ואהר אזברגה, מורה חדשה בבית הספר היסודי אלאמל בלקייה, שנה שנייה בתוכנית


תוכניות ייחודיות
ציפי קוריצקי – הממונה על תוכניות ייחודיות, מנהל עובדי הוראה, משרד החינוך, האגף להתמחות וכניסה להוראה


חזון או חלום? סטודנטים בדואים מספרים על תחושות וחוויות בתכנית “אקדמיה כתה”
ד”ר אברהים אבו עג’אג – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד”ר אמל אבו סעד – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי

חדר 402

אקספלורציה ככלי להבניית זהות ולקידום מוטיבציה אוטונומית בשלב הכניסה להוראה
ורדית ישראל, ד”ר יוליה שיין ועביר גנאים – מכללת קיי


חדר 405

הפוטותרפיה ככלי לעבודה עם מתמחים ומורים חדשים: דיוקן עצמי בשלב הכניסה להוראה
דנה בירן – שלג סדנאות פוטותרפיה


חדר 410

פיתוח מנהיגות חינוכית באמצעות מודל ארבעת הממדים
מעין צ’יפרוט, יולי חרומצ’נקו, שרון שימעוני ומשכית הודסמן – המכון הדמוקרטי לחינוך וחברה, חלוץ חינוכי


חדר 412

“עצים גבוהים לא גדלים בחממה”: סדנת למידה התנסותית בשלב הכניסה להוראה
מעיין פוקס – Time2Play


חדר 415

תקשורת מקדמת: שימוש בצילום בטלפון חכם לפיתוח כישורי הוראה וניהול קונפליקטים
צוות ביה”ס לתקשורת מקדמת בראשות רן ישפה

דילוג לתוכן