שיתופי פעולה

 ENO-Environment Online – תכנית בין-לאומית מתוקשבת ללימודי סביבה וקיימות

 

מעבר לאתר

מכללת קיי היא הראשונה מבין המכללות לחינוך בארץ הפועלת בשיתוף פעולה עם תכנית eno.

מטרות התכנית eno:

  1. העלאת המודעות לשמירת הסביבה ופיתוח בר-קיימא
  2. נקיטת צעדים מעשיים לשיפור מקומי
  3. מודעות להשפעת הסביבה על אורח החיים הכלכלי, החברתי והתרבותי

במסגרת שיתוף הפעולה בין המכללה ו- eno הסטודנטים כותבים מערכי שיעור מתוקשבים בנושא הקיימות וטביעת הרגל האקולוגית.

 ארגון הביומימקרי הישראלי

מעבר לאתר

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

התפתחות הטכנולוגית המשמעותית של העשורים האחרונים והיכולת למדל ולבחון פתרונות טבעיים, כמו גם היכולת לבחון מבנים מיקרוסקופיים ומולקולריים, מאפשרות גישה לטבע ולפתרונות החבויים בו במקום להמציא את הגלגל מחדש.

עמותת אקו קולנוע

 

מעבר לאתר

עמותת “אקולנוע” חרתה על דגלה להעלות את המודעות לסביבה באמצעות שימוש בקולנוע ובמדיה ויזואלית, ולעודד יצירה קולנועית מקומית בנושא זה.מערכי השיעור עבור הסרטים הייחודים של העמותה תורגמו לערבית בעזרת הסטודנטים הבדווים מתכנית המצוינים והמרכז לשפה ערבית במכללה , על מנת להנגיש את נושא הקיימות למגזר הערבי.

פדרציית מונטריאול

 

מכללת קיי זכתה במענק על מנת להעצים את נושא הביוממקרי במחוז דרום. בזכות המענק נוצר שיתוף בין תכנית המצוינים וארגון הביוממקרי לבניית שביל לימודי בנושא בתכנון וביוזמה של הסטודנטים.

קק”ל – קרן קיימת לישראל

מעבר לאתר

קרן קיימת לישראל ומכללת קיי יצרו שיתוף פעולה על מנת ללמוד על העבר ולפעול ביחד ליצירת עתיד ירוק ופורח לכל באי המכללה .קק”ל הצטרפה למסע החינוכי של פרחי ההוראה במכללה תוך שילוב של בתי ספר מאמנים בהקניית שיטות לימוד חוץ כיתתיות וחשיפה ללמידה משמעותית ואחרת הסובבת סביב החוויה.

שיתוף הפעולה מתבטא בחגיגת הנטיעות בט”ו בשבט מידי שנה; במהלך חודש שבט, מקיימת קק”ל אירועי נטיעות ביישובים וביערות ברחבי הארץ. במסגרת אירועים אלה נשלחים סלי שתילים למכללה.

בשנת הלימודים הנוכחית תכנית המצוינים בשיתוף קק”ל תארגן יום הפנינג ירוק לתלמידי בית ספר “גבים” במכללת קיי ויתבצעו סיורים משותפים.

רשות העתיקות

מעבר לאתר

תכנית המצוינים ורשות העתיקות פיתחו תכנית העצמה ושילוב של סטודנטים בפרויקטים חינוכיים ערכיים בתחום הארכיאולוגיה באזור דרום ארץ ישראל. מטרת היוזמה היא לקרב את הסטודנטים של המכללה לעיר באר-שבע ולתרבותה בעבר ולחשוף בפניהם את שרידי העבר תוך מבט אל העתיד. הפעילויות השונות מתבצעות בליווי ובהנחיה של ארכיאולוגים מרשות העתיקות. התכנית כוללת הרצאות וסיורים לשם העשרת הידע בתרבויות עמי קדם והרחבתו, תוך זיקה למורשת התרבותית ולסביבה. כמו כן הסטודנטים קיבלו הנחיה בכתיבת תכניות חוץ כיתתיות, תוך שימת דגש על אתר העתיקות “מתחם ” C , המוגדר כבאר-שבע הקדומה והוא בעל חשיבות רבה בעולם בחקר העבר.

התכנית נבנתה כך שיש אירועי למידה ייחודיים, שיעודדו את הסטודנטים לקחת חלק פעיל בתכנית הלמידה ויגרמו ליצירת חוויה חיובית שהם ישתפו בה אחר כך את תלמידיהם. התכנית מאפשרת לסטודנטים לחוות תחום דעת חדש, לבצע התנסות ייחודית, ולא פחות חשוב, להכיר את העיר באר-שבע לגוניה העתיקים, עיר שבה מרבית הסטודנטים ישתבצו בעתיד במערכת החינוכית היסודית, העל-יסודית ובמערכת החינוך המיוחד.

מצגת “רשות העתיקות” – למצגת לחצו כאן.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן