סגל מנהלי

 • שם מלא
 • תפקיד
 • טלפון/נייד
 • מייל
 • יחידה
 • ת.ד

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה, בניין ראשי

 • אבו צעלוק עראף
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה, בטיחות

יחידה: אחזקה, בטיחות

חדר ובניין משרד אחזקה

 • אבוטבול תמי
 • ראש היחידה למזכירויות בית הספר להכשרה, יו"ר ועד העובדים
 • 08-6402804
 • tami@kaye.ac.il
 • תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 133 ראשי

פקס: 08-6402876

יחידה: רשות המחקר, יחידת הערכה, ועדה לעידוד פעילות מחקרית, מעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ

חדר ובניין רשות המחקר: 313, יחידת הערכה וועדה לעידוד פעילות מחקרית: 315, מעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ: 1103 רשות המחקר, יחידת הערכה, ועדה לעידוד פעילות מחקרית: ראשי, מעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ: בניין חנ"ג

 • אגאי שנהב
 • יועצת המכינה
 • 08-6402794
 •  
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 306 ראשי

 • אגרבמוב סבטלנה
 • מנהלת כספים ואדמיניסטרציה
 • 08-6402784
 • sveta@kaye.ac.il
 • העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

יחידה: העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

חדר ובניין 117 ראשי

פקס: 08-6402763

יחידה: תרשיש - בית הספר לגמלאים

חדר ובניין 10 ראשי

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 140 ראשי

יחידה: היחידה לכניסה להוראה, המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: יום א'-ה' 11:00-9:00, 15:30-14:00

 • אלבז ענת
 • עוזרת סגל מינהלית לסמנכ"לית למינהל, ראש יחידת אירועים, רכזת מתנדבים
 • 08-6402715
 • anatel@Kaye.ac.il
 • סמנ"ל למינהל

תואר: M.A

יחידה: סמנ"ל למינהל

חדר ובניין 109 ראשי

פקס: 08-6402786

יחידה: רכש

חדר ובניין 112 ראשי

פקס: 08-6402765

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 105 ראשי

פקס: 08-6402836

יחידה: תרשיש - בית הספר לגמלאים

חדר ובניין 10 ראשי

 • אלימלך דוד
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: כספים

חדר ובניין 115 ראשי

 • אמנו רועי
 • מנהל העמותה לקידום פרוייקטים בחינוך, תרבות וספורט
 • 08-6402838
 • roie1976@walla.com
 • העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

יחידה: העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

חדר ובניין 116 ראשי

תפקיד ניהולי: מנהל העמותה

פקס: 08-6402763

 • אנטלר יוספה
 • מרצה, מנהלת המכינה לבגרות
 • yosepha@kaye.ac.il
 • מכינה קדם אקדמית לבגרות

תואר: M.A

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 302 ראשי

תחומי מחקר ועניין: מקרא

תפקיד ניהולי: מנהלת המכינה הקדם אקדמית לבגרות

 • אסביחאת מוסטפא
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 102 ראשי

יחידה: מעבדות

חדר ובניין 1118 מדעים

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 401 ראשי

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 301 ראשי

 • בביוף צליל
 • מרכזת בית הספר להסמכת מדריכי ספורט, תנועה ופנאי
 • 08-6402778
 • sportcollegek@gmail.com
 • העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

יחידה: העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, תרבות וספורט

חדר ובניין 1009 בניין חנ"ג

 • בדיקה – (משה)
 • סתם תפקיד
 • --
 • --
 • אמנות, אחזקה, אנגלית
 • --

תואר: --

יחידה: אמנות, אחזקה, אנגלית

אודות המרצה: ----------

חדר ובניין --

שעות קבלה: --

תחומי מחקר ועניין: ---

השכלה:

קבצים: 9

תפקיד ניהולי: תפקיד ניהולי

פקס: --

פרסומים ועשייה: --

 • בונדר אנה
 • רכזת תכניות לימודים מתקדמים
 • 08-6402878
 • medoffice@kaye.ac.il
 • תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

יחידה: תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

חדר ובניין 129 ראשי

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)

חדר ובניין 131 ראשי

פקס: 08-6402888

יחידה: רישום וקבלה

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 133 ראשי

פקס: 08-6402876

יחידה: לשכת הנשיאה

חדר ובניין 100 לשכת הנשיאה ראשי

יחידה: מיחשוב

חדר ובניין

 • בן עמרם אברהם
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: ממו"ש

חדר ובניין ממו"ש ראשי

פקס: 08-6413020

יחידה: ממו"ש

חדר ובניין ממו"ש ראשי

פקס: 08-6413021

יחידה: רישום וקבלה

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה: כספים

חדר ובניין 113 ראשי

יחידה: מינהל לומדים

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6421736

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 401 ראשי

יחידה: מיחשוב, מיח"ם

חדר ובניין מיחשוב: 135 מיח"ם: 1116 מיחשוב: ראשי מיח"ם: מדעים

 • ד”ר אורלי קרן
 • ראש בית הספר להכשרה, משנה אקדמי לנשיאת המכללה
 • 08-6402711
 • orlyke@kaye.ac.il
 • תואר ראשון - ביה"ס להכשרה, מקרא
 • 222

תואר: Ph.D

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה, מקרא

חדר ובניין 105 בניין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ב' 17:00-15:00

תחומי מחקר ועניין: מקרא וחינוך

תפקיד ניהולי: משנה אקדמי לנשיאת המכללה, ראש בית הספר להכשרה

 • ד”ר בן ישראל טלי
 • מרצה, סמנכ"ל למינהל
 • 054-4393083 08-6402715
 • bitali@Kaye.ac.il
 • סמנ"ל למינהל, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

תואר: P.hD

יחידה: סמנ"ל למינהל, חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

חדר ובניין 108 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראשעם ענת אלבז 08-6402715

תחומי מחקר ועניין: חינוך גופני

תפקיד ניהולי: סמנכ"ל למינהל

פקס: 08-6402786

תואר: Ph.D

יחידה: מת"ל, חינוך

חדר ובניין מת"ל, קומה שנייה בספרייה ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ג', ה' 12:00-9:00

תחומי מחקר ועניין: חינוך

תפקיד ניהולי: מנהלת מת"ל

תואר: P.hD

יחידה: אתר המכללה

חדר ובניין 416 ראשי

תואר: Ph.D

יחידה: חינוך מיוחד, דיקן הסטודנטים

חדר ובניין 124 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים א'-ד'

תחומי מחקר ועניין: לקויות שמיעה, התפתחות שפה, המבנה הלשוני של שפת הסימנים הישראלית, רכישה של שפת הסימנים

תפקיד ניהולי: דיקן הסטודנטים

תואר: P.hD

יחידה: מינהל סגל אקדמי

חדר ובניין 100 ראשי

פקס: 08-6402838

 • ד”ר שוורץ דני
 • מרצה, ראש בית הספר להתפתחות מקצועית
 • 08-6402713
 • danny66@kaye.ac.il
 • בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות), חינוך
 • 338

תואר: Ph.D

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות), חינוך

חדר ובניין 131 ראשי

תחומי מחקר ועניין: חינוך דמוקרטיה

תפקיד ניהולי: ראש בית הספר להתפתחות מקצועית

פקס: 08-6402888

 • ד”ר שטיינברג שרון
 •  
 •  
 • רשות המחקר
 • 345

תואר: Ph.D

יחידה: רשות המחקר

חדר ובניין

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 106 ראשי

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

פקס: 08-6402775

יחידה: המרכז לאמנות חזותית

חדר ובניין 2203 אמנות

 • הווידה אלהוואשלה
 • חברת צוות רשות המחקר וההערכה
 •  
 •  
 • היחידה לכניסה להוראה

יחידה: היחידה לכניסה להוראה

 • ואזנה אורית
 • מנהלת משאבי אנוש, ראש יחידת פרסום, שיווק ויחסי ציבור
 • 08-6402850
 • Vazana@kaye.ac.il
 • משאבי אנוש, פרסום שיווק ויח"צ

יחידה: משאבי אנוש, פרסום שיווק ויח"צ

חדר ובניין 9 ראשי

פקס: 08-6402735

 • וילסון מנחם
 • ספרן השאלה
 • 08-6402738
 •  
 • ספרייה

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: כספים

חדר ובניין 110 ראשי

פקס: 08-6402760

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה: מיחשוב

חדר ובניין 135 ראשי

יחידה: היחידה לכניסה להוראה, המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: יום א'-ה' 11:00-9:00 15:30-14:00

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: ממו"ש

חדר ובניין ממו"ש ראשי

יחידה: משק וניקיון

חדר ובניין 142/א ראשי

 • טויטו דני
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: רישום וקבלה

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6402766

יחידה: רישום וקבלה

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6402766

יחידה: מינהל לומדים

חדר ובניין 121 ראשי

פקס: 08-6421736

יחידה: כספים

חדר ובניין 142 ראשי

פקס: 08-6402770

יחידה: כספים

חדר ובניין 113 ראשי

פקס: 08-6402860

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)

חדר ובניין 131 ראשי

פקס: 08-6402888

יחידה: מינהל סגל אקדמי

חדר ובניין 115 ראשי

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: מינהל לומדים

חדר ובניין 121 ראשי

תפקיד ניהולי: ראש יחידת מינהל לומדים

פקס: 08-6421736

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה אחזקה

פקס: 08-6402775

 • מיכיאלוב לובה
 • ספרנית השאלה ויעץ
 • 08-6402738
 •  
 • ספרייה

יחידה: ספרייה

חדר ובניין ספרייה, בניין ראשי

 • מלכה יצחק
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה אחזקה

יחידה: ממו"ש

חדר ובניין ממו"ש ראשי

פקס: 08-6413020

יחידה: מת"ל

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 121 ראשי

תואר: M.Ed

יחידה: חינוך גופני

חדר ובניין 1023 חנ"ג

שעות קבלה: בתיאום מראש יום א' 14:00-12:00

תחומי מחקר ועניין: הוראה למידה והדרכה פדגוגית, חוסן נפשי, חוזק מנטאלי, חשיבה מנצחת, תקשורת מקרבת, הוראה ולמידה יעילה

השכלה:

דוקטורנטית בבן גוריון

תואר שני בניהול מערכות חינוך בן גוריון

תואר ראשון – מכללת קיי

תעודת מנחה פדגוגית – מכון מופת

תעודת ניהול אקדמי – מכון מופת

יחידה: קשרי חוץ אקדמיים

שעות קבלה: 321 ראשי

 • סולומוביץ ליאור
 • מרצה, מנהל מרכז קורן-ג'יטלי
 • 08-6402863
 • liorso@kaye.ac.il
 • מיח"ם, מרכז קורן
 • 271

תואר: M.Ed

יחידה: מיח"ם, מרכז קורן

חדר ובניין 1116 מדעים

תחומי מחקר ועניין: תקשוב איכות הסביבה

תפקיד ניהולי: מנהל מרכז קורן-ג'יטלי, מרכז קורסי 9-7 בקדם יסודי ("כישורי חיים")

יחידה: ביטחון

חדר ובניין 2015 אמנות

יחידה: סדנת סמ"ל

חדר ובניין סדנת סמ"ל ראשי

יחידה: כספים

חדר ובניין 142 ראשי

פקס: 08-6402770

יחידה: לשכת הנשיאה

חדר ובניין 100 ראשי

פקס: 08-6402838

 • עזרן איציק
 • עובד אחזקה
 • 08-6402852
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה אמנות

יחידה: סדנת סמ"ל

חדר ובניין סדנת סמ"ל ראשי

יחידה: כספים

חדר ובניין 142 ראשי

פקס: 08-6402770

 • פינטו אריה
 • אחראי מחסן ואינוונטר
 • 08-6402722
 •  
 • רכש

יחידה: רכש

חדר ובניין מחסן ציוד

יחידה: בטיחות

חדר ובניין קרוואן

פקס: 052-4220271

יחידה: מיחשוב

חדר ובניין 135 ראשי

 • פרץ יפית
 • מזכירה, מרכזת קורסי עזרה ראשונה
 • 08-6402861
 • yafit@kaye.ac.il
 • תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

חדר ובניין 133 ראשי

פקס: 08-6402876

 • פרץ סימה
 • מזכירה
 • 08-6402810
 •  
 • המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

יחידה: המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

חדר ובניין 2001א' אמנות

יחידה: תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

חדר ובניין 129 ראשי

יחידה: מיחשוב

חדר ובניין 135 ראשי

יחידה: רכש

חדר ובניין 112 ראשי

פקס: 08-6402765

 • רודוב שמואל
 • עובד אחזקה
 • 08-6402796
 •  
 • אחזקה

יחידה: אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

חדר ובניין 2001א' אמנות

יחידה: כספים

חדר ובניין 111 ראשי

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה: דיקן הסטודנטים

חדר ובניין 123 ראשי

 • שלומוביץ שי
 •  
 • 08-6402711
 •  
 • תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

חדר ובניין

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)

חדר ובניין 131 ראשי

פקס: 08-6402888

יחידה: שירות פסיכולוגי

חדר ובניין בנין אמנות, חדר 2016

שעות קבלה: ימים ראשון ושני 15:00-8:00

תפקיד ניהולי: שירות פסיכולוגי

יחידה: רישום וקבלה

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן