שיבוץ לרמות

    שיבוץ לרמות 
   
 
לידיעתכם, במידה ותוצאות מבחן אמי״ר או מבחן רמ״א יגיעו לאחר תום תקופת השינויים, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור סמסטר א׳ במקרה של קורס שנתי או עבור הסמסטר בו התקבלה התשובה עבור קורס סימסטיראלי.

במכללת קיי השיבוץ לקורסי האנגלית למטרות אקדמיות (ברמות השונות) נקבע אך ורק על פי ציוני בחינות מיון חיצוניות (מבחן פסיכומטרי או מבחן אמי"ר).
מכללת קיי לא מקיימת מבחן פנימי לסיווג לרמות השונות בקורסי האנגלית למטרות אקדמיות.
 
ניתן להשתבץ לרמות על פי החלוקה הבאה:
*בשנת הלימודים תשע"ז סטודנטים ממשיכים (שנים ג',ד') ישובצו עפ"י הטבלה הבאה:
   
 
רמה ש"ש
ציון פסיכומטרי ציון אמי"ר
מכינה 2 ש"ש 76-0 176-0
בסיסית 2 ש"ש 84-77 184-177
בינונית 2 ש"ש 99-85 199-185
מתקדמים 1 2 ש"ש 119-100 219-200
מתקדמים 2 2 ש"ש 133-120 233-220
פטור   134 ומעלה 234 ומעלה
 

סטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה בשנת הלימודים תשע"ה ואילך ישובצו עפ"י הטבלה הבאה:

An Updated List of EAP Course Levels and Weekly Hours

החלוקה לרמות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים
שנה"ל תשע"ח 2017-2018

 
רמה חלוקה לרמות עפ"י ציון בבחינת אמי"ר
או בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית
מספר שעות לימוד (סמסטריאלי) הערות
פטור אמי"ר: 234+
פסיכומטרי: 134+
-  
מתקדמים ב'
Advanced 2
אמי"ר: 220-233
פסיכומטרי: 120-133

4 ש"ס

קורס סמסטריאלי
ציון עובר בקורס: 65
מתקדמים א'
Advanced 1
אמי"ר: 200-219
פסיכומטרי: 100-119
4 ש"ס קורס סמסטריאלי
ציון עובר בקורס: 65
בסיסי
Basic
אמי"ר: 185-199
פסיכומטרי: 85-99
6 ש"ס קורס סמסטריאלי
ציון עובר בקורס: 65
טרום בסיסי ב'
Pre-Basic 2

 

הקורס מיועד עבור תלמידים אשר ברשותם ציון בבחינת האמי"ר או הפסיכומטרי, עפ"י החלוקה הבאה:

אמי"ר: 170-184
פסיכומטרי: 70-84

6 ש"ס קורס סמסטריאלי

ציון עובר בקורס: 65

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

 או
טרום בסיסי א'
Pre-Basic 1

!הקורס הינו קורס שנתי!

יש לשים לב שקורס זה הינו שנתי ולכן לא יתאפשרו ביטול הקורס או מעבר בין קבוצות לאחר תום תקופת השינויים בסמסטר הראשון. אנו ממליצים לסטודנטים אשר חשים כי ידיעתם את השפה האנגלית גבוהה דיה לגשת למבחן אמי"ר או למבחן פסיכומטרי על מנת שישובצו לרמה התואמת את ידיעתם.

 

הקורס מיועד עבור:
• תלמידים אשר אין ברשותם ציון פסיכומטרי או אמי"ר
או-
• תלמידים אשר ציונם במבחן האמי"ר נמוך מ-170
או-
• תלמידים אשר ציונם בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי נמוך מ-70
8 ש"ס
(4 ש"ש)
קורס שנתי:

הקורס בנוי משני סמסטרים, אשר בכל אחד ילמדו 4 שעות שבועיות
ציון עובר שנתי בקורס: 65

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

   
   * ש"ש – שעות שנתיות
* ש"ס – שעות סמסטריאליות
   
   

 

 

הערות

מספר שעות לימוד (שבועי)

חלוקה לרמות עפ”י ציון בבחינת אמי"ר

 או בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית

 

רמה

 

 

 

-

אמי”ר: 234+

פסיכומטרי: 134+

פטור

קורס סמסטריאלי

ציון עובר בקורס: 65

4 ש”ש

אמי”ר: 220-233

פסיכומטרי: 120-133

מתקדמים ב’

Advanced 2

קורס סמסטריאלי

ציון עובר בקורס: 60

4 ש”ש

אמי”ר: 200-219

פסיכומטרי: 100-119

מתקדמים א’

Advanced 1

קורס סמסטריאלי: 4 ש"ש פרונטאליות ו-2 ש"ש פרויקט

ציון עובר בקורס: 60

6 ש”ש

אמי”ר: 185-199

פסיכומטרי: 85-99

בסיסי

Basic

(שם קודם:  רמה בינונית / (Intermediate

קורס סמסטריאלי: 4 ש”ש  פרונטאליות ו-2 ש”ש פרויקט / לימוד מקוון

 

ציון עובר בקורס: 60

 

 

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

6 ש”ש

הקורס מיועד עבור תלמידים אשר ברשותם ציון בבחינת האמי"ר או הפסיכומטרי, עפ"י החלוקה הבאה:

 

אמי”ר: 170-184

פסיכומטרי: 70-84

טרום בסיסי ב’

Pre-Basic 2

 

(שם קודם: רמה בסיסית / (Basic

 

 

או

קורס שנתי:

 

הקורס בנוי משני סמסטרים, אשר בכל אחד ילמדו 4 ש”ש

ציון עובר בכל סמסטר: 60

ציון עובר שנתי בקורס: 60

 

לתשומת ליבכם!

·         תלמיד אשר יכשל בסמסטר א' לא יורשה להמשיך את לימודיו בקורס בסמסטר ב'

·         תלמיד אשר יכשל בסמסטר ב' יאלץ להירשם לקורס בשנית בשנת הלימודים העוקבת, ולבקש פטור עבור סמסטר א' בלבד

 

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

8 ש”ש

הקורס מיועד עבור:

·         תלמידים אשר אין ברשותם ציון פסיכומטרי או אמי"ר

או-

·         תלמידים אשר ציונם במבחן האמי"ר נמוך מ-170

או-

·         תלמידים אשר ציונם בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי נמוך מ-70

 

 

 

טרום בסיסי א’

Pre-Basic 1

 

***  עד לשנת תשע"ד (כולל) הקורס היה בנוי משני קורסים סמסטריאלים-

רמת מכינה / Mechina  

ו- רמה בסיסית / (Basic