שאלון עובד הוראה

שאלון עובד הוראה לסטודנטים סדירים שנה ג', שחף והסבת אקדמאים

שאלון עובד הוראה
לסטודנטים סדירים שנה ג', שחף והסבת אקדמאים שנה ראשונה

ניתן להוריד את הטופס במכלול 3

הנחיות למילוי השאלון:

  1. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
    חשוב מאוד לסמן ב"העדפות לגבי עבודה והוראה" סעיפים א' ו-ב'.
  2. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".

את השאלונים יש להחזיר למינהל סטודנטים לא יאוחר מתאריך 10/02/2018

סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה ע"י משרד החינוך