לוח בחינות סמסטר א'

לוח בחינות - תאריכי בחינות לסמסטר א'

סטודנטים שימו לב!!!!

את תאריכי הבחינות לסמסטר א'
ניתן להוריד מה"מכלול 3 פורטל סטודנט" > הקלדת ת"ז וקוד אישי > לוח בחינות > בחינות עתידיות > הדפסה.

שימו לב, בלוח הבחינות יתכנו שינויים.