קורס עזרה ראשונה

רישום לקורס עזרה ראשונה תשע"ח

מיועד לסטודנטים משנה ג', ד', ממשיכים ד', שח"ף ושחפ"צ-כוחות הביטחון

קורס עזרה ראשונה הוא קורס חובה לסטודנטים שנה ג'.

בשנה"ל תשע"ח יתקיימו שני מחזורים, בתאריכים הבאים:

27-28/2/2018 ימים ג'-ד'

27-28/3/2018 ימים ג'-ד'

החל מהשעה 8:30 ועד 15:30.

חודש ימים לפני כל תאריך – הינם ימים מתוקשבים.

על מנת להשתתף בקורס עליך:

  1. להקליד את הקורס למערכת השעות שלך.
  2. מי שלא יקליד את הקורס עד תום תקופת השינויים של סמסטר א' או ב', לא יהיה רשום לקורס ולא יוכל להשתתף בו.
  3. עד לתאריך 27.10.17 ניתן להוסיף/לבטל את הרישום לקורס.

לרישום ובחירת מועד הקורס נא להתקשר ליפית פרץ בטלפון: 08-6402861