דירקטוריון המכללה

חברי הדירקטוריון

 • אריה קליינמן - יו"ר
 • עו"ד איילה טל לסם
 • אשר שלמה
 • גבריאל גולן
 • גדעון שני
 • ד"ר דרורי גניאל
 • חסיה ישראלי
 • יוסף כלב
 • עו"ד לאה וייס כהן
 • פרופ' מיקי מלול
 • פרופ' נחום פינגר
 • עו"ד סוזאן אלעוברה