הרשמה לתשע"ח

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח ללימודים במכינה

לפרטים ולהרשמה - טלפון: 08-6402727/8/9

reg-mechina-2017